Click here for related orders http://ranjithkumarak.webs.com/downloads.htm  
************************
2014 മെയ് മാസത്തില്‍ നടത്തിയ ഡി.എഡ് രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാഫലം പരീക്ഷാഭവന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍. (www.keralapareekshabhavan.in) Dt.23/8/2014
************************
2014-15 ലെ ഒന്നാംവര്‍ഷ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഏകജാലക പ്രവേശന പ്രക്രിയയില്‍ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവരെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി അവര്‍ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്‌കൂള്‍/കോഴ്‌സ് കോമ്പിനേഷനുകളിലെ സാധ്യതാപട്ടിക ഓഗസ്റ്റ് 25 ന് വി.എച്ച്.എസ്.ഇ പ്രവേശന വെബ്‌സൈറ്റായwww.vhscap.kerala.gov.inല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. സാധ്യതാപട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള അപേക്ഷകള്‍ അതത് സ്‌കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവേശന സാധ്യത പരിശോധിച്ച് മുന്‍ഗണനാ ക്രമമനുസരിച്ച് പ്രവേശനം നേടണം. Dt.23/8/2014
************************
ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഫീസൊടുക്കാതെ ലഭിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യപത്രം നല്‍കുവാന്‍ അതത് സ്ഥലത്തെ ഗ്രാമ/പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവായി. Dt.23/8/2014
************************
ആഗസ്റ്റ് 27 ന് ആരംഭിക്കുന്ന പത്താംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ എ ലിസ്റ്റും ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് പരീക്ഷാഭവന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റില്‍ (www.keralapareekshabhavan.in) ഇന്നു മുതല്‍ ലഭിക്കും.Dt.23/8/2014
************************
ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം സ്‌പെഷ്യല്‍ അരി വിതരണം ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ അരിയുടെ ഇന്‍ഡന്റ് അടിയന്തരമായി പാസാക്കി നല്‍കേണ്ടതും പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ സെപ്തംബര്‍ മൂന്നിന് മുമ്പ് അര്‍ഹതയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും സ്‌പെഷ്യല്‍ അരി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുമാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.23/8/2014
************************
ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ ആഗസ്റ്റ് 27 ന് ആരംഭിച്ച് സെപ്തംബര്‍ നാലിന് അവസാനിക്കും. സമയപട്ടിക ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക പോര്‍ട്ടലില്‍ ലഭിക്കും.Dt.22/8/2014
************************
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ 1997 ജനുവരി ഒന്നുമുതല്‍ 2000 ഡിസംബര്‍ 31 വരെ നിയമിതരായ ഹൈസ്‌കൂള്‍ അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ പുതുക്കിയ താല്ക്കാലിക മുന്‍ഗണനാ പട്ടികwww.education.kerala.gov.in/circular ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആക്ഷേപമോ പരാതിയോ ഉളളവര്‍ അനുബന്ധ രേഖകള്‍ സഹിതം സെപ്തംബര്‍ 30 നുള്ളില്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ ബന്ധപ്പെടണം.Dt.22/8/2014
************************
ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുന:ക്രമീകരിച്ച പുതിയ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളുകളുടേയും അധിക ബാച്ചുകളുടേയും വിശദാംശങ്ങള്‍www.dhsekerala.gov.in -ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ സ്‌കൂളുകളിലേയും അധിക ബാച്ചുകളിലേയും പ്രവേശന പട്ടികയും വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.20/8/2014
************************
ഒന്നാംവര്‍ഷ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ.യില്‍ ഇതുവരെ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നിലവില്‍ ഒഴിവുള്ള മറ്റു സ്‌കൂളുകളിലേക്കോ കോഴ്‌സുകളിലേക്കോ മാറ്റം പരിഗണിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 21) മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പായി ഇപ്പോള്‍ പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂളുകളില്‍ അപേക്ഷിക്കാം. ഇവരുടെ സ്‌കൂള്‍-കോഴ്‌സ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് 22 ന് രാവിലെ വി.എച്ച്.എസ്. പ്രവേശന വെബ്‌സൈറ്റായwww.vhscap.kerala.gov.in ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അന്നേദിവസം വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കകം അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളില്‍ പ്രവേശനം നേടേണ്ടതാണെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.20/8/2014
************************
ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു വരെ 2014 ജൂലൈ 31 ലെ സ.ഉ.(കൈ). നം. 143/2014/പൊവി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പുതുതായി അനുവദിച്ച ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളിലേയും നിലവിലുളള ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളില്‍ അനുവദിച്ച അധിക ബാച്ചുകളിലേയും പ്രവേശന നടപടികള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതായി ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവേശന ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.Dt.19/8/2014
************************
തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനവരി 31 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത് നാഷണല്‍ ഗെയിംസില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ വിക്ടറി സ്റ്റാന്റിലാകും വിജയികള്‍ക്ക് മെഡലുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിര്‍വ്വഹിച്ചു. വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും ഈ വിക്ടറി സ്റ്റാന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്രാക്ക് ആന്‍ഡ് ഫീല്‍ഡ് ഈവന്റിസിന്റെ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കും ഈ വിക്ടറി സ്റ്റാന്റ് ഉപയോഗിക്കും. ഗ്യാലറിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നും കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് വിക്ടറി സ്റ്റാന്റ് രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെയും ഗെയിംസ് ടെക്‌നിക്കല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെയും അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും ഡിജിറ്റല്‍ വിക്ടറിസ്റ്റാന്റ് ഉപയോഗിക്കുക.Dt.19/8/2014
************************
ന്യൂനപക്ഷ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നതിനുളള അധികാരം സംസ്ഥാനാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ക്കും സംസ്ഥാനേതര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് തഹസില്‍ദാര്‍ക്കും നല്‍കി ഉത്തരവായി. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍/ തഹസില്‍ദാരുടെ പേരുകൂടി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടനാണെന്നും റവന്യൂ വകുപ്പില്‍ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്ന എല്ലായിനം സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലും ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. Dt.19/8/2014
************************
കേരള ടീച്ചര്‍ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് (കെ.ടെറ്റ്) ഓണ്‍ലൈനില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ് എസ്.ബി.റ്റി.യുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശാഖകളില്‍ ഒടുക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ആഗസ്റ്റ് 21 വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെയും അതിനുശേഷം ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ആഗസ്റ്റ് 23 ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെയും നീട്ടി.Dt.19/8/2014
************************
സംസ്ഥാന സര്‍വ വിജ്ഞാനകോശം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സര്‍വ വിജ്ഞാനകോശ പരമ്പരയിലെ പരിഷ്‌കരിച്ച എട്ടാം വാല്യത്തിന്റെ പ്രകാശനം ആഗസ്റ്റ് 19 ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2.30 ന് തിരുവനന്തപുരം വൈ.എം.സി.എ ഹാളില്‍ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പുമന്ത്രി കെ.സി. ജോസഫ് നിര്‍വഹിക്കും. സാഹിത്യകാരന്‍ ബെന്യാമിന്‍ വിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ ആദ്യപ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങും. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. എം.ടി. സുലേഖ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ ചരിത്രകാരന്‍ ഡോ. എം.ജി.എസ്. നാരായണന്‍ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്‍, ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്‍, ഡോ. എം.ആര്‍. തമ്പാന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രഭാഷണം നടത്തും. Dt.18/8/2014
************************
പി.എസ്.സിക്ക് ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന അര്‍ത്ഥനാപത്രം(Pro forma)ഇ-മെയില്‍ വഴി മാത്രം പി.എസ്.സിക്ക് അയക്കേണ്ടതാണെന്ന് എല്ലാ നിയമനാധികാരികള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ഇപ്രകാരം ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ നിയമനാധികാരിയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ ഒപ്പ് ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതും അതോടൊപ്പം അസല്‍ പ്രൊഫോര്‍മയുടെ സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത പകര്‍പ്പും ഇ-മെയില്‍ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എല്ലാ നിയമനാധികാരികളും കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്‌കാര വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച പരിപത്രത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.Dt.18/8/2014
************************
സംസ്ഥാനതല എന്‍.ടി.എസ്, എന്‍.എം.എം.എസ്. പരീക്ഷകള്‍ നവംബര്‍ രണ്ടിന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടത്തും. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി. വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.www.scert.kerala.gov.in Dt.18/8/2014
************************
സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി നടത്തുന്ന സുരക്ഷിതാഹാരം ആരോഗ്യത്തിനാധാരം പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 19) ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം രണ്ട് മണിക്ക് കോട്ടണ്‍ഹില്‍ ഗവ. ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളില്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിര്‍വഹിക്കും. ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ-ദേവസ്വം മന്ത്രി വി.എസ്. ശിവകുമാര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പി.കെ. അബ്ദുറബ്ബ് ഡോക്യുമെന്ററി സി.ഡി.യുടെ പ്രകാശനം നിര്‍വഹിക്കും. ഡോ. ശശി തരൂര്‍ എം.പി, മേയര്‍ അഡ്വ. കെ.ചന്ദ്രിക, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആര്‍.കെ. അന്‍സജിത, കൗണ്‍സിലര്‍ സുരേഷ്‌കുമാര്‍ കെ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മിഷണര്‍ അനുപമ. ടി.വി, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണഭട്ട്, ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടര്‍ കെ.എന്‍. സതീഷ്, ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ബിജു പ്രഭാകര്‍, കോട്ടണ്‍ഹില്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മിനി. എസ്, കോട്ടണ്‍ഹില്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സുജന. എസ്, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണര്‍ ഡി. ശിവകുമാര്‍ എന്നിവര്‍ ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിക്കും. സര്‍ക്കാരിന്റെ മിഷന്‍ 676 -ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണറേറ്റ് സ്‌കൂളുകളില്‍ .നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സുരക്ഷിതാഹാരം ആരോഗ്യത്തിനാധാരം പദ്ധതി. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി ഒരു സംസ്ഥാനം നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. രോഗങ്ങള്‍ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന ജംഗ്ഫുഡ്, ട്രാന്‍സ്ഫാറ്റ്, കളറുകള്‍, രുചിവര്‍ദ്ധക വസ്തുക്കള്‍ ചേര്‍ത്ത ഭക്ഷണ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍, ലഹരിപദാര്‍ത്ഥങ്ങളായ ഗുഡ്ക, പാന്‍മസാല, എന്നിവയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെപ്പറ്റി ലഘുലേഖകള്‍, സെമിനാറുകള്‍, ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം, മാജിക് ഷോ, വിവിധ മത്സരയിനങ്ങള്‍ എന്നിവ വഴി കുട്ടികളെ ബോധവത്ക്കരിക്കാനും ഭാവി തലമുറയെ സുരക്ഷിത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത മനസിലാക്കി കൊടുക്കാനും ആരോഗ്യപൂര്‍ണമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമായി വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് സുരക്ഷിതാഹാരം ആരോഗ്യത്തിനാധാരം. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്‌കൂളുകളിലെ ഒന്‍പത്, പതിനൊന്ന് ക്ലാസുകളിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പരിശീലനം നല്‍കി (റ്റി.ഒ.റ്റി) അവരിലൂടെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിലേക്കും ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കും. നാളത്തെ പൗരന്മാരെ ആരോഗ്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പരാതികള്‍ അറിയിക്കേണ്ട ടോള്‍ഫ്രീ നമ്പര്‍ - 1800-425-1125. തിരുവനന്തപുരം - 8943346181, കൊല്ലം - 8943346182, പത്തനംതിട്ട - 8943346183, ആലപ്പുഴ - 8943346184, കോട്ടയം - 8943346185, ഇടുക്കി - 8943346186, എറണാകുളം - 8943346187, തൃശൂര്‍ - 8943346188, പാലക്കാട് - 8943346189, മലപ്പുറം - 8943346190, കോഴിക്കോട് - 8943346191, വയനാട് - 8943346192, കണ്ണൂര്‍ - 8943346193, കാസര്‍ഗോഡ് - 8943346194. ഇന്റലിജന്‍സ് വിഭാഗത്തിന്റെ നമ്പര്‍ : തിരുവനന്തപുരം : 8943346195, എറണാകുളം - 8943346196, കോഴിക്കോട് - 8943346197.Dt.18/8/2014
************************
പുതുതായി അനുവദിച്ച ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് അതത് സ്‌കൂളുകളില്‍ നേരിട്ട് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുളള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുളള തീയതി ആഗസ്റ്റ് 20 ന് വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചതായി ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. വിശദ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായwww.dhsekerala.gov.in, www.hscap.kerala.gov.inഎന്നിവയില്‍ സര്‍ക്കുലറായി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.Dt.17/8/2014
************************
പരീക്ഷാഭവന്‍ 2014 സെപ്തംബറില്‍ നടത്തുന്ന കേരള ടീച്ചര്‍ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് (കെ-ടെറ്റ്) ആഗസ്റ്റ് 20 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനംwww.keralapareekshabhavan.in, www.scert.kerala.gov.inവെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ നല്‍കുന്നതിന്www.bpckerala.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കാം. www.keralapareekshabhavan.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ കെ-ടെറ്റ്-2014 എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക് ചെയ്തും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. കെ.ടെറ്റ്-2014 ചെലാന്‍ഫോം ലഭിക്കുന്നതിന് കെ.ടെറ്റ്-2014 ചെലാന്‍ ഫോം എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക് ചെയ്ത് ഫോം പൂരിപ്പിച്ചശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കില്‍ ഫീസ് അടയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം കെ.ടെറ്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ലിങ്ക് ക്ലിക് ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതല്‍ അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെ അപേക്ഷ ഓണ്‍ലെനായി അയയ്ക്കാം.Dt.17/8/2014
************************
ബാംഗ്ലൂരിലെ റീജിയണല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 30 ദിവസത്തെ സൗജന്യ ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സെപ്തംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ 30 വരെയാണ് പരിശീലനം. ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന 50 വയസ് കഴിയാത്ത അദ്ധ്യാപകര്‍ ആഗസ്റ്റ് 23 ന് മുമ്പായി അതത് ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍മാരുടെ സമ്മത പത്രത്തോടുകൂടി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. വെബ്‌സൈറ്റ്:www.riesielt.com Dt.16/8/2014
************************
തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രീപ്രൈമറി മുതല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്ററി വരെയുള്ള 74 സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതായി സ്ഥലം എംഎല്‍എ കൂടിയായ മന്ത്രി വി.എസ്. ശിവകുമാര്‍ അറിയിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍, കൗണ്‍സിലര്‍മാരെയും വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പദ്ധതി-ആശയരൂപീകരണ ശില്പശാലയില്‍ അധ്യക്ഷതവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലൈബ്രറികളും ലബോറട്ടറികളും ശാസ്ത്രീയമായി നവീകരിക്കുക, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാക്കുക, ശുചിത്വപൂര്‍ണ്ണവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ സ്‌കൂള്‍ അന്തരീക്ഷം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുക മുതലായവയാണ് സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യങ്ങള്‍. പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പദ്ധതി മുഖേന നടപ്പിലാക്കും. കുട്ടികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ സംഭാഷണശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും ഇംഗ്ലീഷ് ലാബുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും. ഭക്ഷണശാലകള്‍, ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകള്‍ മുതലായവ സ്ഥാപിക്കും. പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധികളുമായി ആലോചിച്ച് ഓരോ സ്‌കൂളിന്റെയും ആവശ്യങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ആക്ഷന്‍പ്ലാനുകള്‍ തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കും. അധ്യാപക-വിദ്യാര്‍ത്ഥി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടികള്‍; ഫിസിക്കല്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍, കലാപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴില്‍ പരിചയം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ക്ലാസ്സുകള്‍, ലഹരിവിരുദ്ധ ക്യാമ്പുകള്‍ മുതലായവയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും. എസ്.എസ്.എ., ആര്‍.എം.എസ്.എ ഫണ്ടുകള്‍, എംഎല്‍എ ഫണ്ട്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഫണ്ട്, മറ്റ് ഫണ്ടുകള്‍ മുതലായവയുടെ ഏകോപനം ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. മുട്ടത്തറ പൊന്നറ ശ്രീധര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ഗവ. അപ്പര്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂളില്‍ ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് 48 ലക്ഷം രൂപയും ബ്രോഡ് ബാന്റ് കണക്ടിവിറ്റിയില്ലാത്ത സ്‌കൂളുകളില്‍ അവ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് 3.5 ലക്ഷം രൂപയും എംഎല്‍എയുടെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി ശില്പശാലയില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മണ്ഡലത്തിലെ കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍, സീമെറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. വല്‍സകുമാര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഹാരിഫാള്‍ ബീഗം, ഡയറ്റ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ആര്‍. സെല്‍വരാജ്, എസ്എസ്എ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍ ആര്‍. രാജേഷ്, പ്രോഗ്രാം കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ അനിത എന്നിവര്‍പങ്കെടുത്തു. Dt.16/8/2014
************************
രണ്ടാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിലെ നോണ്‍ - ജോയിനിങ് വേക്കന്‍സിയില്‍ മൂന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് റിസല്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അഡ്മിഷന്‍ വെബ്‌സൈറ്റായwww.hscap.kerala.gov.inലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ് റിസള്‍ട്ട് പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചവര്‍ ഈ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടുപേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളില്‍ ആഗസ്റ്റ് 18 വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് മുമ്പ് സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും വെരിഫിക്കേഷന്‍ പിഴവുമൂലം അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും പ്രവേശനം നിരസിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകരുടേയും വിവരങ്ങള്‍ വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തിയ സ്‌കൂളില്‍ നിന്നും ഐ.സി.റ്റി.സെല്ലിലേക്ക് അയച്ചു കിട്ടിയ അപേക്ഷകളും കൂടാതെ വിഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സൗകര്യപ്രദമായ മറ്റ് സ്‌കൂള്‍/കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷകളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റീ അലോട്ട്‌മെന്റ് റിസള്‍ട്ടും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. REALLOTMENT RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ രണ്ടു പേജുള്ള അലോട്ട്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളില്‍ ആഗസ്റ്റ് 19-ന് വൈകിട്ട് നാലുമണിക്കുള്ളില്‍ പ്രവേശനം നേടണം. പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്ക് തുടര്‍ന്ന് നടക്കുന്ന സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിലേക്കായി അപേക്ഷ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള തുടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.16/8/2014
************************
കേരളാ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ് രൂപവത്കരിക്കുന്നതിന് നിയോഗിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള സമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായി. ഇതനുസരിച്ച് 18 വകുപ്പുകളിലെ രണ്ടാം ഗസറ്റഡ് തസ്തികകള്‍ സംസ്ഥാന സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് കാറ്റഗറിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയും അവ ഡപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ തസ്തികക്കു തുല്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ തസ്തികകളിലേക്കുളള നിയമനം 1 : 1 അനുപാതത്തില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലൂടെയും പി.എസ്.സി. നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയിലൂടെയും പൂര്‍ത്തിയാക്കും. നേരിട്ടുളള നിയനത്തിനുളള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുളള ബിരുദം. പ്രായപരിധി 21 നും 28 നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും (പട്ടികജാതി/ പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് മൂന്ന് വര്‍ഷം ഇളവ്) നിലവിലുളള സംവരണ തത്വങ്ങള്‍ ഈ നിയമനത്തിനും ബാധകമായിരിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലൂടെ നിയമിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ ആദ്യ ഗസറ്റഡ് തസ്തികയില്‍ ഒരു കൊല്ലം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയും പ്രൊബേഷന്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയും വേണം. നിയമനം ലഭിക്കുന്ന വര്‍ഷം ജനുവരി ഒന്നിന് 52 വയസ് കവിയരുത്. റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്ന തസ്തികകള്‍ക്കായി രണ്ടു വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലോ ആവശ്യമെങ്കില്‍ പ്രതിവര്‍ഷമോ പരീക്ഷ നടത്തും. നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംയുക്ത സീനിയോരിറ്റി പട്ടിക പൊതുഭരണ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കും. ഈ പട്ടികയില്‍ നിന്നാവും ഐ.എ.എസില്‍ ഒഴിവുണ്ടാകുന്ന തസ്തികയില്‍ നിയമനം നടത്തുക. കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസിലുളള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായം 58 വയസ് ആയിരിക്കും. കൂടുതല്‍ വകുപ്പുകളെ ഈ സര്‍വ്വീസില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതും പരിഗണിക്കും. ആദ്യഘട്ടമായി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസിലുള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചുവടെ : കൃഷി, വില്പനനികുതി, സിവില്‍ സപ്ലൈസ്, സഹകരണം, വ്യവസായം, തൊഴില്‍, റവന്യൂ, മുനിസിപ്പല്‍ ഭരണം, പഞ്ചായത്ത്, രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, ഗ്രാമവികസനം, പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ വികസനം, സാമൂഹ്യനീതി, സര്‍വ്വേ, ടൂറിസം, ട്രഷറി, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം.Dt.16/8/2014
************************
ഒന്നാം വര്‍ഷ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ യില്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച സീറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുളള ഒഴിവുകള്‍ നികത്തുന്നതിനായുളള സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ആഗസ്റ്റ് 17 ംംം.്‌വരെമു.സലൃമഹമ.ഴീ്.ശി ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും 18, 19 തീയതികളിലായി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണി വരെ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രവേശനം നേടാമെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.16/8/2014
************************
വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വകുപ്പിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍മാരുടെയും ലാബ് ടെക്‌നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെയും 2014 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം ഓണ്‍ലൈന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലൂടെ നടത്തും. ഇതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍vhscap.kerala.gov.in/transfer എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് അപ് ലോഡ് ചെയ്യണം. ഓഗസ്റ്റ് 19-ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെ അപേക്ഷ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.Dt.16/8/2014
************************
മുസ്ലീം സമുദായത്തിലെ റാവുത്തര്‍ വിഭാഗം 1958-ലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആന്റ് സബോര്‍ഡിനേറ്റ് സര്‍വ്വീസ് റൂള്‍സ് പാര്‍ട്ട് ഒന്നിലെ ലിസ്റ്റ് -മൂന്നിലെ ഇനം 48-ലെ മുസ്ലീം എന്നതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുവെന്നും കേന്ദ്ര ഒ.ബി.സി. ലിസ്റ്റിലെ ഇനം നം. 39 എ യില്‍ മറ്റ് മുസ്ലീം വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി റാവുത്തര്‍ വിഭാഗത്തിന് കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കണമെന്നും ഉത്തരവായി. Dt.16/8/2014
************************
പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ്/പ്രൊഫഷണല്‍/പോളിടെക്‌നിക് കോഴ്‌സുകളില്‍ പഠനം നടത്തുന്ന എസ്.ഇ.ബി.സി/മറ്റു സമുദായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കെ.പി.സി. ആര്‍ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി 1,00,000 രൂപയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി/ബിരുദ കോഴ്‌സുകളില്‍ പഠിയ്ക്കുന്ന എസ്.ഇ.ബി.സി./മറ്റു സമുദായങ്ങളിലേയും കുമാരപിള്ള കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിലേയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുകൂടി ബാധകമാക്കി.Dt.16/8/2014
************************
വിവിധതരം സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഡി.ബി.റ്റി അക്കൗണ്ട് എല്ലാ ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് ബാങ്കിലും തുടങ്ങാമെന്ന് ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.Dt.16/8/2014
************************
വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വകുപ്പിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, അദ്ധ്യാപകര്‍, ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍മാര്‍, ലാബ്‌ടെക്‌നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍ എന്നിവരുടെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം ഓണ്‍ലൈന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലൂടെ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അപേക്ഷകള്‍www.vhse.kerala.gov.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് ആഗസ്റ്റ് 16 മുതല്‍ 19 വരെ അഞ്ചു മണി വരെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം.Dt.14/8/2014
************************
അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കുളുകള്‍ക്ക് സി.ബി.എസ്.ഇ/ ഐ.സി.എസ്.ഇ അഫിലിയേഷന് വേണ്ടി എന്‍.ഒ.സി. ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുളള അവസാന തീയതി ഈ മാസം 31 വരെ നീട്ടി.Dt.14/8/2014
************************
പുതുതായി അനുവദിച്ച ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് അതത് സ്‌കൂളുകളില്‍ നേരിട്ട് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുളള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുളള തീയതി ആഗസ്റ്റ് 20 ന് വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചതായി ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. വിശദ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായwww.dhsekerala.gov.in, www.hscap.kerala.gov.inഎന്നിവയില്‍ സര്‍ക്കുലറായി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. Dt.14/8/2014
************************
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷന്‍ അതോറിറ്റി നടത്തിവരുന്ന പത്താംതരം തുല്യതാ കോഴ്‌സിന്റെ ഒന്‍പതാം ബാച്ചില്‍ ചേരുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ഫൈന്‍ ഇല്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ നീട്ടി. സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ 10 വരെ 10 രൂപ ഫൈനോടെയും സെപ്റ്റംബര്‍ 11 മുതല്‍ 20 വരെ 200 രൂപ സൂപ്പര്‍ ഫൈനോടുകൂടിയും അപേക്ഷിക്കാം. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഏഴാംക്ലാസോ സാക്ഷരതാമിഷന്‍ നടത്തിവരുന്ന ഏഴാംതരം തുല്യതാകോഴ്‌സോ വിജയിച്ചവര്‍ക്ക് കോഴ്‌സില്‍ ചേരാം. പത്താംക്ലാസ് തോറ്റവര്‍ക്കും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. 2014 ജൂണ്‍ ഒന്നിന് 17 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കണം. അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങളും പ്രോസ്‌പെക്ടസും കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷന്‍ ഓഫീസ്, ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷന്‍ ഓഫീസുകള്‍, വികസന-തുടര്‍ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ലഭിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ സാക്ഷരതാമിഷന്റെwww.literacymissionkerala.org വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഫോണ്‍ : 0471-2322253, 2322254.Dt.14/8/2014
************************
ആഗസ്റ്റ് 27-ന് തീയതി ആരംഭിക്കുന്ന പത്താംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഓരോ പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിലും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ എ ലിസ്റ്റ് പരീക്ഷാഭവന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ആഗസ്റ്റ് 16 മുതല്‍ 19 വരെ തീയതികളില്‍ ലഭിക്കും. എ ലിസ്റ്റിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളില്‍ ആഗസ്റ്റ് 19-ന് അഞ്ച് മണിയ്ക്കു് മുന്‍പ് ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന് മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താവുന്നതാണ്.Dt.14/8/2014
************************
സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിന് പരമാവധി ജീവനക്കാര്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്നും ഇത് വകുപ്പു തലവന്‍മാരും ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാരും സ്ഥാപന മേധാവികളും ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി പുറപ്പെടുവിച്ച സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 15 ന്) രാവിലെ 8.30 ന് തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ദേശീയപതാക ഉയര്‍ത്തുന്നതോടെ ചടങ്ങുകള്‍ ആരംഭിക്കും. തുടര്‍ന്ന് കേരളാ പോലീസിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങള്‍, അഗ്നിശമനസേന, ജയില്‍വകുപ്പ്, എക്‌സൈസ് വകുപ്പ്, കേരള ഫയര്‍ ആന്റ് റസ്‌ക്യു സര്‍വീസ്, കേരള വനം വകുപ്പ്, കേരള മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ വകുപ്പ്, സൈനിക് സ്‌കൂള്‍, എന്‍.സി.സി, സ്‌കൗട്ട്‌സ്, ഗൈഡ്‌സ്, അശ്വാരൂഢസേന എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ അഭിവാദ്യം മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്യും. വിശിഷ്ടസേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡല്‍ നേടിയ പോലീസ്, അഗ്നിശമനസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാര്‍ക്കും, രാഷ്ട്രപതിയുടെ ജീവന്‍രക്ഷാപതക്കങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹരായവര്‍ക്കും, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മെഡലുകള്‍ നേടിയ പോലീസ് എക്‌സൈസ്, ജയില്‍, വനം, അഗ്നിശമനസേനാ, മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാര്‍ക്കുമുള്ള മെഡലുകളും മുഖ്യമന്ത്രി നല്‍കും. ജില്ലാ തലങ്ങളില്‍ ഇതിനു സമാനമായി രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് ശേഷം ചടങ്ങിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിമാര്‍ ദേശീയ പതാകയുയര്‍ത്തും. തുടര്‍ന്ന് കേരളാ പോലീസിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങള്‍, അഗ്നിശമനസേന, ജയില്‍വകുപ്പ്, എക്‌സൈസ് വകുപ്പ്, കേരള ഫയര്‍ ആന്റ് റസ്‌ക്യു സര്‍വീസ്, കേരള വനം വകുപ്പ്, കേരള മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ വകുപ്പ്, സൈനിക് സ്‌കൂള്‍, എന്‍.സി.സി, സ്‌കൗട്ട്‌സ്, ഗൈഡ്‌സ്, എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ അഭിവാദ്യം മന്ത്രിമാര്‍ സ്വീകരിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്യും. സബ് ഡിവിഷണല്‍, ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളില്‍ സബ് ഡിവിഷണല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്/ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പതാകയുയര്‍ത്തും.തുടര്‍ന്ന് വിശിഷ്ടാതിഥിയുടെ പ്രസംഗവും അതേത്തുടര്‍ന്ന് ദേശീയഗാനാലാപനവും നടക്കും. പബ്ലിക് ഓഫീസുകള്‍, സ്‌കൂളുകള്‍, കോളജുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് ശേഷം വകുപ്പു തലവന്‍മാര്‍, സ്ഥാപന മേലധികാരികള്‍ മുതലായവര്‍ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുകയും ദേശീയ പതാകയുയര്‍ത്തുകയും വേണം. ആഗസ്റ്റ് 15-ന്റെ പ്രത്യേകതയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെയുംക്കുറിച്ച് ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുകയും വേണം. ദേശഭക്തി ഗാനാലാപനവും നടത്തണം. 2002-ലെ ഫ്‌ളാഗ് കോഡ് കൃത്യമായി പാലിക്കാന്‍ ഏവരും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോള്‍ ഏവരും ബഹുമാനപുരസരം എഴുന്നേറ്റ് നില്‍ക്കുകയും വേണം.ഈ സമയം യൂണിഫോം ധാരികളായ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാഷണല്‍ സല്യൂട്ട് നല്‍കേണ്ടതാണ്. സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നവ കൃത്യമായും കരുതലോടെയും പാലിക്കണമെന്നും സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. (സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ 52606/പൊളിറ്റിക്കല്‍-5/2014/ജിഎഡി -തീയതി 2014 ജൂലൈ 21.)Dt.14/8/2014
************************
സംസ്ഥാനത്ത് കായിക ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘടനകള്‍ ക്ലബ്ബുകള്‍/സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍/വ്യക്തികള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ കായിക യുവജന കാര്യാലയത്തില്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബര്‍ 20-ാം തീയതിവരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയും നിബന്ധനയും കായിക യുവജന കാര്യാലയത്തിന്റെwww.dsya.kerala.gov.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. അപേക്ഷകള്‍ സെപ്തംബര്‍ 20-ന് തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് ഡയറക്ടര്‍, കായിക യുവജന കാര്യാലയം, ജിമ്മി ജോര്‍ജ്ജ് ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം, വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം 695 033 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കണം. Dt.13/8/2014
************************
പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ്/പ്രൊഫഷണല്‍/പോളിടെക്‌നിക് കോഴ്‌സുകളില്‍ പഠനം നടത്തുന്ന എസ്.ഇ.ബി.സി.യിലേയും മറ്റു സമുദായങ്ങളിലേയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കുമാരപിള്ള കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള വാര്‍ഷിക വരുമാന പരിധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള 2014 ഫെബ്രുവരി 21 ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി തലത്തിലേയും ബിരുദ തലത്തിലേയും എസ്.ഇ.ബി.സി/മറ്റു സമുദായങ്ങളിലെയും കുമാരപിള്ള കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിലേയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ബാധകമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.Dt.13/8/2014
************************
മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ റാവുത്തര്‍ വിഭാഗം സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ (ഒ.ബി.സി) പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതിനാല്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കാം എന്ന കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്റെ ഉപദേശം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. Dt.13/8/2014
************************
കേരള ഷോപ്‌സ് ആന്റ് കമേഴ്‌സ്യല്‍ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ്‌സ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പദ്ധതിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. 2013-14 അധ്യയന വര്‍ഷം വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ പ്ലസ് ടൂ മുതല്‍ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള (പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയില്‍ വിജയിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഈ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ സഹിതം ജില്ലാ ഓഫീസുകളില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 30 നകം ലഭിക്കണം. ഫോണ്‍ : 0471-2572189/2572758. വെബ്‌സൈറ്റ് :peedika.kerala.gov.in.Dt.13/8/2014
************************
സംസ്ഥാനത്ത് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഇല്ലാത്ത 131 പഞ്ചായത്തുകളില്‍ അനുവദിച്ച 131 ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളിലെ കോഴ്‌സുകളിലേക്കും എറണാകുളം മുതല്‍ കാസര്‍ഗോഡ് വരെ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളാക്കിയ 95 സ്‌കൂളുകളില്‍ അനുവദിച്ച 143 കോഴ്‌സുകളിലേക്കും നിലവിലുള്ള ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളില്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ട 426 അധിക ബാച്ചുകളിലേക്കും ഈ അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ പ്രവേശന നടപടികള്‍ ആഗസ്റ്റ് 11ന് ആരംഭിക്കും. പുതുതായി അനുവദിച്ച ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് അതത് സ്‌കൂളുകളില്‍ നേരിട്ട് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. 2014-15 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ പ്രോസ്‌പെക്ടസിലെ സംവരണ, യോഗ്യതാ, മെരിറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചായിരിക്കും ഈ സ്‌കൂളുകളില്‍ ഈ അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ പ്രവേശനം. നിലവിലുള്ള ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളില്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ട അധിക ബാച്ചുകളിലെ പ്രവേശനം ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെയായിരിക്കും. മെരിറ്റ് ക്വാട്ടയിലും സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്വാട്ടയിലും നാളിതുവരെ പ്രവേശനം നേടിയവര്‍ക്ക് സ്‌കൂള്‍/ കോമ്പിനേഷന്‍ മാറ്റത്തിനുള്ള അവസരമായിരിക്കും ആദ്യം നല്‍കുക. തുടര്‍ന്നുള്ള വേക്കന്‍സി നികത്തുന്നതിന് സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കും. പുതിയ സ്‌കൂളുകളിലും അധിക ബാച്ചുകളിലും പ്രവേശനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് ക്ലാസുകള്‍ ആഗസ്റ്റ് 20ന് ആരംഭിക്കും. പുതുതായി ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി അനുവദിച്ച സ്‌കൂളുകളിലും അധിക ബാച്ചുകള്‍ അനുവദിച്ച ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളിലും നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അതത് റീജിയണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ മുഖേന സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍മാര്‍/ പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ ചാര്‍ജ്ജ് വഹിക്കുന്ന ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍മാര്‍ നിശ്ചിത മാതൃകയില്‍ ആഗസ്റ്റ് 16-ന് മുമ്പ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായwww.dhsekerala.gov.in, www.hscap.kerala.gov.in എന്നിവയിലുണ്ട്. Dt.8/8/2014
************************
ഈ അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീ-മെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ആഗസ്റ്റ് 20 വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചതായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.8/8/2014
************************
2013-14 മെരിറ്റ്-കം-മീന്‍സ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് (പുതുക്കല്‍) അനുമതി ലഭിച്ചതും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ തകരാറുമൂലം സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണം തടഞ്ഞുവെച്ചതുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പേരുവിവരങ്ങളും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ തകരാര്‍ പരിഹരിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തവരുടെ പട്ടികയും പരിശോധനയ്ക്കായി www.dtekerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ എം.സി.എം.ലിങ്കില്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.7/8/2014
************************
പരീക്ഷാഭവന്‍ 2014 സെപ്തംബറില്‍ നടത്തുന്ന കേരള ടീച്ചര്‍ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് (കെ-ടെറ്റ്) ആഗസ്റ്റ് എട്ട് മുതല്‍ 20 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനംwww.keralapareekshabhavan.in, www.scert.kerala.gov.inവെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ നല്‍കുന്നതിന്www.bpckerala.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കാം. www.keralapareekshabhavan.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ കെ-ടെറ്റ്-2014 എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക് ചെയ്തും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. കെ.ടെറ്റ്-2014 ചെലാന്‍ഫോം ലഭിക്കുന്നതിന് കെ.ടെറ്റ്-2014 ചെലാന്‍ ഫോം എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക് ചെയ്ത് ഫോം പൂരിപ്പിച്ചശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കില്‍ ഫീസ് അടയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം കെ.ടെറ്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ലിങ്ക് ക്ലിക് ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതല്‍ അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെ അപേക്ഷ ഓണ്‍ലെനായി അയയ്ക്കാം.Dt.7/8/2014
************************
കേരള മിനറല്‍സ് ആന്റ് മെറ്റല്‍സ് ലിമിറ്റഡില്‍ (കെ.എം.എല്‍.എല്‍) നിന്നും ക്ലോറിന്‍ ചോര്‍ന്നത് ശ്വസിച്ച് സമീപത്തെ സ്‌കൂളിലെ കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അടിന്തിരമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി പി.എച്ച്.കുര്യനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി വ്യവസായ-ഐ.ടി. വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അറിയിച്ചു. Dt.6/8/2014
************************
ഒന്നാംവര്‍ഷ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. സപ്ലിമെന്ററി ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് ഏഴ്)www.vhscap.kerala.gov.inല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ആഗസ്റ്റ് ഏഴ്, എട്ട് തീയതികളില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രവേശനം നേടാവുന്നതാണെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.6/8/2014
************************
അപേക്ഷകളോടൊപ്പം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സത്യവാങ്മൂലവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകളും സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കി അന്തിമഘട്ടത്തില്‍ മാത്രം അസല്‍ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണമെന്ന നിബന്ധനയോടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതിയാകുമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത് ഉത്തരവായി. അപേക്ഷകളോടൊപ്പം നിശ്ചിത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സത്യവാങ്മൂലവും രേഖകളും സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നുള്ള നിബന്ധന പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതും അധികാര ദുര്‍വിനിയോഗത്തിനും അഴിമതിക്കും കാരണമാകുന്നതിനാലും ഏതെങ്കിലും നിയമത്തില്‍ രേഖകളും സത്യവാങ്മൂലവും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകം നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിട്ടുള്ളവ ഒഴികെ ബാക്കി രേഖകളെല്ലാം സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാല്‍ മതിയെന്നുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം ജനോപകാരപ്രദവുമാകുമെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഭരണ പരിഷ്‌കാര കമ്മീഷന്റെ ശുപാര്‍ശ നടപ്പിലാക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഭാരതസര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ വ്യാജമാണെന്ന് പിന്നീട് തെളിയുന്ന പക്ഷം അപേക്ഷകനെ ഡീബാറു ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള ശിക്ഷാനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Dt.6/8/2014
************************
പത്താം ശമ്പള പരിഷ്‌ക്കരണ കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളില്‍ വകുപ്പു മേധാവികളില്‍ നിന്നും, സംഘടനകളില്‍ നിന്നും താല്പര്യമുള്ള മറ്റു വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും കമ്മീഷന്‍ സ്വരൂപിക്കുന്നു. ഇതിലേക്കായി കമ്മീഷന്‍ ഒരു ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യാവലിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ആഗസ്റ്റ് 31 നകം കമ്മീഷന്റെ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. ചോദ്യാവലി കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് (www.prc2014.kerala.gov.in) മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. കമ്മീഷന്റെ താല്കാലിക വിലാസം : മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി, പത്താം ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ കമ്മീഷന്‍, റൂം നമ്പര്‍ 159, നാലാം നില, നോര്‍ത്ത് ബ്ലോക്ക്, ഗവ.സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം. സ്ഥിരവിലാസം (ആഗസ്റ്റ് 18 മുതല്‍) : പത്താം ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ കമ്മീഷന്‍, സ്വരാജ് ഭവന്‍(അഞ്ചാം നില), നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം-3. ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ കമ്മീഷന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങള്‍ ചുവടെ. സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസിലെ പാര്‍ട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, കാഷ്വല്‍ സ്വീപ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തസ്തികകളിലെയും കേന്ദ്ര ശമ്പള സ്‌കെയില്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലെ അദ്ധ്യാപകര്‍, ജുഡീഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ യു.ജി.സി./എ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ ശമ്പള സ്‌കെയിലിലുള്ള തസ്തികകള്‍ എന്നിവ ഒഴികെ ഗവണ്‍മെന്റ് എയ്ഡഡ് മേഖലകളിലെ സ്‌കൂളുകള്‍, കോളേജുകള്‍, ഡയറക്റ്റ് പേയ്‌മെന്റ് സ്‌കീം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പാര്‍ട്ട് ടൈം കാഷ്വല്‍ സ്വീപ്പേഴ്‌സ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തസ്തികകളിലെയും എ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ/യു.ജി.സി./കേന്ദ്ര സ്‌കീമിന്റെ പരിധിയില്‍ വരാത്ത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും തസ്തികകളിലെയും ശമ്പളത്തിലും അലവന്‍സിലും പരിഷ്‌ക്കരണം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക. ഈ വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നിലവില്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ശമ്പളം അലവന്‍സുകള്‍, മറ്റ് നിയത പ്രതിഫലം എന്നിവയുടെ ഘടന, പ്രൊമോഷന്‍ സാധ്യതകള്‍, സേവന വ്യവസ്ഥകള്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് പരിഷ്‌കരണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുക. ദീര്‍ഘകാലം പ്രവേശന തസ്തികകയില്‍ തന്നെ തുടരുന്ന ഗസറ്റഡ്/നോണ്‍ ഗസറ്റഡ് വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രൊഫഷണല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ തുടങ്ങിവച്ച കരിയര്‍ അഡ്വാന്‍സ് സ്‌കീമിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി നോണ്‍ കേഡര്‍ പ്രൊമോഷന്‍ നല്‍കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകള്‍ പരിശോധിക്കുക, സര്‍വ്വീസ് പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് മാറ്റംവരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുക. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതതുമായ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകള്‍ പരിശോധിക്കുക, കഴിഞ്ഞ ശമ്പള പരിഷ്‌കരണത്തില്‍ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അനര്‍ഹവും ന്യായീകരണമില്ലാത്തതുമായ തരത്തില്‍ ശമ്പള സ്‌കെയില്‍ ഉയര്‍ത്തി നല്‍കിയതുമൂലം ഉണ്ടായ അപാകതകള്‍ പരിശോധിച്ച് അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുക. സര്‍ക്കാര്‍ കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ ഉത്തരവിലെ അപാകതകള്‍ പരിശോധിച്ച് അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുക. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിലും മറ്റു സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളിലും ജീവനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള തരത്തില്‍ ഒരു പുതിയ ആരോഗ്യ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ പരിശോധിച്ച് ശുപാര്‍ശ നല്‍കുക. ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും പെന്‍ഷന്‍കാരില്‍ നിന്നും ഒരു ചെറിയ തുക പ്രീമിയമായി സ്വീകരിച്ച് അവര്‍ക്ക് ഒരു ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗികത സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുക. 2012 ലെ സേവനാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിലവിലെ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് ഘടന ആകമാനം പരിശോധിച്ച് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസിന്റെ കാര്യക്ഷമത, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം എന്നിവ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് അതിനെ കൂടുതല്‍ ജനസൗഹൃദപരമാക്കുന്നതിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുക. സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസിലെ വ്യത്യസ്ഥ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പാര്‍ശ്വസ്ഥ പ്രവേശന വ്യവസ്ഥ (Lateral Entry System) പരിശോധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ മികവുറ്റതാക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാര്‍ശകള്‍ നല്‍കുക. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ പൊതുസേവന വ്യയം കുറയ്ക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ശുപാര്‍ശകള്‍ നല്‍കുക. ശമ്പള നിര്‍ണയത്തിനായുള്ള ചട്ടങ്ങളും നടപടികളും പരിശോധിച്ച് അത് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുക, കമ്മീഷന്റെ ശുപാര്‍ശകള്‍ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അധിക സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യത, അത് നിര്‍ണയിക്കുന്നതിനായി കൈക്കൊണ്ട മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ സഹിതം വ്യക്തമാക്കുക.Dt.6/8/2014
************************
ക്ലീന്‍ കാമ്പസ് സേഫ് കാമ്പസ് പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി അധ്യാപകര്‍ക്കായി ലോഗോ - പോസ്റ്റര്‍ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 20 നു മുമ്പായി എന്‍ട്രികള്‍ നേരിട്ടോ ഇ-മെയില്‍ ആയോ നല്‍കാം. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ലോഗോയ്ക്കും പോസ്റ്ററിനും സമ്മാനം നല്‍കും. ഫോണ്‍: 0471 2320352, 2320826. വിലാസം: സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര്‍, സര്‍വ്വസിക്ഷാഅഭിയാന്‍, നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695033. ഇ-മെയില്‍: മൈറീരൗാലിമേശേീി@ഴാമശഹ.രീാ. Dt.5/8/2014
************************
സ്റ്റേറ്റ് സിലബസില്‍ പ്ലസ് ടു പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 5000 രൂപ നിരക്കില്‍ ഒറ്റത്തവണയായി സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പട്ടിക ംംം.സയെരറര.രീാ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകളില്‍ ന്യൂനതകള്‍ ഉളളവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ ആഗസ്റ്റ് 20 നകം ഹെഡാഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. അന്തിമ പട്ടിക ആഗസ്റ്റ് 21-ന് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.Dt.5/8/2014
************************
ആഗസ്റ്റില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഒന്നാം വര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് തീയറി പരീക്ഷകളുടെ ടൈംടേബിളില്‍ മാറ്റം വരുത്തി. ഇതനുസരിച്ച് ആഗസ്റ്റ് ഏഴ് രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതല്‍ ഇക്കണോമിക്‌സ്, ആഗസ്റ്റ് 11 രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ ബയോളജി/ മാനേജ്‌മെന്റ്, ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതല്‍ ഹിസ്റ്ററി/ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, ആഗസ്റ്റ് 12 രാവിലെ 9.30 മണി മുതല്‍ ഇംഗ്ലീഷ്, ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിമുതല്‍ വൊക്കേഷണല്‍ തീയറി, ആഗസ്റ്റ് 13 രാവിലെ 9.30 മണി മുതല്‍ ഫിസിക്‌സ്/ ജ്യോഗ്രഫി/ അക്കൗണ്ടന്‍സി, ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതല്‍ ജി.എഫ്.സി., ആഗസ്റ്റ് 14 രാവിലെ 9.30 മണി മുതല്‍ കെമിസ്ട്രി. ടൈപ്പ്‌റൈറ്റിംഗ് ഉള്‍പ്പെടെയുളള എല്ലാ വൊക്കേഷണല്‍ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ ആഗസ്റ്റ് 16 മുതല്‍ 21 വരെ അതത് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടത്തും.Dt.4/8/2014
************************
രണ്ടാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റില്‍ പ്രവേശം ഉറപ്പാക്കിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളില്‍ പ്രവേശനം നേടുന്നതിനുളള സമയപരിധി ആഗസ്റ്റ് ആറ് വൈകിട്ട് നാലു മണി വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും വെരിഫിക്കേഷന്‍ പിഴവു മൂലം അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും പ്രവേശനം നിരസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത അപേക്ഷകരുടെ വിവരങ്ങള്‍ അപേക്ഷകള്‍ വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തിയ സ്‌കൂളില്‍ നിന്നും ജൂലൈ 31 വരെ ഐ.സി.റ്റി. സെല്ലിലേക്ക് അയച്ചു കിട്ടിയത് പരിഗണിച്ചുളള റീഅലോട്ട്‌മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. Reallotment Resultsഎന്ന ലിങ്കിലൂടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിികള്‍ രണ്ടു പേജുളള അലോട്ട്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളില്‍ ആഗസ്റ്റ് ആറിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്കുളളില്‍ പ്രവേശനം നേടേണ്ടതാണെന്ന് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.4/8/2014
************************
മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, പുയില ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗവും സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും റാഗിങും തടയുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്‍, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കാസര്‍കോഡ് ജില്ലകളിലെ കോളേജുകളില്‍ സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ബോധവത്ക്കരണം നടത്തുന്നു. പദ്ധതിയിലേക്ക് സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്താന്‍ താല്പര്യമുളള 18 വയസ്സിനും 40 വയസിനും ഇടയില്‍ പ്രായമുളള ബിരുദധാരികളായ യുവാക്കളെ നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് നിയമിക്കും. നല്ല ആശയ വിനിമയ ശേഷിയും സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ താല്പര്യവുമുളളവരും ലഹരി വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കാത്തവരുമായവരെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. പദ്ധതി കാലയളവില്‍ ഓണറേറിയം നല്‍കും. താല്പര്യമുളളവര്‍ ആഗസ്റ്റ് 20 നകം സെക്രട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷന്‍, വികാസ്ഭവന്‍ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 33 എന്ന വിലാസത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കണം. Dt.4/8/2014
************************
ആഗസ്റ്റ് നാല്, അഞ്ച്, ആറ് തീയിതകളില്‍ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഒന്നാംവര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷകള്‍ യഥാക്രമം 12, 13, 14 തീയതികളില്‍ നടക്കും. Dt.4/8/2014
************************
സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ്/സ്വാശ്രയ മേഖലകളിലെ 2014-16 വര്‍ഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ (റ്റി.റ്റി.സി) കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ അതത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കാമെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.4/8/2014
************************
സംസ്ഥാനത്തെ മുസ്ലീം/ക്രിസ്ത്യന്‍/ബുദ്ധ/സിഖ്/പാര്‍സി സമുദായങ്ങളില്‍പ്പെട്ടവരും പതിനൊന്നാം ക്ലാസുമുതല്‍ പി.എച്ച്.ഡി വരെ പഠിക്കുന്നവരുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഈ അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ നല്‍കുന്ന പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകര്‍ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ്/അംഗീകൃത അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍/കോളേജ്/ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകള്‍/സര്‍വകലാശാലകള്‍ എന്നിവയില്‍ പ്ലസ് ടൂ/ബിരുദാനന്തരബിരുദം/പി.എച്ച്.ഡി കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്നവരും എന്‍.സി.വി.ടി.യില്‍ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ.ടി.ഐ/ഐ.ടി.സി സെന്ററുകളിലെ ടെക്‌നിക്കല്‍/വൊക്കേഷണല്‍ കോഴ്‌സുകളില്‍ പതിനൊന്നാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്നവരും അതത് കോഴ്‌സിലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും മുന്‍വര്‍ഷത്തെ ബോര്‍ഡ്/സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷയില്‍ അന്‍പത് ശതമാനത്തില്‍ കുറയാത്ത മാര്‍ക്കോ തത്തുല്യഗ്രേഡോ ലഭിച്ചവരും ആയിരിക്കണം. അപേക്ഷകരുടെ വാര്‍ഷിക കുടുംബ വരുമാനം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയരുത്. അപേക്ഷകര്‍ മറ്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകളോ സ്റ്റൈപ്പന്റോ കൈപ്പറ്റുന്നവര്‍ ആയിരിക്കരുത്. അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ഐ.എഫ്.സി. കോഡുള്ള ദേശസാത്കൃത/ഷെഡ്യൂല്‍ഡ്/കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ ബാങ്കുകളില്‍ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നില്‍ സ്വന്തം പേരില്‍ സേവിംഗ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആധാര്‍ നമ്പര്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഒരേ കുടുംബത്തില്‍പ്പെട്ട രണ്ടില്‍ കൂടുതല്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരേ സമയം ഈ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നതല്ല. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും. അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായിwww.dcescholarship.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ മാത്രമേ നല്‍കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ. മാനുവല്‍ അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിക്കില്ല. അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ സഹിതം പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവിയുടെ ശുപാര്‍ശയോടെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. പ്രിന്റൗട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാത്തവരുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കില്ല. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങള്‍, അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി, തുടര്‍ നടപടികള്‍ എന്നിവ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ .വകുപ്പിന്റെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വെബ്‌സൈറ്റായwww.dcescholarship.kerala.gov.in -ല്‍ Post metric scholarship(pms)>instructionsഎന്ന ലിങ്കില്‍ ലഭിക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 30. Dt.2/8/2014
************************
ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിലും ലക്ഷദ്വീപ്, ഗള്‍ഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിലും ആഗസ്റ്റ് നാല് മുതല്‍ 11 വരെ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു. പരീക്ഷാദിനങ്ങളില്‍ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ പ്രാദേശിക അവധികള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിലും പരീക്ഷകള്‍ ടൈംടേബിള്‍ ക്രമമനുസരിച്ചുതന്നെ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടക്കുന്നതാണെന്ന് പരീക്ഷാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. Dt.2/8/2014
************************
പരീക്ഷാഭവന്‍ 2014 സെപ്തംബര്‍ നടത്തുന്ന കേരള ടീച്ചര്‍ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രോസ്‌പെക്ടസും, സിലബസുംwww.keralapareekshabhavan.in, www.scert.kerala.gov.in എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. സിലബസ് മുന്‍വര്‍ഷത്തേതായിരിക്കും. Dt.1/8/2014
************************
ഒന്നാംവര്‍ഷ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ആഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. പ്രവേശന വെബ്‌സൈറ്റായ www.vhscap.kerala.gov.in പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ആഗസ്റ്റ് രണ്ട്, നാല്, അഞ്ച് തീയതികളില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രവേശനം നേടാം. Dt.1/8/2014
************************
പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന് ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ-മെയില്‍ സംവിധാനം വഴി ആയിരിക്കണമെന്ന് എല്ലാ നിയമനാധികാരികള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ആഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതല്‍ ഇ-മെയില്‍ സംവിധാനം വഴി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവുകള്‍ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ എന്ന് പി.എസ്.സി സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്. ആഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതല്‍ ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന അര്‍ത്ഥനാപത്രം (Proforma) ഇ-മെയില്‍ വഴി മാത്രം പി.എസ്.സിക്ക് അയയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ നിയമനാധികാരിയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ ഒപ്പ് ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതും അതോടൊപ്പം അസല്‍ പ്രൊഫോര്‍മയുടെ സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത പകര്‍പ്പും ഇ-മെയില്‍ വഴി അയയ്ക്കണം. ഈ നിര്‍ദ്ദേശം എല്ലാ നിയമനാധികാരികളും കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്നും ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Dt.1/8/2014
************************
2014 മാര്‍ച്ചില്‍ നടത്തിയ ടി.ടി.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നതിന് അപേക്ഷയും അതോടൊപ്പം പേപ്പര്‍ ഒന്നിന് 400 രൂപയും ബന്ധപ്പെട്ട ടി.ടി.സി കളില്‍ ആഗസ്റ്റ് 20 ന് മുമ്പായി നല്‍കണം. ടി.ടി.ഐ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെയും തുകയുടെയും വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ആഗസ്റ്റ് 25 ന് മുമ്പായി പരീക്ഷാഭവനിലെ egeasection@gmail.com എന്ന ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തിലേക്ക് മെയില്‍ ചെയ്യണം. സര്‍ക്കുലറും, അപേക്ഷാഫോറവും സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റും പരീക്ഷാഭവന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ (www.keralapareekshabhavan.in) ലഭിക്കും.Dt.31/7/2014
************************
ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിലെ നോണ്‍ ജോയിനിങ് വേക്കന്‍സിയില്‍ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റെില്‍ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവരുടെ അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുളള രണ്ടാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് റിസല്‍ട്ട് ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന്) രാവിലെ 10 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് റിസല്‍ട്ട് അഡ്മിഷന്‍ വെബ്‌സൈറ്റായwww.hscap.kerala.gov.in ലെ Supplementary Results എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവര്‍ പ്രസ്തുത ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുളള അലോട്ട്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളില്‍ ആഗസ്റ്റ് നാലിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് മുമ്പായി സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്ക് തുടര്‍ നടക്കുന്ന സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിനായി അപേക്ഷ പുതുക്കുന്നതിനുളള തുടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണെന്നും ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.31/7/2014
************************
2014 സ്‌പെതംബറിലെ പത്താംതരം തുല്യത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള തീയതി പിഴയില്ലാതെ ആഗസ്റ്റ് രണ്ട് വരെയും പിഴയോടുകൂടി ആഗസ്റ്റ് നാല് വരെയും നീട്ടി.Dt.31/7/2014
************************
നഴ്‌സറി ടീച്ചര്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍, ഉറുദു ഹയര്‍ പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വെബ്‌സൈറ്റ് :www.keralapareekshabhavan.in Dt.31/7/2014
************************
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനായി 8+4 ഇ.എം.ഐ. മാതൃക നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിര്‍ദേശിച്ച് ധനവകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് വര്‍ഷത്തിലെ മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ ശമ്പള ബില്ലിനോടൊപ്പം പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് എല്ലാ എസ്.ഡി.ഓ.മാരും അവര്‍ ശമ്പളം മാറുന്ന ട്രഷറിയില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കണം. ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍മാരല്ലാത്ത ജീവനക്കാര്‍ അതത് ഓഫീസിലെ ഡി.ഡി.ഒ. മാരുടെ പക്കല്‍ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് നല്‍കണം. ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ലഭ്യമാകുന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, അലവന്‍സ്, പെര്‍ക്വസൈറ്റ്‌സ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മൊത്ത ശമ്പളം കണക്കാക്കുകയും, അതില്‍ നിന്നും സെക്ഷന്‍ 80 സി മുതല്‍ യു വരെയുള്ള കിഴിവുകള്‍, ഭവന വായ്പയുടെ പലിശ എന്നിവ കുറച്ചതില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതിയും കുറച്ചുള്ള വരുമാനത്തിനാണ് നികുതി കണക്കാക്കേണ്ടത്. പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഒടുക്കേണ്ട ആദായ നികുതിയുടെ 1/12 ഭാഗം വീതം ഓരോ മാസത്തേയും ശമ്പള ബില്ലില്‍ കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നും ആദായ നികുതി പിടിക്കാതിരുന്നാല്‍ മാസം തോറും ഒരു ശതമാനവും, പിടിച്ച നികുതി അടക്കാതിരുന്നാല്‍ ഒന്നര ശതമാനവും പലിശ നല്‍കണം. നികുതി പിടിച്ചടയ്ക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തുകയോ പിടിച്ച തുകയില്‍ കുറവു വരുത്തുകയോ ചെയ്താല്‍ പിഴ ചുമത്താം. എസ്.ഡി.ഒ.യുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ടിഡിഎസ് പിടിക്കേണ്ട ചുമതല ട്രഷറി ഓഫീസറും, മറ്റുള്ള ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തില്‍ അതത് ഓഫീസിലെ ഡി.ഡി.ഒ. മാരുമാണ് നിര്‍വഹിക്കേണ്ടത്. ജീവനക്കാരന്റെ ശമ്പളത്തിലോ അല്ലെങ്കില്‍ കുടിശിക, മറ്റ് അലവന്‍സുകള്‍ തുടങ്ങിയവ മൂലമോ മൊത്ത വരുമാനത്തില്‍ വര്‍ദ്ധനവുണ്ടാകുമ്പോള്‍, പ്രതീക്ഷിത വരുമാനത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ജീവനക്കാരന്‍ പുതുക്കി നല്‍കേണ്ടതും തുടര്‍ന്ന് പുതുക്കിയ തോതിലുള്ള ആദായ നികുതി ജീവനക്കാരന്റെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും തുടര്‍ന്നുള്ള മാസങ്ങളിലായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡി.ഡി.ഓ. അല്ലെങ്കില്‍ ട്രഷറി ഓഫീസര്‍ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്. ആദായ നികുതി കൃത്യമായി അടയ്ക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ചുമത്തുന്ന പിഴ പലിശ അടയ്ക്കണം. ടി.ഡി.എസ്. യഥാസമയം അടയ്ക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയും റിക്കവറി ഇല്ലാതെ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ട്രഷറി ഓഫീസര്‍ക്കെതിരെയും കര്‍ശനമായ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നും ധനവകുപ്പിന്റെ സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (സര്‍ക്കുലര്‍ നം. 70/എസ്റ്റാ-സി3/14/ധന, തീയതി 24.07.2014)..Dt.30/7/2014
************************
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വകുപ്പിലെ നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്‌കീം 2012-13 , 2013-145 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കും യൂണിറ്റുകള്‍ക്കും വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ക്കുമുള്ള സംസ്ഥാന-ജില്ലാതല അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് 23-ാം തീയതി കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് ഗവണ്‍മെന്റ് വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളില്‍ നടക്കുന്ന നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്‌കീമിന്റെ വാര്‍ഷിക സമ്മേളനത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ് അവാര്‍ഡുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യും. 2012 - 13 മികച്ച പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍മാര്‍: ഫൈസല്‍ കെ.പി.- ജി.വി.എച്ച്.എസ്. സ്‌കൂള്‍ - ബാലുശേരി - കോഴിക്കോട്, യാക്കോബ് ടി.എം. - സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് വി.എച്ച്.എസ്.സ്‌കൂള്‍ - കാഞ്ഞിരമറ്റം - എറണാകുളം, രമേഷ് കുമാര്‍ പി.ജി. - മുളമന വി.എച്ച്.എസ്.വാമനപുരം - തിരുവനന്തപുരം. മികച്ച വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ 2012- 13: പ്രതിഭ കെ.പി. - ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെള്ളനാട് - തിരുവനന്തപുരം, അനന്ദു മനോഹര്‍ - ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഞ്ചിത്തണ്ണി - ഇടുക്കി. 2013 - 14 മികച്ച പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍മാര്‍: ബിജു കെ.എസ്. - ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - തൃപ്പൂണിത്തുറ, ജഫീഷ് ജെ. - ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - ചുനക്കര - ആലപ്പുഴ, സജിമോന്‍ എസ്. - വി.എം.എം. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - വെണ്ടാര്‍ - കൊല്ലം. മികച്ച വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ 2013- 14: ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവ വിലാസം - വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - താമരക്കുടി - കൊല്ലം, മുഹമ്മദ് റയിസ് പി.എ. - ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - ഒമന്നൂര്‍ - മലപ്പുറം, ഷിഫാദ് എ.റഷീദ് - ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - തട്ടാമല - കൊല്ലം, ബിജേഷ് ബാബു - ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.(റ്റി.എച്ച്.എസ്.) - തൃശൂര്‍. പ്രത്യേക പുരസ്‌കാരം: ബേബിചന്ദ്ര - ജി.വി.എച്ച്.എസ്. - ഇരവിപുരം - തട്ടാമല - കൊല്ലം. ജില്ലാതല മികച്ച പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍മാരും യൂണിറ്റും: ബിന്ദു പി.ആര്‍. - ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - വക്കം - തിരുവനന്തപുരം, അരുണ്‍ പി.എസ്. - ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - കടക്കല്‍ - കൊല്ലം, സുമോദ് എം.മാത്യൂ - എം.ടി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - കുന്നം -പത്തനംതിട്ട, വിജയമ്മ സി.ആര്‍., ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - കാണക്കാരി - കോട്ടയം, ബീന ജി. - ഫിഷറീസ് വിഎച്ച്എസ്എസ് - കൈപ്പമംഗലം - തൃശൂര്‍, ബാലു മനോഹര്‍ - ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.ബോയ്‌സ് - ചിറ്റൂര്‍ - പാലക്കാട്, അബ്ദുള്‍ റഷീദ് - കെ.പി.എം.എസ്.എ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - ചാപ്പനങ്ങാടി - മലപ്പുറം, സ്വാബിര്‍ - കാലിക്കറ്റ് ഗേള്‍സ് - കോഴിക്കോട്, വിനേഷ് - ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - അമ്പലവയല്‍ - വയനാട്, അജി എം.എസ്. - എസ്.എന്‍.ഡി.പി. - അടിമാലി - ഇടുക്കി, സാലികുമാര്‍ - ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - അമ്പലപ്പുഴ - ആലപ്പുഴ, പൗലോസ് - സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - കോലഞ്ചേരി - എറണാകുളം, ഗംഗാധരന്‍ നടുവലത്ത് - ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് - കല്യാശേരി - കണ്ണൂര്‍, അബൂബക്കര്‍ - പി.എം.എസ്.എ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. - കൈക്കോട്ട് കടവ് - കാസര്‍ഗോഡ്. Dt.30/7/2014
************************
സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുത്ത പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. സ്‌കൂള്‍ ലൈബ്രറികള്‍ക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഈ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നുമുളള പുസ്തകങ്ങള്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഉറപ്പാക്കി വാങ്ങാമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.30/7/2014
************************
ടി.ടി.സി. രണ്ടാംവര്‍ഷ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാഫലംwww.keralapareekshabhavan.inല്‍ ലഭിക്കും.Dt.30/7/2014
************************
ആഗസ്റ്റ് ഏഴില്‍ നടത്താനിരുന്ന സ്‌കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി/ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി തലത്തില്‍ പരീക്ഷകള്‍ ഉളളതിനാല്‍ മാറ്റിവച്ചതായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.Dt.30/7/2014
************************
സംസ്ഥാനത്തെ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളുകളിലെ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാക്കി ചുരുക്കിയതുസംബന്ധിച്ച് അടിയന്തിരമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി വകുപ്പ് ഡയറക്റ്റര്‍ എന്നിവരോടാണ് കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയത്. കേസ് ആഗസ്റ്റ് 14ന് പരിഗണിക്കും. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചാലിശേരി സ്വദേശി ഡോ. സ്മിതാദാസ് നല്‍കിയ പരാതി പരിഗണിച്ചാണ് കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിയിലെ സമയക്രമം മാറ്റിയത് കുട്ടികളുടെ അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് കമ്മീഷന്‍ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമയക്രമം മാറ്റണമെന്ന് കുട്ടികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോ, സമയമാറ്റം നടപ്പാക്കുന്നതിനുമുന്‍പ് അക്കാര്യം കുട്ടികളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നോ, പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുളളവര്‍ക്ക് മതിയായ ഇന്റര്‍വെല്‍ സമയം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ, രാവിലെ 9.30നുമുന്‍പും വൈകിട്ട് 4.30നുശേഷവും കുട്ടികള്‍ക്ക് മതിയായ യാത്രാസൗകര്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുളള കാര്യങ്ങളിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.Dt.30/7/2014
************************
ഈ അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ സ്‌കൂള്‍ യൂത്ത് പാര്‍ലമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധ്യാപക കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍ക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി ജൂലൈ 31 ന് കോഴിക്കോട് ചാലപ്പുറം കാലിക്കട്ട് സിറ്റി സര്‍വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടക്കും. സമയം രാവിലെ 10 മണി.Dt.30/7/2014
************************
ഈദ് ഉല്‍ ഫിത്തര്‍ പ്രമാണിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപങ്ങള്‍ക്കും പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച (ജൂലൈ 29) അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. Dt.28/7/2014
************************
സംസ്ഥാനത്തെ ബദല്‍ സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക് കുടിശികയുള്ള ശമ്പളം നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് ഏപ്രില്‍, മെയ്, ജൂണ്‍ മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളം നല്‍കാനുള്ള തുക എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ക്കും കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ഭീഷണയിലായിരുന്ന ബദല്‍ സ്‌കൂളുകളെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം എടുത്തത് ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ആണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മൂന്നൂറ്റി അറുപതോളം ബദല്‍ വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ ആകാന്‍ പോകുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 111 ബദല്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളാക്കി ഉയര്‍ത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്ത് ബദല്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ഈവര്‍ഷം തന്നെ പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളാക്കി ഉയര്‍ത്തുന്നതിനായി 2.75 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് Dt.26/7/2014
************************
ആഗസ്റ്റ് നാല് മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി ഒന്നാംവര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റും നോമിനല്‍ റോളും http:/www.vhse.vhsexaminationkerala.gov.in എന്ന വെബ് പോര്‍ട്ടലില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഹാള്‍ടിക്കറ്റില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച് വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. പ്രിന്‍സിപ്പാല്‍ ഒപ്പിട്ടശേഷം ജൂലൈ 29 നകം എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും നല്‍കണം. ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ, അപാകതകളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ വിവരം പരീക്ഷാ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.Dt.25/7/2014
************************
നഴ്‌സറി ടീച്ചര്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍, ഉറുദു ഹയര്‍ പരീക്ഷ എന്നിവയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വെബ്‌സൈറ്റ്:www.keralapareekshabhavan.in Dt.25/7/2014
************************
2014-15 ലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീ-മെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് ആഗസ്റ്റ് 10 വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. റിന്യൂവല്‍ വിഭാഗം അപേക്ഷകളില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഫ്രഷ് വിഭാഗത്തില്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്കും അപേക്ഷ ഹാജരാക്കാം. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹത നേടുന്ന ഫ്രഷ് വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെയേ തുക ലഭിക്കുകയുളളു എന്നതിനാല്‍ പിന്നീട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ എടുക്കേണ്ടതാണ്.Dt.24/7/2014
************************
ഏകജാലക സംവിധാനത്തിന്റെ മുഖ്യ അലോട്ട്‌മെന്റില്‍ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്കും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്കും സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിനായി അപേക്ഷിക്കാന്‍ ജൂലൈ 22 ന് വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ അവസരം നല്‍കിയിരുന്നു. സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിനായി ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന 65830 വേക്കന്‍സിയില്‍ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ 1,64,152 അപേക്ഷകള്‍ ലഭിച്ചു. സംവരണ തത്വം അനുസരിച്ച് നിലവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന വേക്കന്‍സി ജില്ല ഒരു യൂണിറ്റായി പരിഗണിച്ച് വിവിധ കാറ്റഗറി സീറ്റുകളാക്കിയാണ് അലോട്ട്‌മെന്റിന് പരിഗണിച്ചിട്ടുളളത്. പട്ടികജാതി/ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ സംവരണ സീറ്റുകളിലേക്ക് മതിയായ അപേക്ഷകരില്ലെങ്കില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന അത്തരം ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആദ്യം ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗത്തെ പരിഗണിക്കുകയും തുടര്‍ന്നും വേക്കന്‍സിയുണ്ടെങ്കില്‍ അത്തരം സീറ്റുകളെ പൊതു മെരിറ്റ് സീറ്റുകളായി പരിഗണിച്ച് ഒ.ബി.സി.യിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ അവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംവരണ ശതമാന പ്രകാരവും അവശേഷിക്കുന്ന സീറ്റുകള്‍ ജനറല്‍ വിഭാഗത്തിനും നല്‍കിയാണ് സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്. സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് അഡ്മിഷന്‍ വെബ്‌സൈറ്റായ എന്ന ലിങ്കിലേക്ക് പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവര്‍ പ്രസ്തുത ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുളള അലോട്ട്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പുമായി അനുബന്ധ രേഖകള്‍ സഹിതം അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളില്‍ ജൂലൈ 30 ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് മുമ്പായി സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്ക് തുടര്‍ന്ന് നടക്കുന്ന സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിലേക്കായി അപേക്ഷ പുതുക്കുന്നതിനുളള തുടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.24/7/2014
************************
2014-15 ലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം പ്രീമെക്ട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന്, 10/8/204 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.റിന്യൂവല്‍ വിഭാഗം അപേക്ഷകളില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.ഫ്രഷ് വിഭാഗത്തില്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്കും അപേക്ഷ ഹാജരാക്കാവുന്നതാണ്.സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹത നേടുന്ന ഫ്രഷ് വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെയേ തുക ലഭിക്കുകയുള്ളു എന്നുള്ളതിനാല്‍ പിന്നീട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ എടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.24/7/2014
************************
സംസ്ഥാനത്തെ ഗവണ്‍മെന്റ്/എയ്ഡഡ്/സ്വാശ്രയ മേഖലകളിലെ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ (ഡി എഡ്) കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിന് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് വരെ അപേക്ഷ നല്‍കാമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ക്കാണ് അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്. Dt.24/7/2014
************************
നാലര ലക്ഷം രൂപ വരെ വാര്‍ഷിക കുടുംബ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ ബാങ്കുകള്‍ 2009 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ അനുവദിച്ച/വിതരണം ചെയ്ത വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ പലിശ സബ്‌സിഡിക്കുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ നീട്ടി. പലിശ സബ്‌സിഡിക്ക് അര്‍ഹതയുള്ളവര്‍ വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസല്‍ സഹിതം വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുത്ത ബാങ്ക് ശാഖയില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി പ്രകരമാണ് പലിശ സബ്‌സിഡി നല്‍കുന്നത്.Dt.24/7/2014
************************
22.4.2014 ലെ 1052 - നമ്പ്ര് ഗസറ്റ് പ്രകാരം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരുന്ന 2014 ജൂലൈ ലെ വകുപ്പ്തല പരീക്ഷകള്‍ രാവിലെ 7.30 ന് ആരംഭിക്കും എന്നാണ് ടൈം ടേബിളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യായന സമയം രാവിലെ 9 മണി മുതല്‍ എന്നു പുനഃക്രമീകരിച്ച സാഹര്യത്തില്‍ വകുപ്പ്തല പരീക്ഷകള്‍ അതാത് ദിവസം രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ബഹു.കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികള്‍ പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് അര മണിക്കൂര്‍ മൂമ്പ് പരീക്ഷാഹാളില്‍ ഹാജാരാവേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.Dt.23/7/2014
************************
ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സേവനം ഇപ്പോള്‍ അവകാശം എന്ന പുസ്തകം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങള്‍, അവ ലഭ്യമാക്കേണ്ട സമയപരിധി, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍, സമയബന്ധിതമായി സേവനം ലഭ്യമായില്ലെങ്കില്‍ പരാതി നല്‍കേണ്ട അപ്പീല്‍ അധികാരി ആര്, വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചുമത്തുന്ന പിഴ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്നതാണ് പുസ്തകം. വീഴ്ച വരുത്തുന്ന നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു ദിവസം 250 രൂപ നിരക്കില്‍ 5000 രൂപയില്‍ കവിയാത്ത പിഴ ചുമത്താം. ഒന്നാം അപ്പീല്‍ അധികാരി വീഴ്ചവരുത്തുന്നപക്ഷം 500 രൂപയില്‍ കുറയാത്തതും 5000 രൂപയില്‍ കവിയാത്തതുമായ പിഴ ചുമത്താമെന്ന് നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. റവന്യൂ, പഞ്ചായത്ത്, സിവില്‍ സപ്ലൈസ്, പോലീസ്, എക്‌സൈസ്, കൃഷി തുടങ്ങിയ 46 പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. 2012 ലെ കേരള സംസ്ഥാന സേവന അവകാശം ആക്ടും അനുബന്ധമായുണ്ട്.Dt.23/7/2014
************************
നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സി.ക്കു വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതും എന്നാല്‍ ഇതിനാവശ്യമായ ചട്ടങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ബോര്‍ഡുകള്‍, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികള്‍ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങള്‍ എത്രയും വേഗം രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്‌ക്കാര വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സമയബന്ധിതമായി ചട്ടങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തരണം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അടിയന്തിര തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിതലത്തില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപന മേധാവികള്‍ക്ക് കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കേണ്ടതും ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്‌ക്കാര വകുപ്പില്‍ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നും സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.Dt.23/7/2014
************************
മുസ്ലീം ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള ജൂലൈ മാസത്തെ ശമ്പളം 24 മുതല്‍ വിതരണം ചെയ്യും. ഫുള്‍ടൈം, പാര്‍ട്ട്‌ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാര്‍ക്കും വര്‍ക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് സ്റ്റാഫിനും എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെയും എന്‍.എം.ആര്‍. തൊഴിലാളികള്‍ക്കും എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലേയും പോളിടെക്‌നിക്കുകളിലേയും മുസ്ലീം ജീവനക്കാര്‍ക്കും ജൂലൈ 24 മുതല്‍ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യും.Dt.23/7/2014
************************
ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍-പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'സേവനം ഇപ്പോള്‍ അവകാശം' എന്ന പുസ്തകം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ സാനു പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.സി.ജോസഫ് സന്നിഹിതനായിരുന്നു. സേവനാവകാശനിയമം-2012 പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളുമാണ് പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം.Dt.23/7/2014
************************
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നതിന് മുന്നോക്ക സമുദായക്ഷേമ കോര്‍പ്പറേഷന് ഭരണാനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവായി. 800 ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിരുദതലത്തിലും ബിരുദാനന്തര തലത്തിലും 265 ലക്ഷം രൂപ വീതവും ദേശീയ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയും സി.എ/ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എ/സി.എസ് കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സിന് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 40 ലക്ഷം രൂപയും ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി തലത്തില്‍ 90 ലക്ഷം രൂപയും ഹൈസ്‌കൂള്‍ തലത്തില്‍ 80 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Dt.23/7/2014
************************
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍/ അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കായി എല്‍.ബി.എസ്. സെന്റര്‍ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന വിഷയത്തില്‍ 15 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് നല്‍കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം പാളയത്തുളള കേന്ദ്ര ഓഫീസിലാണ് ട്രെയിനിങ്. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് ആറ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്www.lbscentre.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലോ 2560333, 2324396 എന്നീ നമ്പറുകളിലോ ബന്ധപ്പെടുക.Dt.21/7/2014
************************
ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ ഏതാനും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്ലസ് വണ്‍, സേ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ ഈ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ആഗസ്റ്റ് നാലിന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്ലസ് വണ്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്നതിന് സോപാധികം അനുമതി നല്‍കി. ഇവര്‍ ഈ മാസം 25 -ന് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മുമ്പാകെ ഫീസടച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.Dt.21/7/2014
************************
ഈ അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ സ്‌കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് നടത്തും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍www.education.kerala.gov.in ല്‍ ലഭ്യമാണ്. Dt.21/7/2014
************************
ഒന്നാംവര്‍ഷ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. പ്രവേശനത്തിനായി നല്‍കിയ അപേക്ഷയില്‍ വിവരങ്ങള്‍ തെറ്റായി നല്‍കിയത് കാരണം പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ വന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള കറക്ഷന്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വെബ്‌സൈറ്റായwww.vhscap.kerala.gov.inല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കറക്ഷന്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ജൂലൈ 23 വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് മുമ്പായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളില്‍ സ്ഥിര അഡ്മിഷന്‍ നേടേണ്ടതാണെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.21/7/2014
************************
സ്റ്റേറ്റ് ഭാരത് സ്‌കൗട്‌സ് ആന്റ് ഗൈഡ്‌സില്‍ പുതുതായി അംഗങ്ങളായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള യൂണിഫോം വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ 21-ന് രാവിലെ 9.30-ന് സ്‌കൗട്‌സ് ആന്റ് ഗൈഡ്‌സ് സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തില്‍ (കന്റോണ്‍മെന്റ് ഹൗസിന് സമീപം, പി.എം.ജി) നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ് നിര്‍വ്വഹിക്കും. Dt.18/7/2014
************************
കേരള സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സുബ്രതോ മുഖര്‍ജികപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ജൂലൈ 22 മുതല്‍ 25 വരെ തൊടുപുഴ, മുതലക്കുടം സെന്റ് ജോര്‍ജ്ജ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ നടക്കും. 14 വയസിന് താഴെയുള്ള ആണ്‍കുട്ടികള്‍, 17 വയസിന് താഴെയുള്ള ആണ്‍കുട്ടികള്‍, 17 വയസിന് താഴെയുള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗത്തില്‍ റവന്യൂ ജില്ലാ മത്സരങ്ങളില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ സ്‌കൂള്‍ ടീമുകള്‍, പ്രഥമാധ്യാപകന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച എലിജിബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, വയസ് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനല്‍ മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജനനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് എന്നീ രേഖകള്‍ സഹിതം ജൂലൈ 21-ാം തീയതി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുതലക്കുടം സെന്റ്‌ജോര്‍ജ്ജ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.18/7/2014
************************
ലോക സാക്ഷരതാ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷന്‍ അതോറിറ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും സാക്ഷരതാ-തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രബന്ധമത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും.. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങളാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പ്, വിഷയം ചുവടെ. കോളേജ്/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍-സാക്ഷരതാ/തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍-സാക്ഷരതാ/തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഗ്രാമങ്ങളെ ദത്തെടുക്കല്‍ സ്‌കൂളുകളുടെ പങ്ക്, സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍-സമൂഹത്തിലെ ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷരത/തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസം എപ്രകാരം പ്രാപ്യമാക്കാം, ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍-സാക്ഷരതാ തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള പങ്ക്, പ്രേരക്/തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍-തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസം ശാക്തീകരിക്കുന്നതില്‍ നൂതന തന്ത്രങ്ങള്‍ എപ്രകാരം സ്വീകരിക്കാം, പത്താംതരം തുല്യത പഠിതാക്കള്‍-തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുത്തതിലൂടെ എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടായ മാറ്റം. പ്രബന്ധങ്ങള്‍ മലയാളത്തിലായിരിക്കണം, 2500 വാക്കുകളില്‍ കവിയരുത്. പ്രബന്ധങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 16. ഒന്നാം സമ്മാനം 5000 രൂപയും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും. രണ്ടാം സമ്മാനം 3000 രൂപയും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അധ്യാപകരും സ്‌കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതവും കോളേജ്/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍/വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതവുമാണ് അയക്കേണ്ടത്. പ്രേരക്/തുല്യത പഠിതാക്കള്‍/തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവര്‍ അതത് ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതമാണ് പ്രബന്ധം അയക്കേണ്ടത്. പ്രബന്ധങ്ങള്‍ എ4 സൈസ് പേപ്പറില്‍ ഒരു പുറത്ത് മാത്രം എഴുതുക (നീല/കറുപ്പ്) മഷി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതണം. പ്രബന്ധകര്‍ത്താവിന്റെ പേരും വിലാസവും മൊബൈല്‍ നമ്പറും പ്രത്യേക പേപ്പറില്‍ എഴുതി പ്രബന്ധത്തോടൊപ്പം പിന്‍ ചെയ്യണം. പ്രബന്ധത്തില്‍ പേരോ മേല്‍വിലാസമോ എഴുതുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. പ്രബന്ധങ്ങള്‍ ചുവടെയുള്ള വിലാസത്തില്‍ ആഗസ്റ്റ് 16 വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കണം. നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കാത്ത പ്രബന്ധങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കില്ല. വിലാസം: ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്‍ അതോറിറ്റി, ബൃന്ദാവന്‍, ഗാന്ധാരി അമ്മന്‍ കോവില്‍ സ്ട്രീറ്റ്, പുത്തന്‍ ചന്ത, തിരുവനന്തപുരം-695001. Dt.18/7/2014
************************
പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പിന് കീഴില്‍ വിവിധ ജില്ലകളിലായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂളുകുള്‍, പ്രീമെട്രിക്/പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകള്‍ എന്നിവയിലെ അന്തേവാസികളായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വ്യക്തിത്വ വികസനം, സ്വഭാവരൂപീകരണം, പഠനശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ കൗണ്‍സിലിംഗ് നല്‍കുന്നതിനും കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് നല്‍കുന്നതിനും കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരെ നിയമിക്കുന്നു. എം.എ. സൈക്കോളജി/എം.എസ്.ഡബ്ല്യൂ സ്റ്റുഡന്റ് കൗണ്‍സിലിംഗ് പരിശീലനം നേടിയവരായിരിക്കണം.. കൗണ്‍സിലിംഗില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡിപ്ലോമ നേടിയവര്‍ക്കും, സ്റ്റുഡന്റ് കൗണ്‍സിലിംഗ് രംഗത്ത് മുന്‍പരിചയം ഉള്ളവര്‍ക്കും മുന്‍ഗണന. പ്രതിമാസം 15,000 രൂപ ഓണറേറിയം, യാത്രാപ്പടി പരമാവധി രണ്ടായിരം രൂപ എന്നിവ ലഭിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ വെള്ളക്കടലാസില്‍ എഴുതിയ അപേക്ഷ, യോഗ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസല്‍ (പകര്‍പ്പുകള്‍ സഹിതം) രണ്ട് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, പ്രവൃത്തി പരിചയം കാണിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റികാര്‍ഡ് എന്നിവ സഹിതം താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വാക്-ഇന്‍-ഇന്റര്‍വ്യൂവിനായി നേരില്‍ ഹാജരാകണം. ജൂലൈ 18 രാവിലെ 10.30 ന് - ട്രൈബല്‍ ഡവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസ്, കോഴിക്കോട്, ് ഫോണ്‍ ; 0495-2376364 (കാസര്‍ഗോഡ്, കണ്ണൂര്‍, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാര്‍). ജൂലൈ 21 രാവിലെ 10.30 ന് ട്രൈബല്‍ ഡവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസ് മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം ഫോണ്‍ : 0485-2814957 (തൃശൂര്‍, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാര്‍). ജൂലൈ 24 രാവിലെ 10.30 ന് ഐ.റ്റി.ഡി.പി, നെടുമങ്ങാട്, തിരുവനന്തപുരം ഫോണ്‍ : 0472-2812557 (തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാര്‍).Dt.17/7/2014
************************
സബോര്‍ഡിനേറ്റ് സര്‍വ്വീസില്‍ ഒരു വകുപ്പില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു വകുപ്പിലേക്കോ ഒരു വകുപ്പിലെ ഒരു ഓഫീസില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓഫീസിലേയ്‌ക്കോ പരസ്പരമുളള സ്ഥലം മാറ്റങ്ങള്‍ക്കും ഇന്റര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റല്‍ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങള്‍ക്കും ശിപായിമാരൊഴികെയുളള ജീവനക്കാര്‍ക്കുളള വ്യവസ്ഥകള്‍ പുതുക്കി ഉത്തരവായി. ഇതനുസരിച്ച് 2013 ഫെബ്രുവരി ആറിലെ അഞ്ചാം നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിയമനാധികാരികളുടെ പരസ്പര സമ്മതപ്രകാരം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇന്റര്‍ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റല്‍ സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിക്കും. ജീവനക്കാരുടെ സീനിയോറിറ്റി സബോര്‍ഡിനേറ്റ് സര്‍വീസസ് ചട്ടങ്ങളിലെ രണ്ടാം പാര്‍ട്ടിലെ ചട്ടം 27 സി. പ്രകാരം നിലനിര്‍ത്തും.Dt.16/7/2014
************************
മാര്‍ച്ച് 2014 ലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഒന്നാം വര്‍ഷ സ്‌കോറുകള്‍ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും 2010 മര്‍ച്ച് മുതല്‍ 2014 മാര്‍ച്ച് വരെയുളള രണ്ടാം വര്‍ഷ പരീക്ഷകളിലോ തുടന്നുളള സേവ് എ ഇയര്‍ പരീക്ഷകളിലോ കണ്ടിന്യൂവസ് ഇവാല്യൂവേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ഗ്രേഡിംഗ് പരിഷ്‌കരിച്ച സ്‌കീമില്‍ രണ്ടാം വര്‍ഷ പരീക്ഷ എഴുതിയ വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ഡി പ്ലസ് ഗ്രേഡോ അതിന് മുകളിലുളള ഗ്രേഡുകളോ വൊക്കേഷണല്‍ പ്രാക്ടിക്കലിന് സി ഗ്രേഡോ അതിന് മുകളിലുളള ഗ്രേഡുകളോ ലഭിക്കാത്തവര്‍ 2014 ആഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി മുതലാരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുളള തീയതി ജൂലൈ 17 (ഇന്ന്) വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. Dt.16/7/2014
************************
പുതുക്കിയ കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാന്വല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ വെബ്‌പോര്‍ട്ടലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിലാസം :www.kerala.gov.in>updates>what’s newഅല്ലെങ്കില്‍www.kerala.gov.in>reports>Reports & Manual Dt.16/7/2014
************************
ഏകജാലകരീതിയിലൂടെ മെരിറ്റ് ക്വാട്ടയിലും സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്വാട്ടയിലും പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റത്തിനും സ്‌കൂള്‍ മാറ്റത്തിനും കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റത്തോട് കൂടിയ സ്‌കൂള്‍ മാറ്റത്തിനും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ജൂലൈ 17 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. സ്‌കൂള്‍ /കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ അനുവദിച്ച ശേഷമുളള ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ജൂലൈ 18 -ന് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സി.ബി.എസ്.ഇ. യുടെ സ്‌കൂള്‍തല പരീക്ഷയില്‍ യോഗ്യത നേടിയവര്‍ക്കും നേരത്തേ അപേക്ഷ നല്‍കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന മറ്റ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കാം. അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്കും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും പ്രവേശനം നേടാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്കും വീണ്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിന് അപേക്ഷ പുതുക്കി നല്‍കാം. ഒപ്പം നിലവിലുളള ഒഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓപ്ഷനുകളും പുതുക്കി നല്‍കാം. അപേക്ഷ പുതുക്കുന്നതിനുളള ഫാറവും സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പിന്നീട് പുറപ്പെടുവിക്കും.Dt.16/7/2014
************************
2014-15 ലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പ്രവേശനത്തിന് പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ ഇന്നുമുതല്‍ (ജൂലൈ 17) 22 വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. പ്രവേശനത്തിന് ഇതുവരെ അപേക്ഷ നല്‍കാത്തവര്‍ക്ക് പുതിയ അപേക്ഷാഫോറം സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും വാങ്ങാം. നിലവില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുള്ളവരില്‍ ഇതുവരെ മുഖ്യ അലോട്ട്‌മെന്റുകളില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ട് പ്രവേശനം നേടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവര്‍ക്ക് സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിന് പരിഗണിക്കുന്നതിന് സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫോറം ഏഴ് ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷ പുതുക്കി നല്‍കാം.Dt.16/7/2014
************************
മാര്‍ച്ച് 2014 ലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഒന്നാം വര്‍ഷ സ്‌കോറുകള്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനും 2010 മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ 2014 മാര്‍ച്ച് വരെയുള്ള രണ്ടാംവര്‍ഷ പരീക്ഷകളിലോ തുടര്‍ന്നുള്ള സേവ് എ ഇയര്‍ പരീക്ഷകളിലോ കണ്ടിന്യൂവസ് ഇവാല്യുവേഷന്‍ ആന്റ് ഗ്രേഡിംഗ് പരിഷ്‌കരിച്ച സ്‌കീമില്‍ രണ്ടാംവര്‍ഷ പരീക്ഷ എഴുതിയ വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ഡി+ ഗ്രേഡോ അതിന് മുകളിലുള്ള ഗ്രേഡുകളോ വൊക്കേഷണല്‍ പ്രാക്ടിക്കലിന് സി ഗ്രേഡോ അതിന് മുകളിലുള്ള ഗ്രേഡുകളോ ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്കു ആഗസ്റ്റ് നാലുമുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇന്നുവരെ (ജൂലൈ 17) രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.Dt.16/7/2014
************************
ദേശീയോദ്ഗ്രഥനവും മതസൗഹാര്‍ദ്ദവും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്‌കൂള്‍, കോളേജ്/സര്‍വകലാശാല തലങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടത്തുന്ന ഉപന്യാസ മത്സരപരിപാടിക്കായി മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജില്ലാതല സമിതികള്‍ക്ക് ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍ രൂപം നല്‍കണം. ദേശീയോദ്ഗ്രഥനവും മതസൗഹാര്‍ദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തീരുമാനിക്കണം. കോളേജ്/സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിനുള്ള വിഷയം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുമായും ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുമായും കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണം. സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ജില്ലാതല മത്സരങ്ങളുടെ വിഷയം ജില്ലാതല സമിതികള്‍ തീരുമാനിക്കണം. ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ മത്സരങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കണം. സ്‌കൂള്‍/കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഉപന്യാസ മത്സരങ്ങള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്താം. ഇതിനുള്ള സ്ഥലം (venue) ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍/കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ എന്നിവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കളക്ടര്‍ തീരുമാനിക്കണം. മത്സരത്തിന്റെ ചെലവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കണക്കുകള്‍ (നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍) എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാരും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും 2014 ഒക്ടോബര്‍ 20 നു മുമ്പ് പൊതുഭരണ (സര്‍വ്വീസസ് - ഡി) വകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് അയയ്ക്കണം. സമ്മാനാര്‍ഹമാവുന്ന ഉപന്യാസങ്ങള്‍ പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് കളക്ടര്‍മാര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. കോളേജ്/സര്‍വകലാശാലതല മത്സരങ്ങളിലെ സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലേഖനങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിച്ച് പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കുന്നതിന് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. 2005-06 മുതലുള്ള വര്‍ഷങ്ങളിലെ യൂട്ടിലൈസേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.അതിനാല്‍ 2005-06 മുതല്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ യൂട്ടിലൈസേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്‌സ്‌പെന്‍ഡിച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് അയച്ചുതന്നിട്ടില്ലാത്ത ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍ അത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കണം. മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധികാരികളും കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതും മത്സരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് പൊതുഭരണവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.Dt.16/7/2014
************************
ആറാം പ്രവര്‍ത്തി ദിവസത്തെ UID/EID സംബന്ധിച്ച വെബ് സൈററിലെ ഡാറ്റ സമ്പൂര്‍ണ്ണയുമായി sync ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യമുള്ള സ്കൂളുകള്‍ tvmitschool@gmail.com എന്ന മെയിലിലേയ്ക്ക് സ്കൂളിന്റെ പേരും, കോഡും അയയ്ക്കണമെന്ന് IT@School ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.14/7/2014
************************
ഏകജാലകരീതിയിലൂടെ മെരിറ്റ് ക്വാട്ടയിലും സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്വാട്ടയിലും പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റത്തിനും സ്‌കൂള്‍ മാറ്റത്തിനും കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റത്തോട് കൂടിയ സ്‌കൂള്‍ മാറ്റത്തിനും അപേക്ഷിക്കാം. സ്‌കൂള്‍/ കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി നിവിലുളള ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇന്ന് (ജൂലൈ 15) രാവിലെ 10 മണിക്ക് അഡ്മിഷന്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ജൂലൈ 16 ന് വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ സ്‌കൂള്‍/ കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കുളള നിര്‍ദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുളള അപേക്ഷ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുളള സ്‌കൂളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം. സ്‌കൂള്‍ /കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ അനുവദിച്ച ശേഷമുളള ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ജൂലൈ 18 ന് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സി.ബി.എസ്.ഇ. യുടെ സ്‌കൂള്‍തല പരീക്ഷയില്‍ യോഗ്യത നേടിയവര്‍ക്കും നേരത്തേ അപേക്ഷ നല്‍കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന മറ്റ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കാം. അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്കും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും പ്രവേശനം നേടാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്കും വീണ്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിന് അപേക്ഷ പുതുക്കി നല്‍കാം. ഒപ്പം നിലവിലുളള ഒഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓപ്ഷനുകളും പുതുക്കി നല്‍കാം. അപേക്ഷ പുതുക്കുന്നതിനുളള ഫാറവും സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പിന്നീട് പുറപ്പെടുവിക്കും.Dt.14/7/2014
************************
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറിയിലെ ഒന്നാംവര്‍ഷ ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അലോട്ട്‌മെന്റ് ഇന്ന് (ജൂലൈ 15) അഡ്മിഷന്‍ വൈബ്‌സൈറ്റായwww.vhscap.kerala.gov.in ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ജൂലൈ 15, 16, 17 തീയതികളില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രവേശനം നേടാം. മുന്‍ അലോട്ട്‌മെന്റുകളില്‍ താല്കാലിക പ്രവേശനം നേടുകയും ഇപ്പോള്‍ താല്കാലികമായി തുടരുന്നതുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെന്റില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളുകളില്‍ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. അല്ലാത്തപക്ഷം താല്കാലിക പ്രവേശനം എടുത്തവരുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടും.Dt.14/7/2014
************************
കേരള അലക്ക് തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാന്റിന് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. 2014-15 അദ്ധ്യായന വര്‍ഷത്തില്‍ പ്ലസ്‌വണ്‍/വി.എച്ച്.എസ്.സി./ടി.ടി.സി/സാനിട്ടറി കോഴ്‌സ്/എസ്.എസ്.എല്‍.സി.യ്ക്കുശേഷമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ (സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നു മാത്രം) ബി.എ/ബി.എസ്.സി/ബികോം/പി.ജി.ഡി.സി.എ/ബി.എഡ്/പോളിടെക്‌നിക്/എഞ്ചിനീയറിംഗ്/മെഡിസിന്‍/അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍/വെറ്റിനിറി/എം.ഫില്‍/എം.സി.എ/എം.എസ്.സി/എം.കോം/എം.എഡ് (സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരമുള്ളതോ, അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരമുള്ളതോ, മാത്രം) തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകളില്‍ ഒന്നാം വര്‍ഷം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഡ്മിഷന്‍ ലഭിച്ച് 60 ദിവസത്തിനകം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ പദ്ധതികളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ആഫീസര്‍മാരുടെ കാര്യാലങ്ങളില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കണം. അപേക്ഷാഫോറം തപാല്‍മാര്‍ഗം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ സ്വന്തം മേല്‍വിലാസമെഴുതി അഞ്ചുരൂപ സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിച്ച 22 X 10 സെന്റീമീറ്റര്‍ വലിപ്പമുള്ള കവര്‍സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ കേരള അലക്ക് തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് ബില്‍ഡിംഗ്, റ്റി.സി.28/2857(1), കുന്നുംപുറം റോഡ്, വഞ്ചിയൂര്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കും. ഫോണ്‍: 0471-2463769. Dt.14/7/2014
************************
കായിക യുവജന കാര്യാലയത്തിന്റെ സ്‌മൈല്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഷട്ടില്‍ കോര്‍ട്ട്, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്വിമ്മിംഗ്പൂള്‍, സിന്തറ്റിക് റണ്ണപ്പോടുകൂടിയ ലോംഗ് ജംപ് ആന്റ് ട്രിപ്പിള്‍ ജംപ് പിറ്റ്, കബഡി ഫ്‌ളോര്‍, സിന്തറ്റിക് ഫുട്‌ബോള്‍ ടര്‍ഫ്, ഫുട്‌സാള്‍, മാപ്പിള്‍വുഡ് ഫ്‌ളോറിങ് എന്നിവ നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കുന്നു. ഇതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് കായിക ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘടനകള്‍/ക്ലബുകള്‍/ഗവണ്‍മെന്റ്/എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍/കോളേജുകള്‍/റെസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷനുകള്‍, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവകളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകള്‍ ആഗസ്റ്റ് 25 വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് മുമ്പ് ഡയറക്ടര്‍, കായിക യുവജന കാര്യാലയം, ജിമ്മി ജോര്‍ജ്ജ് ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം, വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം-695033 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കണം. അപേക്ഷയും നിബന്ധനയും കായിക യുവജനകാര്യാലയത്തില്‍ നിന്നും നേരിട്ടോwww.dsya.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. 2013-14 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഇതേ ആവശ്യത്തിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0471-2326644 എന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടാം.Dt.14/7/2014
************************
പത്താംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷയുടെ ഓള്‍ഡ് സ്‌കീം സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ നാലുവരെ നടത്തും പുതുക്കിയ ടൈംടേബിള്‍ പരീക്ഷാഭവന്റെwww.keralapareekshabhavan.inല്‍ ലഭിക്കും. Dt.11/7/2014
************************
2014-15 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ക്ലാസുകള്‍ ജൂലൈ 14 തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും. പ്രവേശനം ലഭിച്ച കുട്ടികള്‍ അന്നേദിവസം രാവിലെ 8.30 ന് രക്ഷിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്‌കൂളില്‍ ഹാജരാകണം. Dt.11/7/2014
************************
ബാംഗ്ലൂരിലെ റീജിയണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്, പ്രൈമറി വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യപകര്‍ക്കായി ജൂലൈ 21 മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് 20 വരെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സിന്റെ (30 ദിവസം) രണ്ടാം ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താത്പര്യമുള്ള ഗവണ്മെന്റ്/ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം അധ്യാപകരും അധ്യാപക പരിശീലകരും അതത് ഉപജില്ല/ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ബയോഡാറ്റയും അപേക്ഷയും ജൂലൈ 15നു മുന്‍പ് ഡയറക്ടര്‍, എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി., പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം 12 വിലാസത്തില്‍ അയയ്ക്കണം. കവറിനു മുകളില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ലാഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം. ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് നേരിട്ട് അയയ്ക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിക്കില്ല. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി.യില്‍ നിന്നും ഉത്തരവ് പ്രകാരം അറിയിപ്പ് നല്‍കും. ഫോണ്‍ - 9496268605, 0471 2341883.Dt.10/7/2014

*********End***************
Ranjith Kumar A.K