www.ranjithkumarak.blogspot.in
************************
എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്‍പുള്ള എയ്ഡഡ് കോളേജ് സര്‍വീസും എയ്ഡഡ് കോളേജ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുന്‍പുള്ള എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ സര്‍വീസും എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍/കോളേജ് സര്‍വീസിനൊപ്പം പെന്‍ഷന് യോഗ്യതാ കാലമായി കണക്കാക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. റഗുലര്‍ ഫുള്‍ ടൈം എയ്ഡഡഡ് സ്‌കൂള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്‍പുള്ള പ്രൊവിഷണല്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ / കോളേജ് സര്‍വീസും ഫുള്‍ ടൈം റഗുലര്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ സര്‍വീസിനൊപ്പം പെന്‍ഷന് കണക്കാക്കില്ല. ഉത്തരവിന് 1968 ജനുവരി 24 മുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീര്‍പ്പാക്കിയ കേസുകള്‍ പുനപരിശോധിക്കില്ല. വിശദാംശം മെയ് ഒന്‍പതിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (പി) 66/2016 ഫിന്‍ നമ്പര്‍ ഉത്തരവില്‍.Dt.21.5.2016.
************************
ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെയുള്ള പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ www.hscap.kerala.gov.in -വഴി ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കാം. അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ സ്‌കൂളുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബ് /ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യം ലഭിക്കും. മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് അധ്യാപകരുടെ സേവനവും ഹെല്‍പ് ഡെസ്‌കുകള്‍ മുഖേന സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായി മെയ് 31 വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷയുടെ രണ്ട് പേജുള്ള പ്രിന്റ് ഔട്ടും അനുബന്ധ രേഖകളും ജില്ലയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ / എയ്ഡഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളില്‍ വെരിഫിക്കേഷനായി മെയ് 31 വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. അപേക്ഷകര്‍ വെരിഫിക്കേഷനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാളിനെ അറിയിച്ച് തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താം.Dt.21.5.2016.
************************
പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നും കമ്മീഷന്‍ മുമ്പാകെ ലഭിക്കുന്ന പരാതിക്കും അപ്പീലിനും ഒപ്പം അപേക്ഷകന്‍ ഫീസ് ഒടുക്കുന്നതായി വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഫീസ് ഒടുക്കുന്നത് പൊതുവിവരാവകാശ അധികാരി മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ആദ്യ അപേക്ഷയില്‍ മാത്രമേ ആവശ്യമുളളുവെന്നും നിയമത്തിന്റെ 18-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് കമ്മീഷന്‍ മുമ്പാകെ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്ന പരാതികള്‍ക്കോ 19-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഫയല്‍ ചെയ്യുന്ന അപ്പീലുകള്‍ക്കോ ഫീസ് ഒടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നും കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചു. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുളള കാര്യങ്ങളില്‍ ഫീസായി പോസ്റ്റല്‍ ഓര്‍ഡറുകള്‍, മണി ഓര്‍ഡറുകള്‍ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലെന്നും കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചു. 2005 ലെ വിവരാവകാശ നിയമമനുസരിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നതിനുളള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സര്‍ക്കാര്‍ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുളള ചട്ടങ്ങളില്‍ നിര്‍ണയിച്ചിട്ടുളള ഫീസ് ഒടുക്കണമെന്നാണ് നിയമത്തിലെ ആറാം വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിയമത്തിലെ 27-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടാക്കിയ 2006 ലെ Kerala Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules അനുസരിച്ച് 10 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ് . ഈ ഫീസ് കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റ്റാമ്പ്, സര്‍ക്കാര്‍ ട്രഷറിയില്‍ 0070-60-118-99 receipts under the RTI Act 2005 എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ അടച്ച ചെലാന്‍, പൊതുഅധികാരസ്ഥാനത്ത് തുക ഒടുക്കുകയോ പൊതുഅധികാരിയുടെ പേരില്‍ മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, ബാങ്കേഴ്‌സ് ചെക്ക്, പേ ഓര്‍ഡര്‍ എന്നിവ വഴിയായി ഒടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. എന്നാല്‍ പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങള്‍, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികള്‍ തുടങ്ങി സ്വയംഭരണാവകാശമുളള സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നേരിട്ടോ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, ബാങ്കേഴ്‌സ് ചെക്ക്, പേ ഓര്‍ഡര്‍ രീതിയിലോ വിവരാവകാശ അപേക്ഷ ഫീസ് ഒടുക്കാം.Dt.21.5.2016.
************************
സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും സഹകരണ സംഘങ്ങളിലേക്കുള്ള റിക്കവറിക്ക് പുതിയ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് സഹകരണ സംഘത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡി.ഡി. ഒ മാര്‍ ജീവനക്കാരന്റെ ശന്വളത്തില്‍ നിന്നും തുക റിക്കവറി ചെയ്ത് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിനായി സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ റിക്കവറി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി സ്പാര്‍ക്ക് പി. എം. യു പ്രോജക്ട് മാനേജര്‍ക്ക് ലെറ്റര്‍പാഡില്‍ സംഘത്തിന്റെ പേര്, രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍ വിലാസം, ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍, ഇ- മെയില്‍, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നീ വിശദാംശം അടങ്ങിയ കത്തു നല്‍കണം. കത്തു കിട്ടുന്ന മുറക്ക് പ്രോജക്ട് മാനേജര്‍ സഹകരണ സംഘത്തിന് യൂസര്‍ ഐഡിയും പാസ് വേര്‍ഡും ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും നല്‍കും. തുടര്‍ന്ന് സഹകരണ സംഘത്തിലെ നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ റിക്കവറി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കത്ത് ഡി. ഡി. ഒക്ക് നല്‍കണം. ഡി. ഡി. ഒ നല്‍കിയിട്ടുള്ള റിക്കവറി അണ്ടര്‍ടേക്കിംഗും ബാങ്കിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും കത്തിനോടൊപ്പം നല്‍കണം. ജൂണില്‍ പുതിയ സംവിധാനം നിലവില്‍ വരും. തുടര്‍ന്ന് ഓണ്‍ലൈനില്‍ നല്‍കുന്ന അഭ്യര്‍ത്ഥനകള്‍ മാത്രമേ പരിഗണിക്കു. നിലവിലുള്ള റിക്കവറി സംവിധാനം ആഗസ്റ്റ് വരെ തുടരുമെന്നും സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Dt.20.5.2016.
************************
ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന സഹായ കേന്ദ്രമായ ഫോക്കസ് പോയിന്റുകള്‍ സംസ്ഥാനത്തെ 75 താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മെയ് 20 മുതല്‍ 31 വരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അവരുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും വിവിധ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനുകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഓരോ വിഷയത്തിന്റെയും ഉപരിപഠന-തൊഴില്‍ സാദ്ധ്യതകളെക്കുറിച്ചും വിവരം നല്‍കുന്നതിന് വിദഗ്ധരായ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച അദ്ധ്യാപകരുടെ സേവനം ഫോക്കസ് പോയിന്റുകളില്‍ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞായര്‍ ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് നാലു വരെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും പോയിന്റുകളില്‍ നിന്നും സേവനം ലഭ്യമാകും. ഓരോ താലൂക്കിലും ഫോക്കസ് പോയിന്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്‌കൂളിന്റെ വിവരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിലും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍മാര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്‌ളസ് വണ്‍ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അവരുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും ആയാസരഹിതമായി പ്രവേശന നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനും അഭിരുചികള്‍ക്കനുസരിച്ച് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിനും ഫോക്കസ് പോയിന്റുകള്‍ സഹായകമാകും.Dt.20.5.2016.
************************
കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി ബോര്‍ഡിലെ വരിക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഐ.ടി.ഐ പ്രവെശനത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സംസ്ഥാന വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുളള 12 ഐ.ടി.ഐകളില്‍ 13 ട്രേഡുകളില്‍ പ്രവേശനത്തിന് കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡിലെ വരിക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് 230 സീറ്റുകള്‍ സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബോര്‍ഡ് വരിക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികള്‍ നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. ഐ.ടി.ഐ പ്രവേശനത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന യോഗ്യത, സ്റ്റെനോഗ്രാഫി കോഴ്‌സിന് +2 മറ്റ് കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പത്താം ക്ലാസ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 150 രൂപ സ്റ്റെപ്പന്റ് ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നും നല്‍കും. അപേക്ഷാ ഫോറം ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ നിന്നും ജൂണ്‍ 10 വരെ 10 രൂപയ്ക്ക് നേരിട്ടും 15 രൂപയുടെ മണി ഓര്‍ഡര്‍ മുഖേനയും ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കാര്യാലയങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ 15 ന് മുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം.Dt.20.5.2016.
************************
സ്റ്റേറ്റ് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് അക്കാഡമിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാന കേന്ദ്രത്തിലും പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, ചെങ്ങന്നൂര്‍, കോന്നി, ആളൂര്‍ എന്നീ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഞായറാഴ്ചകള്‍തോറും ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ടാലന്റ് ഡവലപ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജൂണ്‍ 12 ന് ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കും. 5000 രൂപ കോഴ്‌സ് ഫിസും 14.5% സര്‍വ്വീസ് ടാക്‌സും 500 രൂപ കോഷന്‍ ഡെപ്പോസിറ്റുമാണ് ഫീസ്. ജൂണ്‍ ഒന്നു മുതല്‍ പ്രവേശനം തുടങ്ങും. കൂടുതല്‍ വിശദാംശം ഈ നമ്പരുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടാം. തിരുവനന്തപുരം 0471 -2311654, 2313065, പാലക്കാട് 0491-2576100, കോഴിക്കോട് 0495-2386400, ചെങ്ങന്നൂര്‍ 9447549959, കോന്നി 9946496793, മൂവാറ്റുപുഴ 9947616662, ആളൂര്‍ 9895045269. വിലാസം ഡയറക്ടര്‍, സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കണ്ടിന്യൂയിംഗ് എജ്യൂക്കേഷന്‍ കേരള, ചാരാച്ചിറ, കവടിയാര്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം 695003. വെബ്‌സൈറ്റ് www.ccek.org.Dt.20.5.2016.
************************
സംസ്ഥാനത്തെ നീന്തല്‍ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അവയുടെ പരിപാലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദ്ദേശത്തെത്തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. സംസ്ഥാനത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ അധീനതയിലുളളതും അല്ലാത്തതുമായ നീന്തല്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കും പൊതു നീന്തല്‍കുളങ്ങള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ് നല്‍കുന്നതിനും അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍നോട്ടം വഹി ക്കുന്നതിനുമുളള നോഡല്‍ ഏജന്‍സിയായി സംസ്ഥാന സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സിലിനെ നിയോഗിച്ചു. തടാകങ്ങള്‍, നദികള്‍, കുളങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ നടത്തുന്നതുള്‍പ്പെടെയുളള നീന്തല്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്ന് ലൈസന്‍സ് നേടണം. ലൈസന്‍സ് നല്‍കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളും നിബന്ധനകളും പരിശീലകരുടെ യോഗ്യതയും സംസ്ഥാന സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ നിശ്ചയിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പരിശീലനത്തിനായി ലൈഫ് ഗാര്‍ഡ് കം ട്രെയിനര്‍മാരെ നിയമിക്കണം. അഞ്ചുവയസിനു മുകളില്‍ പ്രായമുളള കുട്ടികള്‍ക്കു മാത്രമേ പരിശീലനം നല്‍കാവൂ. പെണ്‍കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും പരിശീലനം നേടുമ്പോള്‍ വനിതാ പരിശീലകരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കണം. ലൈഫ് ഗാര്‍ഡുമാര്‍ക്ക് മെഗാഫോണ്‍, വിസില്‍ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കണം. കുളത്തിന്റെ ആഴം, വീതി, നീളം. ജലാശയത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന സൂചനാബോര്‍ഡുകള്‍, വഴിവിളക്കുകള്‍, സംരക്ഷണഭിത്തി എന്നിവയും സ്ഥാപിക്കണം. പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍, മുറിവുകള്‍ എന്നിവയുളളവരെ നീന്തല്‍കുളത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്. മതിയായ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളോ ലൈഫ് ഗാര്‍ഡുകളുടെയോ സാങ്കേതികവിദഗ്ധരുടെയോ സാന്നിധ്യമോ ഇല്ലാതെ കടലിലും കായലിലും പുഴകളിലും കുളങ്ങളിലും സാഹസിക നീന്തല്‍ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ഇത്തരം പരിപാടികള്‍ക്ക് സംസ്ഥാന സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സിലിന്റെയും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെയും അഗ്നിശമന സേനയുടെയും അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. Dt.19.5.2016.
************************
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തല്‍സമയം അറിയാന്‍ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://trend.kerala.gov.in യുടെ സേവനം പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാം. 140 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്നും നേരിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും. നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക് സെന്റര്‍ (എന്‍. ഐ.സി) യാണ് വെബ്‌സൈറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.Dt.18.5.2016.
************************
ആലപ്പുഴ പുന്നപ്രയിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായുളള ഡോ. അംബേദ്കര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളില്‍ പ്ലസ് വണ്‍ സയന്‍സ് ക്ലാസിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യതയുളള വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ സ്‌ക്കൂളില്‍ നിന്നോ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ നിന്നോ അപേക്ഷ വാങ്ങി പൂരിപ്പിച്ച് ജൂണ്‍ ആറിന് അഞ്ച് മണിക്ക് മുന്‍പ് സ്‌ക്കൂള്‍ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. ഒരു ലക്ഷത്തില്‍ താഴെ വാര്‍ഷിക വരുമാനമുളള പട്ടികജാതി പട്ടിക വര്‍ഗക്കാര്‍ക്കും ജനറല്‍ കാറ്റഗറിയില്‍ പെട്ടവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.Dt.18.5.2016.
************************
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും സര്‍വ്വീസ്/ഫാമിലി പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കുമുളള ക്ഷാമബത്ത ഒന്‍പത് ശതമാനമായി വര്‍ധിപ്പിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. 2016 ജനുവരി ഒന്നുമുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തിലാണ് വര്‍ധനവ്. വര്‍ധിപ്പിച്ച ഡി.എ.ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മെയ് മാസം മുതല്‍ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം വിതരണം ചെയ്യും. കുടിശിക പി.എഫില്‍ ലയിപ്പിക്കും. പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ച ഡി.എയും കുടിശികയും ജൂണിലെ പെന്‍ഷനോടൊപ്പം ലഭിക്കും.Dt.17.5.2016.
************************
സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ വിവരങ്ങള്‍ തല്‍സമയം അറിയാന്‍ പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പ് വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളേര്‍പ്പെടുത്തി. നൂറ്റിനാല്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലേയും വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗതി പി.ആര്‍.ഡി ലൈവ് മൊബൈല്‍ ആപ്പില്‍ ഓരോ നിമിഷവും ലഭിക്കും. അന്തിമ ഫല പ്രഖ്യപനം വരെ കൃത്യതയോടെ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാവുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇതിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓരോ മുന്നണിയുടെയും ലീഡ് , സീറ്റ് നില എന്നിവ പി.ആര്‍.ഡി ലൈവിന്റെ ഹോം പേജില്‍ പ്രാധാന്യത്തോടെ ലഭിക്കും. മൊബൈല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഏത് മണ്ഡലത്തിലെയും ലീഡ്‌നില ഓരോ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്കും ലഭിക്കുന്ന വോട്ട്, തുടങ്ങി വോട്ടെണ്ണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കും. വാര്‍ത്തകളുടെ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍, ഓരോ പത്തുമിനിട്ടിനിടയിലും റേഡിയോ ബുളളറ്റിനുകള്‍ എന്നിവയും വോട്ടെടുപ്പു സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ക്യത്യതയോടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കെത്തിക്കും. വോട്ടെണ്ണല്‍ ദിവസമായ 19ന് രാവിലെ 8 മണിമുതല്‍ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകും ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരളമിഷന്‍, നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക് സെന്റര്‍ (എന്‍.ഐ.സി) എന്നിവയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനുമായി സഹകരിച്ചാണ് പി.ആര്‍.ഡി ലൈവ് വോട്ടെടുപ്പു പ്രത്യേക വാര്‍ത്തകള്‍ നല്‍കുന്നത്. അന്‍ഡ്രോയിഡ് വേര്‍ഷനിലുള്ള സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണില്‍ PRDLIVE ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷനാണ് ആപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.Dt.17.5.2016.
************************
ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പട്ടിക IT സ്‌കൂളിന്റെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പോര്‍ട്ടലില്‍ ലഭിക്കും. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ കൃത്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക ഇനിയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലഭിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുളള സാഹചര്യത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ കൃത്യതയും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും സ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ ഉറപ്പാക്കണം. സമ്പര്‍ക്ക നമ്പര്‍ : 0471 -2727379, 0484-2429130.Dt.17.5.2016.
************************
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരായ ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി ലീവ് മെയ് 12, 13 തീയതികളിലേക്കുകൂടി നീട്ടി ഉത്തരവായി. നേരത്തെ മെയ് ഏഴ്, ഒമ്പത്, 10, 11 തീയതികളിലാണ് ഡ്യൂട്ടി ലീവ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഫോട്ടോ പതിച്ച വോട്ടര്‍ സ്ലിപ്പുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീയതി മെയ് 12 വരെ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി ലീവിന്റെ കാലയളവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ വകുപ്പ് തലവന്‍മാരും ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഓഫീസര്‍മാരായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന തങ്ങളുടെ കീഴിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ഡ്യൂട്ടി അവധി അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.Dt.13.5.2016.
************************
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഡ്യൂട്ടി ദിനമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ചീഫ് ഇലക്ടറല്‍ ഓഫീസര്‍ ഇ. കെ മാജി അറിയിച്ചു. റീ പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസവും ഡ്യൂട്ടി ദിനമായി കണക്കാക്കും. അതിനാല്‍ ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അവര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കൂടാതെ ദീര്‍ഘദൂര യാത്ര വേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോളിംഗ് സാമഗ്രികള്‍ തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസവും ഡ്യൂട്ടി കാലയളവായി പരിഗണിക്കുമെന്നും ചീഫ് ഇലക്ടറല്‍ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.13.5.2016.
************************
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലിയിലുളള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അപകടം, ഹ്യദയസ്തംഭനം, സ്‌ട്രോക്ക് തുടങ്ങിയ അത്യാഹിതം ഉണ്ടായാല്‍ സമീപത്തുളള സര്‍ക്കാര്‍/സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ രൊക്കം പണം നല്‍കാതെ അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുളള ക്യാഷ്‌ലെസ് ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് പദ്ധതിയുടെ ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്‌ബേഴ്‌സിംഗ് ഓഫീസര്‍മാരായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാരെയും ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാരെയും അധികാരപ്പെടുത്തി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് അന്‍പതിനായിരം രൂപ വരെ ചികിത്സാസഹായം അനുവദിക്കാം. അന്‍പതിനായിരത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തിനുമിടയ്ക്ക് ചെലവു വരുന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് ചീഫ് ഇലക്ട്രറല്‍ ഓഫീസറുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി പണം അനുവദിക്കാം. ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുളള തുക ചീഫ് ഇലക്ട്രറല്‍ ഓഫീസറുടെ അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ പാടുളളു. പരിശീലനം ഉള്‍പ്പെടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വീട്ടില്‍ നിന്നോ ഓഫീസില്‍ നിന്നോ പുറപ്പെട്ട് ഡ്യൂട്ടി നിര്‍വഹിച്ച് തിരികെ എത്തുന്നതുവരെയുളള സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അത്യാഹിതങ്ങളാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴില്‍ വരിക. പോലീസ്, സി.എ.പി.എഫ്, സി.ആര്‍.പി.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.Dt.13.5.2016.
************************
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ജൂണില്‍ നടത്തുന്ന സേവ് എ ഇയര്‍ /ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ രണ്ട് മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മെയ് 18-നകം നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് ഒറിജിനല്‍ ചെലാന്‍ സഹിതം അപേക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സ്‌കൂളുകളില്‍ നല്‍കണം. വിശദാംശം സ്‌കൂളുകളില്‍ ലഭിക്കും.Dt.12.5.2016.
************************
എട്ട്, ഒമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പരിഷ്‌കരിച്ച ഐ.സി.ടി. പാഠപുസ്തക പരിശീലന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐ.ടി. ജാലകം മെയ് 13 ന് വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനലില്‍ രാവിലെ പതിനൊന്നു മുതല്‍ പന്ത്രണ്ടു വരെ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം, സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങള്‍, ആശയ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങള്‍ ഫീല്‍ഡ് ലെവല്‍ പാഠപുസ്തക പരിശീലനം എന്നിവയാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അധ്യാപകര്‍ക്ക് 1800 425 9877 എന്ന ടോള്‍ഫ്രീ നമ്പരിലേക്ക് വിളിച്ച് സംശയ നിവാരണം നടത്താം.Dt.12.5.2016.
************************
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വശ്രയ മേഖലയിലുളള ഐ.ടി.ഇ കളിലെ അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ (ഡി.എഡ്) കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷയുടെ മാതൃകയും വിവരണവും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറാഫീസിലും www.education.kerala.gov.in ലും ലഭിക്കും.Dt.12.5.2016.
************************
ഡി. എഡ് കോഴ്‌സിന് മെയ് 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ www.education.kerala.gov.in-ല്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും Dt.11.5.2016.
************************
തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലോ വോട്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ചുമതലയിലോ നിയോഗിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറെ വിലക്കി സംസ്ഥാന ബാലാവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. മറ്റു ജില്ലകളിലെ പോളിങ് ബൂത്തുകളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികള്‍ക്ക് കുട്ടികളെ നിയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ക്കും ബാലാവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ ശോഭാ കോശി, അംഗം ജെ. സന്ധ്യ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ പോളിങ് ശതമാനം കൂട്ടുന്നതിനായി ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ നിയോഗിക്കുന്നുവെന്നും വേനല്‍ക്കാലത്ത് കുട്ടികളെ പോളിങ് ബൂത്തിനു വെളിയില്‍ നിയോഗിക്കുന്നത് ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നും കാട്ടി പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി കെ.ഷാജഹാന്‍ നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി. ഉത്തരവിന്‍മേല്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടി മെയ് 20നു മുന്‍പ് അറിയിക്കാനും കമ്മീഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.Dt.10.5.2016.
************************
ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതുമൂലം ശമ്പള വിതരണം തടസപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശന്വളം സാധാരണയായി എല്ലാ മാസവും ഒന്നു മുതല്‍ പത്തു വരെ തീയതികളിലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഈ മാസം ഇതുവരെ 4.72 ലക്ഷം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശന്വളം വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ട്രാന്‍സ്ഫര്‍, അവധി തുടങ്ങിയ പലവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ 5 ശതമാനം ജീവനക്കാര്‍ കൃത്യമായി 10 ന് മുമ്പ് ശന്വളം വാങ്ങാറില്ല എന്നത് പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശന്വളം ലഭിക്കുന്നതില്‍ തടസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആകെയുള്ള അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം പെന്‍ഷന്‍കാരില്‍ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം പേരും ട്രഷറി സേവിംഗ് ബാങ്ക് വഴിയാണ് പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നത്. ഇവരുടെ പെന്‍ഷന്‍ മുഴുവനായി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമേ ബാങ്കു വഴി പെന്‍ഷന്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന പെന്‍ഷന്‍കാരില്‍ 95,247 പേര്‍ക്ക് ഇതു വരെ പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നും പെന്‍ഷന്‍ ബുക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കാത്ത ഏതാനും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇവരുടെ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിന് സത്വര നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ധനകാര്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. Dt.10.5.2016.
************************
ജി. വി. രാജ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂളിലേക്കും, കണ്ണൂര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഡിവിഷനിലേക്കും ഒന്നാം വര്‍ഷ വി. എച്ച്. എസ്. ഇ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജി. വി. രാജ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂള്‍ (ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും, പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും), കണ്ണൂര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഡിവിഷന്‍ (പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു മാത്രം) എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അത്‌ലറ്റിക്‌സ്, വോളിബോള്‍, ബാസ്‌കറ്റ് ബോള്‍, തൈക്കോണ്ട, ഫുട്‌ബോള്‍, ക്രിക്കറ്റ്, ഹോക്കി എന്നീ കായിക ഇനങ്ങളിലാണ് സെലക്ഷന്‍. അപേക്ഷ ഫോറം, മറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ www.vhscap.gov.in, www.vhsc.kerala.gov.in എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും ജി. വി. രാജ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂള്‍, കണ്ണൂര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഡിവിഷന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും ലഭിക്കും. മെയ് 20 ന് മുമ്പ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂളുകളില്‍ അപേക്ഷ നേരിട്ടോ / തപാലിലോ സമര്‍പ്പിക്കണം. മെയ് 23 മുതല്‍ 25 വരെ ജി. വി രാജ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂളിലും മെയ് 27, 28 തീയതിയില്‍ കണ്ണൂര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഡിവിഷനിലും ഇതിനുള്ള സെലക്ഷന്‍ നടക്കും. താല്‍പര്യമുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉയര്‍ന്ന സ്‌പോര്‍ട്‌സ് യോഗ്യതയുടെ അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ടെസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ രാവിലെ ഏഴു മണിക്ക് ഹാജരാകണം.Dt.10.5.2016.
************************
നിയമസഭയിലേയ്ക്കു നടക്കുന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ടുളള അപേക്ഷകളില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോള്‍ രണ്ടുവയസ്സിനുതാഴെ പ്രായമുളള കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരെ ഡ്യൂട്ടിയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ചീഫ് ഇലക്ടറല്‍ ഓഫീസര്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. സംസ്ഥാന ബാലാവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്റെ ശുപാര്‍ശപ്രകാരമാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. കമ്മീഷന്റെ ശുപാര്‍ശപ്രകാരം, രണ്ടുവയസിനുതാഴെ പ്രായമുളള അമ്മമാരെ ഡ്യൂട്ടിയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്‍ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനും നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ദേശീയ മുലയൂട്ടല്‍ നയത്തിന്റെയും ഇതുസംബന്ധിച്ച ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ ഇത്തരമൊരു ശുപാര്‍ശ നല്‍കിയത്. Dt.10.5.2016.
************************
രണ്ടാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി പരീക്ഷയില്‍ 80.94 ശതമാനം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. 2033 സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നായി 361683 പേര്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയതില്‍ 292753 പേര്‍ ഉന്നത പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. പരീക്ഷ എഴുതിയ 1,90,536 പെണ്‍കുട്ടികളില്‍ 1,67,167 പേര്‍ വിജയിച്ചു, വിജയശതമാനം 87.74. 1,71,146 ആണ്‍കുട്ടികളില്‍ 1,25,586 പേര്‍ വിജയിച്ചു, 73.38%വിജയം . 9,870 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ+ ഗ്രേഡ് നേടി. ഇതില്‍ 6,905 പേര്‍ പെണ്‍കുട്ടികളും 2,965 പേര്‍ ആണ്‍കുട്ടികളുമാണ്. സയന്‍സ് വിഭാഗത്തില്‍ 8,120 ,ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തില്‍ 364, കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തില്‍ 1386 പേര്‍ വീതമാണ് എ+ നേടിയത്. 84.86 ശതമാനം പേര്‍ വിജയിച്ച കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയാണ് മുന്നില്‍. വിജയശതമാനം ഏറ്റവും കുറവ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ്, 72.4%. ഒന്നാം വര്‍ഷത്തെ പരീക്ഷയുടെ സ്‌കോറുകള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് പരീക്ഷാഫലം നിര്‍ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്.പതിനഞ്ച് ടെക്‌നിക്കല്‍ സ്‌കൂളുകളിലായി 1,782 പേര്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയതില്‍ 1,397 പേര്‍ ഉന്നത പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി, 78.40% വിജയം. 56 പേര്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ+ നേടി. കലാമണ്ഡലം അര്‍ട്ട് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളില്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയ 69 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ 55 പേര്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് അര്‍ഹത നേടി. സ്‌കോള്‍ കേരള മുഖാന്തിരം 67027 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയതില്‍ 23533 പേര്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് അര്‍ഹത നേടി. സേ/ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ രണ്ട് മുതല്‍ ജൂണ്‍ എട്ട് വരെ നടക്കും. അപേക്ഷിക്കുവാനുളള അവസാന തീയതി മെയ് 18. സേ പരീക്ഷയ്ക്ക് പേപ്പര്‍ ഒന്നിന് 150, രൂപയും ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റിന് 500 രൂപയുമാണ് ഫീസ്. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസായി 40 രൂപയും അടയ്ക്കണം. തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഹയര്‍സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തില്‍ 28031 പേര്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയതില്‍ 24588 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പാര്‍ട്ട് ഒന്നിനും രണ്ടിനും യോഗ്യത നേടി, വിജയശതമാനം 87.72. 22152 പേര്‍ പാര്‍ട്ട് ഒന്നിനും, രണ്ടിനും, മൂന്നിനും യോഗ്യത നേടി, 79.03% വിജയം. പുനര്‍ മൂല്യ നിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും മെയ് 28 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. സേ പരീക്ഷ ജൂണ്‍ രണ്ട് മുതല്‍ നടത്തും. അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുളള അവസാന തീയതി മെയ് 18. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ്.എം വിജയാനന്ദാണ് ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. Dt.10.5.2016.
************************
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഹയര്‍ സെക്കന്ററി രണ്ടാം വര്‍ഷ പരീക്ഷാഫലം മെയ് 10 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഫലമറിയാന്‍ വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുന്‍കൂര്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ കൂടാതെ തന്നെ വി. എച്ച്. എസ്. പരീക്ഷ എഴുതിയ മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും എസ്. എം. എസ് മുഖേന അവരവരുടെ വിശദമായ പരീക്ഷാ ഫലം തല്‍സമയം അറിയിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ വി. എച്ച്. എസ്. ഇ പരീക്ഷാ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ സവിശേഷത. കൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും ഫലം അറിയാം. www.kerala.gov.in/results, www.prd.kerala.gov.in.Dt.9.5.2016.
************************
പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ ഫലം നല്‍കാന്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ പബ്‌ളിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പിന് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങള്‍. ഇതിനായി പി. ആര്‍. ഡി ലൈവ് മൊബൈല്‍ ആപ്‌ളിക്കേഷനില്‍ പ്രത്യേക സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പി.ആര്‍.ഡി ലൈവ് മൊബൈല്‍ ആപ്പിലൂടെ റിസല്‍റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നിമിഷം മുതല്‍ റിസല്‍റ്റ് ലഭ്യമാകും. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് വേര്‍ഷനിലുളള എല്ലാ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലും പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ നിന്നും പി.ആര്‍.ഡി ലൈവ് മൊബൈല്‍ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം പി.ആര്‍.ഡി ലൈവ് മൊബൈല്‍ ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. നിരവധി പേര്‍ ഇതിന്റെ സേവനം വിനിയോഗിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയിപ്പുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പി.ആര്‍.ഡി ലൈവിലൂടെ ലഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ഈ വാര്‍ത്തകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ആറിന് റേഡിയോ ബുളളറ്റിന്‍ പി.ആര്‍.ഡി ലൈവിലൂടെ ലഭിക്കും. result.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നിമിഷം മുതല്‍ റിസല്‍റ്റ് അറിയാം. prd.kerala.gov.in, kerala.gov.in എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റിലും ഫലം അറിയാം. Dt.9.5.2016.
************************
എട്ട്, ഒമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പരിഷ്‌കരിച്ച് ഐ.സി.ടി. പാഠപുസ്തക പരിശീലന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐ.ടി. ജാലകം ഇന്ന് (മെയ് 10) മുതല്‍ വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനലില്‍ വൈകുന്നേരം 04.30 നും രാത്രി ഒമ്പതിനും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. പാഠപുസ്തകത്തിലെ വിവരങ്ങള്‍ ക്ലാസ് മുറിയില്‍ വിനിമയം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സ്‌ക്രീന്‍ കാസ്റ്റിങ്ങ് സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ പ്രശ്‌നപരിഹാരബോധവും യുക്തിചിന്തയും ഉയര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന വിഷ്വല്‍ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ സ്‌ക്രാച്ച്, പ്രാഥമിക കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് സങ്കേതങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പൈത്തണ്‍, വിവരസഞ്ചയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ധാരണകള്‍ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഡി.ബി.എം.എസ്., ഗ്രാഫിക് ഡിസൈന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വയെറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, എച്ച്.ടി.എം.എല്‍.-സി.എസ്.എസ്. എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വെബ്‌പേജ് തയ്യാറാക്കല്‍, സ്റ്റൈലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വേഡ് പ്രോസസിംങ്ങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കല്‍, സമയ മേഖലാ പഠനത്തിനും ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വന്‍കര വിസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനും സഹായിക്കുന്ന വിവിധ സിമുലേഷന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ജ്യാമിതീയ പഠനത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ജിയോജിബ്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പരിചയപ്പെടല്‍, ഓഡിയോ-വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങ്, അനിമേഷന്‍ സിനിമാ നിര്‍മ്മാണ പരിശീലനം ഉള്‍പ്പെടെ ഐ.സി.ടി. പാഠപുസ്തകത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകളെല്ലാം ഈ പരിപാടിയില്‍ വിവിധ സെക്ഷനുകളായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച സ്‌ക്രാച്ച്, ബുധനാഴ്ച ഡാറ്റാബേസ്, റൈറ്റര്‍, വ്യാഴാഴ്ച പൈത്തണ്‍, പൈത്തണ്‍ ഗ്രാഫിക്‌സ്, വെള്ളിയാഴ്ച ഇങ്ക്‌കേപ്പ്, ജിമ്പ്, ശനിയാഴ്ച സി.എസ്.എസ്., ജിപ്ലേറ്റ്‌സ്, ഞായറാഴ്ച ക്യുജിസ്, അനിമേഷന്‍, തിങ്കളാഴ്ച സണ്‍ക്ലോക്ക്, ജിയോജിബ്ര, 17.05.2016 ചൊവ്വാഴ്ച സ്‌പ്രെഡ്ഷീറ്റ്, വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങ് എന്നീ ക്രമത്തില്‍ ഐ.സി.ടി. പാഠ'ാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്വയം ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുന്നതരത്തിലാണ് പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാഠപുസ്തരചനയില്‍ പങ്കെടുത്തവരും ഐ.ടി. മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുമാണ് പതിനഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളുള്ള പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുനഃസംപ്രേഷണം രാവിലെ എട്ടിനും ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 നും Dt.9.5.2016.
************************
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയത്തിലും അവധിക്കാല ക്ലാസുകള്‍ നടത്തുവാന്‍ പാടില്ല എന്ന് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. സൂര്യാതാപം കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു വിദ്യാലയവും മധ്യവേനല്‍ അവധിക്കാലത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ മേല്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസര്‍മാരും ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. ഇതില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്ന അധികാരികള്‍ക്ക് എതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കും. കാലാവസ്ഥയില്‍ ഗണ്യമായ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം അവധിക്കാല ക്ലാസുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഉചിതമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി നല്‍കുന്നതാണെന്നും ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.9.5.2016.
************************
സംസ്ഥാനത്തെ 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സമ്മദിദായകര്‍ക്ക് വോട്ടേഴ്‌സ് സ്ലിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരായ ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് മെയ് ഏഴ്, ഒന്‍പത്, 10, 11 തീയതികളില്‍ ഡ്യൂട്ടി ലീവ് അനുവദിക്കുന്നതിന് വകുപ്പ് തലവന്‍മാര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി ചീഫ് ഇലക്ട്രറല്‍ ഓഫീസര്‍ ഉത്തരവായി. അതത് മേഖലയില്‍ ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ ഗൃഹസന്ദര്‍ശനം നടത്തി രേഖാമൂലം സ്ലിപ്പുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യും. Dt.7.5.2016.
************************
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്തിയ യു. എസ്. എസ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം www.keralapareekshabhavan.in-ല്‍ ലഭിക്കും. Dt.7.5.2016.
************************
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ഭവന നിര്‍മ്മാണ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് സര്‍വീസ് എന്നിവയെ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സര്‍വീസുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിശദാംശം www.prd.kerala.gov.in-ല്‍ Dt.6.5.2016.
************************
സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ ടെക്‌നോളജി എല്‍. പി, യു. പി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ജനറല്‍ വിഷയങ്ങളുടെ സി. ഡി കള്‍ സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ എസ്. ഐ. ഇ. ടി യില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിത്വ വികസനം, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പഠനം, പൊതുവിജ്ഞാനം, മഹാന്‍മാരുടെ മാതൃകകള്‍, ഭൂമിശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങള്‍, പരിസ്ഥിതി ചിന്ത, ചരിത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സി. ഡി കള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വെബ്‌സൈറ്റ് www.sietkerala.gov.in സമ്പര്‍ക്ക നമ്പര്‍- 0471 2338541. Dt.6.5.2016.
************************
ട്രഷറികളില്‍ കോര്‍ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ട്രഷറിയില്‍ സേവിംഗ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉളള ഇടപാടുകള്‍ക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് ട്രഷറിയില്‍ നിന്നും പണം പിന്‍വലിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫിനാന്‍സ് മാനേജ്‌മെന്റ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും ട്രഷറി സേവിംഗ് ബാങ്ക് സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും ഗുണനിലവാരവും ഉയര്‍ത്തുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് നടപടി. വിശദാംശം ഏപ്രില്‍ 25 ലെ G.O(P)No:53/2016/Fin ഉത്തരവില്‍ Dt.6.5.2016.
************************
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും മൂന്നുശതമാനം ക്ഷാമബത്ത അനുവദിച്ചു. 2016 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യമുണ്ട്. ഏപ്രില്‍ വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക പിഎഫില്‍ ലയിപ്പിക്കും. മേയ് മാസം മുതലുള്ളത് ശമ്പളത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കും. ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം വന്ന ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഡിഎ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 495 രൂപയും കൂടിയത് 3,600 രൂപയുമായിരിക്കും.Dt.5.5.2016.
************************
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഒന്നാം വര്‍ഷ പ്രവേശനത്തിന് ഏകജാലക സംവിധാനം മെയ് 11ന് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ആധുനികവല്‍ക്കരിച്ച 35 വി.എച്ച്. എസ്. കോഴ്‌സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങള്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും നേരിട്ടറിയുന്നതിന് വി. എച്ച്. എസ്. ഇ വകുപ്പ് ഫോണ്‍ സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. 0484-66-36-969 എന്ന നമ്പരില്‍ വിളിച്ച് ഐ. വി. ആര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും കോഴ്‌സുകളില്‍ പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങള്‍, ഉപരിപഠന അവസരങ്ങള്‍ കൂടാതെ നാട്ടിലും വിദേശത്തും ലഭ്യമാകാവുന്ന തൊഴില്‍ സാദ്ധ്യതകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം വിശദമായി അറിയാന്‍ 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഈ ടെലിഫോണ്‍ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.5.5.2016.
************************
സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കണ്ടിന്യൂയിംഗ് എജ്യൂക്കേഷന്‍ കേരളയുടെ കീഴില്‍ പ്ലാമൂട് ചാരാച്ചിറയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവില്‍ സര്‍വീസ് അക്കാഡമിയില്‍ നാഷണല്‍ ടാലന്റ് സെര്‍ച്ച് പരീക്ഷയുടെ പ്രാഥമിക പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. പത്താം ക്‌ളാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഈ കോഴ്‌സില്‍ ചേരാം. നവംബര്‍ 2016 വരെയാണ് കോഴ്‌സിന്റെ കാലാവധി. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രണ്ടാമതു ശനിയാഴ്ചകളിലുമാണ് ക്ലാസ്. 500 രൂപയും 14.5 % സര്‍വീസ് ടാക്‌സുമാണ് ഫീസ്. ഏതാനും സീറ്റുകള്‍ ഒഴിവുണ്ട്, വിലാസം- ഡയറക്ടര്‍, സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കണ്ടിന്യൂയിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ കേരള, ആനത്തറ ലയിന്‍, ചാരാച്ചിറ, കവടിയാര്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം. ഫോണ്‍ - 0471 2313065, 2311654, വെബ്‌സൈറ്റ് - www.ccek.org, www.kscsa.org.Dt.4.5.2016.
************************
മാര്‍ച്ച് 2016 എസ്. എസ്. എല്‍. സി പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അവര്‍ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒരു Preview. i-exam സൈറ്റില്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ login വഴി മെയ് അഞ്ച് മുതല്‍ ലഭ്യമാകും. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ ഇത് പരിശോധിച്ച് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. തിരുത്തലുകള്‍ ഉള്ള പക്ഷം അവയുടെ സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ട് മെയ് പത്തിനകം sysmapb@gmail.com എന്ന ഇ മെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ അയക്കണം.Dt.3.5.2016.
************************
കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിലൂടെ പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2016 മെയ് മാസം മുതല്‍ പെന്‍ഷന്‍ അധികാരപ്പെടുത്തല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ട്രഷറി വഴി നിര്‍വഹിക്കുന്നതാണ്. ബാങ്ക് വഴി പെന്‍ഷന്‍ ലഭിച്ചിരുന്നവരുടെ പെന്‍ഷന്‍ തുക റിസര്‍വ് ബാങ്ക് വഴി നേരിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ വരവു വച്ചു നല്‍കും. ഇതിനായി പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ ട്രഷറികളെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സംസ്ഥാന പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് ബാങ്കു വഴിയോ ട്രഷറി സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട് വഴിയോ പെന്‍ഷന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തുടര്‍ന്നും സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ മാസത്തിലെ പെന്‍ഷന്‍ ഇനിയും ലഭിക്കാത്ത ബാങ്ക് വഴി പെന്‍ഷന്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന പെന്‍ഷന്‍കാര്‍, പേര്, PPO നമ്പര്‍, മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍, നിലവില്‍ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്ന ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് എന്നിവ സഹിതം തൊട്ടടുത്ത ട്രഷറിയില്‍ ബന്ധപ്പെടണം. പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ PPO കൈവശം വച്ചിട്ടുള്ള ബാങ്കുകള്‍ ഇത് അടിയന്തിരമായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ട്രഷറിയില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ബാങ്കുകള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. പെന്‍ഷന്‍ ബുക്ക് ട്രഷറികളില്‍ ലഭിച്ചാല്‍ അന്നേ ദിവസം തന്നെ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ട്രഷറി ഡയറക്ടര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ക്ക് ട്രഷറി ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ നമ്പര്‍ 9496003021, 9447104126-ല്‍ ബന്ധപ്പെടണം. ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ 0471-2327281 നമ്പരിലും പരാതിപ്പെടാം.Dt.3.5.2016.
************************
ഐസിടി അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ മികവാര്‍ന്ന പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുളള അധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദേശീയ അവാര്‍ഡിന് സര്‍ക്കാര്‍ എയിഡഡ് സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിശദാംശങ്ങളും അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന്റെ മാതൃകയും www.itschool.gov.in, ww.education.kerala.gov.in എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ ലഭിക്കും. അപേക്ഷകള്‍ മെയ് 30 ന് മുമ്പ് തപാല്‍ മുഖാന്തിരം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍, ഐടി@സ്‌കൂള്‍ പ്രോജക്ട്, സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്, പൂജപ്പുര തിരുവനന്തപുരം -12 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കണം.Dt.3.5.2016.
************************
സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു സ്‌കൂളും മധ്യവേനലവധിക്കാലത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കു ന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ഉത്തരവ് അടിയന്തിരമായി പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്റ്റര്‍ക്കും ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഡയറക്റ്റര്‍ക്കും വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഡയറക്റ്റര്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. എയ്ഡഡ്, അണ്‍ എയ്ഡഡ്, സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ ഉള്‍പ്പെടെയുളള വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം ബാധകമാണ്. എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്റ്റര്‍മാരും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍, ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്റ്റര്‍മാര്‍ എന്നിവരും ഇക്കാര്യം വ്യക്തിപരമായി ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും മധ്യവേനലവധിക്കുശേഷം സാധാരണ തുറക്കുന്ന സമയത്തിനുമുന്‍പായി ഒരുതരത്തിലുളള ക്ലാസ്സുകളും സ്‌കൂളുകളില്‍ നടത്തരുതെന്നും കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിര്‍ദ്ദേശം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതുമൂലം കുട്ടികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുളള സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്നും കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിയമനടപടികള്‍ അഭിമുഖീകരി ക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ ശോഭാ കോശി, അംഗം കെ. നസീര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്റ്ററും ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഡയറക്റ്ററും സി.ബി.എസ്.ഇ റീജിയണല്‍ ഓഫീസര്‍ക്കും ഐ.സി.എസ്.ഇ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും മേല്‍നടപടിക്കായി അയച്ചുകൊടുക്കണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ മെയ് ഒന്‍പതിന് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്രവാര്‍ത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കമ്മീഷന്‍ സ്വമേധയാ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.Dt.2.5.2016.
************************
എസ്. എസ്. എല്‍. സി പരീക്ഷാ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയം, ഫോട്ടോകോപ്പി, സ്‌ക്രൂട്ടിനി എന്നിവയ്ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ടും ഫീസും പരീക്ഷ എഴുതിയ സെന്ററിലെ പ്രധമാദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി മെയ് നാലുവരെ നീട്ടി. ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തിയതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ടും ഫീസും സ്‌കൂളുകളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാത്തതും പ്രധമാദ്ധ്യാപകര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്താത്തതുമായ അപേക്ഷകള്‍ പുനര്‍മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയം, സ്‌ക്രൂട്ടിനി, ഫോട്ടോകോപ്പി എന്നിവയ്ക്കു പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. വിവരണം www.keralapareekshabhavan.in-ല്‍ ലഭിക്കും.Dt.2.5.2016.
************************
കിലെയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മെയ് ഒന്‍പത്, 10 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് കനകക്കുന്ന് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ നടത്താനിരുന്ന സൗജന്യ വൊക്കേഷണല്‍ ഗൈഡന്‍സ് പ്രോഗ്രാം മാറ്റിവച്ചു. Dt.2.5.2016.
************************
റ്റി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയില്‍ റെഗുലര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ പരമാവധി രണ്ട് പേപ്പറുകള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞത് ഡി+ ഗ്രേഡ് എങ്കിലും ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അര്‍ഹത നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മാത്രമായി സേവ് എ ഇയര്‍ (സേ) പരീക്ഷ മെയ് 23 മുതല്‍ 27 തീയതി വരെ നടത്തും. മാര്‍ച്ചിലെ റ്റി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷ എഴുതിയ സ്‌കൂളില്‍ മുതല്‍ മെയ് അഞ്ച് വരെ അപേക്ഷകളും ഫീസുകളും സ്വീകരിക്കും. വിശദമായ വിഞ്ജാപനവും അനുബന്ധമായ വിവരവും പരീക്ഷാഭവന്റെ www.keralapareekshabhavan.in ല്‍ ലഭിക്കും.Dt.2.5.2016.
************************
കിലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും 10 / +2 കഴിഞ്ഞ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള വൊക്കേഷണല്‍ ഗൈഡന്‍സ് പ്രോഗ്രാം മെയ് 9, 10 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ നടത്തും. പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ മെയ് അഞ്ചിനു മുമ്പായി 0471-2307742, 944 670206 എന്നീ നമ്പരുകളില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തണം. വെബ്‌സൈറ്റ് www.kile.kerala.gov.in.Dt.30.4.2016.
************************
ഐ. എച്ച്. ആര്‍. ഡി യുടെ കീഴിലുള്ള ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളുകളില്‍ പതിനൊന്നാം ക്‌ളാസ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷാ ഫോറവും വിവരണവും www.ihrd.ac.in -ല്‍ നിന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്‌തെടുക്കുകയോ അതത് സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും 100 രൂപയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ് സഹിതം (പട്ടികജാതി /വര്‍ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 50 രൂപ). മെയ് 23 ന് മൂന്നു മണിക്ക് മുമ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്‌കൂളില്‍ ലഭിക്കണം.Dt.30.4.2016.
************************
ഐ. എച്ച്. ആര്‍. ഡി യുടെ കീഴിലുള്ള ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളുകളില്‍ പതിനൊന്നാം ക്‌ളാസ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷാ ഫോറവും വിവരണവും www.ihrd.ac.in -ല്‍ നിന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്‌തെടുക്കുകയോ അതത് സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും 100 രൂപയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ് സഹിതം (പട്ടികജാതി /വര്‍ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 50 രൂപ). മെയ് 23 ന് മൂന്നു മണിക്ക് മുമ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്‌കൂളില്‍ ലഭിക്കണം.Dt.30.4.2016.
************************
എസ്. എസ്. എല്‍. സി പരീക്ഷയില്‍ റഗുലര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ പരമാവധി രണ്ടു പേപ്പറുകള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞത് ഡി+ എങ്കിലും ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അര്‍ഹത നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി സേവ് എ ഇയര്‍ (സേ) പരീക്ഷ മെയ് 23 മുതല്‍ 27 വരെ നടത്തും. പരീക്ഷ എഴുതിയ സ്‌കൂളില്‍ മെയ് രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ മെയ് അഞ്ച് വരെ അപേക്ഷയും ഫീസും സ്വീകരിക്കും. വിശദമായ വിജ്ഞാപനവും വിവരണവും www.keralapareekshabhavan.in-ല്‍ ലഭിക്കും.Dt.30.4.2016.
************************
പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഉന്നതപഠനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട കോഴ്‌സുകളെയും തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍ ഉള്ള മേഖലകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി 'പത്തിനുശേഷം' വിക്‌ടേഴ്‌സില്‍ ശനി രാവിലെ 6.30 നും ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30നും രാത്രി 10.00 നും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് വേള്‍ഡ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സിനുടമയായ ജയകര്‍ തലയോലപ്പറമ്പാണ് അവതാരകന്‍.Dt.29.4.2016.
************************
ഒന്നു മുതല്‍ 10 വരെയുളള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വില അടയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുളള വിശദാംശം ഐടി@സ്‌കൂള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജില്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ /എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരം ഐടി@സ്‌കൂള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് സ്‌കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉടന്‍ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യണം. അംഗീകാരമുളള അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ ഒന്ന് മുതല്‍ 10 വരെയുളള ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ അവര്‍ നേരത്തെ ഇന്‍ഡന്റ് നല്‍കിയ പ്രകാരമുളള എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചുളള വിലയ്ക്കുളള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പാഠപുസ്തക ആഫീസര്‍, തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേരില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറത്തക്ക വിധത്തില്‍ എടുത്ത് പാഠപുസ്തക ആഫീസില്‍ മുന്‍ വര്‍ഷത്തെപ്പോലെ സമര്‍പ്പിക്കണം. സംസ്ഥാന പാഠപുസ്തക ആഫീസറുടെ റിലീസ് ഓര്‍ഡര്‍ സ്‌കൂളില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കെ.ബി.പി.എസിന്റെ ജില്ലാ ക്ലബുകളില്‍ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങണം. പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ക്ക് ഇ-ട്രഷറി സംവിധാനം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് സംസ്ഥാന പാഠപുസ്തക ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. പാഠപുസ്തക ഇന്‍ഡന്റ് നാളിതുവരെ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന ഗവണ്‍മെന്റ് /എയ്ഡഡ്/അംഗീകൃത അണ്‍എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ഇന്നുതന്നെ (ഏപ്രില്‍ 29) ഐ. ടി@ സ്‌കൂള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും പാഠപുസ്തക ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.28.4.2016.
************************
കേരളത്തിലെ സമ്പൂര്‍ണ വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലായ ഐ.ടി. @ സ്‌കൂള്‍ വിക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ സംപ്രേഷണം പൂര്‍ണമായും ഡിജിറ്റലായി. ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ. യുടെ അംഗീകൃത ഏജന്‍സിയാണ് നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയത്. ഇനി മുതല്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ മിഴിവോടെയും ശബ്ദം വ്യക്തമായും ആസ്വദിക്കാനാവും. ഇതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ പൂര്‍ണമായും ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഏക വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലായി വിക്‌ടേഴ്‌സ്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറു മുതല്‍ രാത്രി പതിനൊന്നു മണിവരെ വിദ്യാഭ്യാസ, വിജ്ഞാന പരിപാടികളാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ചാനല്‍ ലഭിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി താഴെ പറയുന്ന ഫ്രീക്വന്‍സിയിലേയ്ക്ക് പ്രമുഖ കേബിള്‍ ടി.വി. ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരും ചാനല്‍ ദാതാക്കളും ആന്റിനകള്‍ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്. Specification : DVBS2/Mpeg4 Frequency : 11666MHz (KU Band) Symbol rate : 2000 KSPS Polarization : 740 Vertical.Dt.26.4.2016.
************************
എസ്. എസ്. എല്‍. സി പരീക്ഷാഫലം പി. ആര്‍. ഡി ലൈവ് മൊബൈല്‍ ആപ്‌ളിക്കേഷനിലൂടെ ലഭിക്കും. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് വേര്‍ഷനിലുള്ള ഫോണുകളില്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ നിന്നും പി. ആര്‍. ഡി ലൈവവ് മൊബൈല്‍ ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്താല്‍ മതിയാകും. Dt.26.4.2016.
************************
എസ്.എസ്.എല്‍.സി ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞാലുടന്‍ ലോകമെമ്പാടും റിസള്‍ട്ട് അറിയാന്‍ ഐടി സ്‌കൂള്‍ വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഇക്കൊല്ലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് എവിടെയുളളവര്‍ക്കും ഫലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് www.results.itschool.gov.in, www.result.itschool.gov.in എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍, റിസള്‍ട്ട് അനാലിസിസ് മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് saphalam 2016 മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍, രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നമ്പരിലേക്ക് എസ്.എം.എസ്. ഐ.വി.ആര്‍ സൊല്യൂഷന്‍ ഐ.ടി സ്‌കൂള്‍ പ്രോജക്ടിന്റെ സംസ്ഥാന ഓഫീസില്‍ ഒരേ സമയം 30 പേര്‍ക്കും 14 ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലും ടെലിഫോണ്‍ മുഖേന റിസള്‍ട്ട് അറിയുന്നതിനും സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും റിസള്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുളള സംവിധാനങ്ങളും ഇതോടെപ്പം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്.എം.എസ് മുഖേന ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷനോ ITSRegNo.9645221221 എന്ന നമ്പരിലേക്ക് എസ്.എം.എസോ അയയ്ക്കാം. ഐ.വി.ആര്‍ സൊല്യൂഷനിലൂടെ റിസള്‍ട്ട് അറിയുന്നതിന് 04846636966 എന്ന നമ്പരിലേക്ക് വിളിച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കി റിസള്‍ട്ട് അറിയുന്നതിനും സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം ഐ.ടി സ്‌കൂള്‍ പ്രോജക്ടാണ് വിപുല സംവിധാനങ്ങള്‍ സജജമാക്കിയത്. സഫലം 2016 ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ google playstore ല്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.Dt.26.4.2016.
************************
എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയുടെ ഫലം ഇന്ന് (ഏപ്രില്‍ 27) ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.എസ്.സെന്തില്‍ സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ പി.ആര്‍. ചേമ്പറില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും. Dt.26.4.2016.
************************
എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന്(ഏപ്രില്‍27)ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം ഗവണ്മെന്റ് കോള്‍ സെന്റെര്‍ (സിറ്റിസണ്‍സ് കോള്‍ സെന്റെര്‍) മുഖേന ചുവടെ പറയുന്ന ഫോണ്‍ നംബറില്‍ അറിയാം. ബി എസ് എന്‍ എല്‍ (ലാന്‍ഡ് ലൈന്‍) 155 300 ബി എസ് എന്‍ എല്‍ (മൊബൈല്‍) 0471 155 300 മറ്റു സേവന ദാതാക്കള്‍ 0471 2335523 0471 2115054 0471 2115098.Dt.26.4.2016.
************************
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കായി നടത്തുന്ന ഡി. ആര്‍ ജി പരിശീലന സമയക്രമം ഞായറാഴ്ചയില്‍ മതപരമായ ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാദേശികമായി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. അദ്ധ്യാപക സംഘടനകളുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന മാനിച്ചാണിത്. എന്‍ട്രന്‍ പരീക്ഷ 25 ന് തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ടും എസ് ആര്‍ ജി മാര്‍ക്ക് എന്‍ട്രന്‍സ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ടും പരിശീലനം മാറ്റി വയ്ക്കുവാന്‍ കഴിയാത്തതിനാലാണ് സമയം പുനക്രമീകരിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ഏപ്രില്‍ 24 ഞായറാഴ്ചയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പരിശീലനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.Dt.22.4.2016.
************************
സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ ടെക്‌നോളജി മെഡിക്കല്‍, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ തയ്യാറാക്കി. പ്രഗത്ഭരായ എന്‍ട്രന്‍സ് പരിശീലകരുടേയും, വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രവിദഗ്ധരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍. ഓരോ തവണയും വ്യത്യസ്ത ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ സിമുലേഷന്‍ മോഡ്. JEEMAIN ADVANCED, NEET-UG, ICAR-AIEEA, AIPVT, SCRA, NDA-NA, KEAM, AIIMS, JIPMER, COMEDK, MU-OET, BITSAT, VITEEE, CUSAT, AMRITHA തുടങ്ങിയ പ്രധാന എന്‍ട്രന്‍സ് പരീക്ഷകള്‍ക്ക് സഹായകരമായ വിധത്തിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്‌സ് എന്നീ നാലു വിഷയങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും, സൊല്യൂഷന്‍സും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ഇന്‍ട്രാക്ടീവ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍. ഓരോ പാഠഭാഗവും പ്രത്യേകം പഠിച്ച് സ്വയം പരീക്ഷകള്‍ നടത്തി പരിശീലനം നേടാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ സ്വയം നിലവാരം പരിശോധിക്കാന്‍ വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ട അഡ്വാന്‍സ്ഡ് മോഡ്, പഠന പ്രക്രിയകള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന സ്റ്റഡി മോഡ്, പരീക്ഷാ പരിശീലനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന സിമുലേഷന്‍ മോഡ് എന്നിവ ഈ സോഫ്റ്റ് വെയറിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പഠന നിലവാരം രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സമ്പര്‍ക്ക നമ്പര്‍ : 0471 2338541 Dt.22.4.2016.
************************
ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബര്‍ മാസം നടത്തിയ ഡി.എഡ് ഒന്നും മൂന്നും സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാഫലം www.keralapareekshabhavan.in ല്‍ ലഭിക്കും. പുനര്‍മൂല്യ നിര്‍ണയത്തിനുളള ഫീസ് അടയ്ക്കാനുളള അവസാന തീയതി ഏപ്രില്‍ 30 ആണ്.Dt.21.4.2016.
************************
വഴുതക്കാട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ അന്ധവിദ്യാലയത്തില്‍ കാഴ്ചയില്ലാത്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയില്‍ പ്രായമുളള കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്കും, മറ്റ് ക്ലാസുകളിലേക്ക് സാധാരണ സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന കാഴ്ചയില്ലാത്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് റ്റി.സിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അഡ്മിഷന്‍ ലഭിക്കും. ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് പത്താം ക്ലാസുവരെയും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്ലസ്ടു വരെയും താമസിച്ച് പഠിക്കാനുളള സൗകര്യം ലഭിക്കും. പാഠ്യവിഷയങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ കൈത്തൊഴില്‍, സംഗീതം, സംഗീതോപകരണം, കമ്പ്യൂട്ടര്‍, നിത്യ ജീവിത നൈപുണി, സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാര പരിശീലനം തുടങ്ങിയവയില്‍ വിദഗ്ധ പരിശീലനം നല്‍കും. താമസം, ഭക്ഷണം, ചികില്‍സാ സഹായം തുടങ്ങിയവ സൗജന്യമായിരിക്കും. അഡ്മിഷന്‍ വേണ്ട കുട്ടികളുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍ക്ക് ചുവടെ പറയുന്ന വിലാസവുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ അന്ധ വിദ്യാലയം, വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം - 14, സമ്പര്‍ക്ക നമ്പര്‍: 0471-2328184, 9447467252, ഇ മെയില്‍ : gbs.tvpm@gmail.com.Dt.20.4.2016.
************************
പട്ടിക ജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുളള തിരുവനന്തപുരം വെളളായണി ശ്രീ അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ്‌മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂളിലേക്ക് പ്ലസ്‌വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെലക്ഷന്‍ ട്രയല്‍ നടത്തുന്നു. എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിലുളള പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിയ സ്‌പോര്‍ട്‌സില്‍ കഴിവുതെളിയിച്ച ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും, പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുമാണ് അവസരം. വയനാട് ജില്ലക്കാര്‍ക്ക് ഏപ്രില്‍ 25ന് തിങ്കളാഴ്ച കല്‍പ്പറ്റ എസ്.കെ.എം.ജെ.എച്ച്.എസ്.എസിലും, കാസര്‍കോട്, കണ്ണൂര്‍, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുളളവര്‍ക്ക് 26 ചൊവ്വാഴ്ച കോഴിക്കോട് ഗവ.ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ കോളേജിലും, മലപ്പുറം ജില്ലയിലുളളവര്‍ക്ക് 27 ബുധനാഴ്ച വണ്ടൂര്‍ വി.എം.സി ഗവ: വി.എച്ച്.എസ്.എസിലും , പാലക്കാട് തൃശൂര്‍ ജില്ലക്കാര്‍ക്ക് 28 വ്യാഴാഴ്ച ഗവ.വിക്ടോറിയ കോളേജിലും, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലുളളവര്‍ക്ക് 29 വെളളിയാഴ്ച മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലും, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലുളളവര്‍ക്ക് 30 ശനിയാഴ്ച വെളളായണി കാര്‍ഷിക കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലും സെലക്ഷന്‍ ട്രയല്‍ നടത്തും. പങ്കെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ സ്‌കൂള്‍ മേധാവിയുടെ കത്ത്, ഒരു ഫോട്ടോ, ജാതി, ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ (ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമായില്ലെങ്കില്‍ പിന്നീട് ഹാജരാക്കിയാല്‍ മതി) എന്നിവ സഹിതം രാവിലെ 9.30ന് എത്തിച്ചേരണം. ഏത് ജില്ലയിലുളളവര്‍ക്കും സൗകര്യ പ്രദമായ ഏത് വേദിയും തെരഞ്ഞെടുക്കാം, യാത്രാബത്ത അനുവദിക്കും. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കൂളിനോടൊപ്പമുളള ഹോസ്റ്റലില്‍ താമസവും, മുഴുവന്‍ ചെലവും പട്ടിക ജാതി വികസന വകുപ്പ് വഹിക്കും. ഫോണ്‍ : 9746661446, 0471-2381601.Dt.19.4.2016.
************************
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ടി. എച്ച്. എസ് കളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷാ ഫോറവും പ്രോസ്പക്ടസും അതത് സര്‍ക്കാര്‍ ടി. എച്ച്. എസ് കളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. അപേക്ഷ മെയ് അഞ്ച് വരെ നല്‍കാം. പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ മെയ് ഏഴിന് രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ 11.30 വരെ നടത്തും. Dt.18.4.2016.
************************
സംയോജിത ധനകാര്യ മാനേജ്‌മെന്റ് സംവിധാന പ്രകാരം (IFMS) ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ബജറ്റ് വഴിയുളള ഫണ്ട് വിതരണം പൂര്‍ണമായും ഓണ്‍ലൈന്‍ സമ്പ്രദായം വഴി നടപ്പാക്കുന്നത്. പുതിയ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തിയിട്ടുളള തുക മുഖ്യ കണ്‍ട്രോളിംഗ് ഓഫീസര്‍ക്ക് (CCO) സര്‍ക്കാര്‍ ഓണ്‍ ലൈന്‍ വഴി നല്‍കും സി.സി.ഒ ഈ തുക എല്ലാ ഡി.ഡി.ഒ മാര്‍ക്കും ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി വീതിച്ച് നല്‍കണം. നിലവില്‍ കത്ത് മുഖാന്തിരം നിര്‍വഹിച്ചിരുന്ന അലോട്ട്‌മെന്റ് പൂര്‍ണമായും ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനാല്‍ ഇനി വകുപ്പ്തല ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ട്രഷറിക്ക് കത്ത് വഴി അലോട്ട്‌മെന്റ് നല്‍കേണ്ടതില്ല. ഏപ്രില്‍ 25 വരെ അലോട്ട്‌മെന്റ് കത്ത് രൂപത്തിലും, ഓണ്‍ലൈനായും ട്രഷറികള്‍ സ്വീകരിക്കും. ഏപ്രില്‍ 25 ന് ശേഷം ഓണ്‍ ലൈന്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് മാത്രമേ ട്രഷറികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയുളളു. ഏപ്രില്‍ 25 മുതല്‍ എല്ലാ കണ്ടജന്റ് ബില്ലുകളും പൂര്‍ണമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറും. ബന്ധപ്പെട്ട ഡി.ഡി.ഒ മാര്‍ ട്രഷറിയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന യൂസര്‍ ഐ.ഡി ഉപയോഗിച്ച് ബില്ലുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കണം. വിശദാംശം http://treasury.kerala.gov.in/bams, http://treasury.kerala.gov.in/bims എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ ലഭിക്കും.Dt.18.4.2016.
************************
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഒന്നാം വര്‍ഷ ഒന്നാം മോഡുലാര്‍ പരീക്ഷാ ഫലം www.vhsexaminationkerala.gov.in ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് പരീക്ഷാ പോര്‍ട്ടലില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് ഫലം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആദ്യമായി മോഡുലാര്‍ പരീക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയത്.Dt.16.4.2016.
************************
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുളള 39 ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹൈസ്‌കൂളുകളില്‍ 2016 - 17 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷം എട്ടാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിനുളള അപേക്ഷാ ഫോറം വിതരണം തുടങ്ങി. മെയ് ഏഴിന് എല്ലാ ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹൈസ്‌കൂളുകളിലും നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം. പത്തു രൂപ വിലയ്ക്ക് അപേക്ഷാ ഫോറം എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹൈസ്‌കൂളുകളിലും ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ മെയ് അഞ്ചിന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് മുമ്പായി പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹൈസ്‌കൂളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.Dt.16.4.2016.
************************
മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലേതുപോലെ ഈ വര്‍ഷവും സപ്ലൈകോ സ്‌കൂള്‍ ഫെയര്‍ നടത്തുന്നു. എല്ലാ സപ്ലൈകോ വില്പനശാലകളിലും സ്‌കൂള്‍ ഫെയര്‍ ഏപ്രില്‍ 15 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ അറിയിച്ചു. ജൂണ്‍ 18 വരെ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന സ്‌കൂള്‍ ഫെയറില്‍ ബാഗുകള്‍, കുട, നോട്ടുപുസ്തകം, മറ്റ് പഠനോപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാകും. വിവിധ ബ്രാന്‍ഡുകളുടെ നോട്ടു പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കുപുറമേ സപ്ലൈകോയുടെ ശബരി ബ്രാന്‍ഡിലുളള നോട്ടുപുസ്തകങ്ങളും വില്പനയിലുണ്ട്. Dt.13.4.2016.
************************
അത്‌ലറ്റിക്‌സ്, ബോക്‌സിംഗ്, വോളിബോള്‍ ഇനങ്ങളില്‍ മികവു പുലര്‍ത്തുന്ന പത്തു മുതല്‍ 14 വയസുവരെയുളള ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായി മെയ് 23 മുതല്‍ 28 വരെ നീലഗിരിയിലെ വെല്ലിംഗ്ടണിലുളള മദ്രാസ് റെജിമെന്റില്‍ ഓപ്പണ്‍ സെലക്ഷന്‍ റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കുട്ടികളെ പര്യാപ്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മിയും സ്‌പോര്‍ട്‌സ് അഥോറിറ്റിയും ബോയ്‌സ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കമ്പനിയും വെല്ലിംഗ്ടണ്‍ മദ്രാസ് റെജിമെന്റും സംയുക്തമായാണ് റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിശദാംശത്തിന് www.prd.kerala.gov.in സന്ദര്‍ശിക്കുക.Dt.13.4.2016.
************************
പൊതുജന താല്പര്യാര്‍ത്ഥം വിദ്യാഭ്യാസവും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും .ഭവനനിര്‍മ്മാണവും റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് സര്‍വ്വീസും പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സര്‍വ്വീസില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 1987 ലെ ലിഗല്‍ സര്‍വ്വീസ് അഥോറിറ്റി ചട്ടത്തിലെ 22 എ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുളളത്. ഇതനുസരിച്ച് ഈ മേഖലകളിലെ പരാതികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പരാതികളില്‍ തീര്‍പ്പു കല്പിക്കുന്നതിനും സ്ഥിരം ലോക് അദാലത്തിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. ഗതാഗതം, തപാല്‍ ടെലിഫോണ്‍, ഊര്‍ജ്ജം, വെളളം,വെളിച്ചം ആശുപത്രികളിലെ സാനിറ്റേഷന്‍, ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് മേഖലകളാണ് ഇപ്പോള്‍ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സര്‍വ്വീസുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുളളത്. Dt.13.4.2016.
************************
കേരള പബ്‌ളിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ നടത്തുന്ന ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റല്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനുളള പ്രത്യേക സൗജന്യ പരിശീലനം ഐ.എം.ജിയുടെ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ രണ്ട് മുതല്‍ 28 വരെ നടത്തുന്നതും. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലുളളവര്‍ തിരുവനന്തപുരം ഐ.എം.ജി.യിലും ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ഇടുക്കി, കോട്ടയം ത്യശൂര്‍ ജില്ലകളിലുളളവര്‍ കൊച്ചി ഐ.എം.ജി.യിലും, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലുളളവര്‍ കോഴിക്കോട് ഐ.എം.ജി.യിലുമാണ് പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. പരിശീലന കേന്ദ്രം മാറ്റി നല്‍കില്ല. അടുത്ത ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റല്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് പി.എസ്.സി.യില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നവരും സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ ക്ലാസ് രണ്ട്, ക്ലാസ് മൂന്ന് എന്നീ വിഭാഗത്തിലെ താല്‍പര്യമുളള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശം മേലധികാരിയുടെ ശുപാര്‍ശയോടുകൂടി ഐ.എം.ജി.യുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. മുന്‍പ് ഈ പരിശീലത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുളളവരും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഷയം മാത്രം എഴുതുന്നവരും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുന്‍പ് ഈ പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ് പരീക്ഷ ഭാഗിഗമായി വിജയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പരിശീലന കാലാവധി മുഴുവനും പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊളളാമെന്നുമുളള സാക്ഷ്യപത്രം ഉളളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിലാസം ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍, ഐ.എം.ജി വികാസ് ഭവന്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം - 6950033, അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഐ.എം.ജി. പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം, കാക്കനാട്, കൊച്ചി -682030, റീജിയണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഐ.എം.ജി പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് കാമ്പസ്, കോഴിക്കോട് - 673008 Dt.12.4.2016.
************************
യാദ്യശ്ചിക ചെലവുകള്‍ക്കുളള കണ്ടിന്‍ജന്റ് ബില്ലുകള്‍, സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ മുതലായവയ്ക്കായി ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ കേന്ദ്രീക്യത ബില്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളിലൂടെയും സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇതര ക്ലെയിമുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍. ഇതിനായുളള പുതിയ സംവിധാനം ട്രഷറി വെബ്‌സൈറ്റായ www.treasury.kerala.gov.in ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്‌ബേഴ്‌സിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് ഈ സംവിധാനത്തില്‍ യൂസര്‍നെയിമും പാസ്‌വേര്‍ഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവേശിക്കാം. കച്ചവടക്കാര്‍, വില്പനക്കാര്‍, വിതരണക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കുളള പണം നല്‍കല്‍, വൈദ്യുതി, ടെലിഫോണ്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍, പണം മടക്കി നല്‍കുന്നതിനുളള പലവക ക്ലെയിമുകള്‍, ഗ്രാന്റ് - ഇന്‍ - എയ്ഡ് ബില്ലുകള്‍, സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകള്‍, സ്റ്റൈപന്‍ഡ് തുടങ്ങിയ യാദ്യശ്ചിക ചെലവുകള്‍ക്കുളള വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥേതര ക്ലെയിമുകളുടെ ഇലക്‌ട്രോണിക് രൂപത്തിലുളള തയ്യാറാക്കലിനും, സമര്‍പ്പണത്തിനും, പണമാക്കിമാറ്റലിനും സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് പുതിയ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളത്. ഇത്തരത്തിലുളള എല്ലാ ക്ലെയിമുകളും പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ തയ്യാറാക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുളളൂ. ഇതിനായി TR59(E) ഫോറത്തില്‍ ബില്‍ തയ്യാറാക്കി സബ് വൗച്ചറുകള്‍, അനുമതി ഉത്തരവ്, പ്രോസീഡിംഗ്‌സ് തുടങ്ങിയവയുടെ സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത പകര്‍പ്പുകള്‍ സഹിതം ഓണ്‍ ലൈനായി ട്രഷറിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുളള നിസ്സാര തുക പണമായി നല്‍കാന്‍ ഡി.ഡി.ഒ മാര്‍ക്ക് അനുമതിയുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിലുളള തുക TSB ചെക്കായോ ഗുണഭോക്താവിന്റെ ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടോ ആണ് നല്‍കേണ്ടത്. സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപാടുകളില്‍ ഫണ്ട് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി നല്‍കുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി നേരിട്ട് ഗുണഭോക്താവിന് നല്‍കേണ്ടതാണ്. പുതിയ സംവിധാനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഓണ്‍ലെയിന്‍ ബില്ലിനൊപ്പം ഫിസിക്കല്‍ ബില്ലുകള്‍ കൂടി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് ആറ് മാസത്തേക്ക് തുടരും. Dt.6.4.2016.
************************
തിരുവനന്തപുരം സ്‌റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയുടെ അവധിക്കാല വിഞ്ജാന-വിനോദ പരിപാടി സമ്മര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഏപ്രില്‍ ആറ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 ന് ഗവര്‍ണര്‍ ജസ്റ്റീസ് പി സദാശിവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ഏപ്രില്‍ ആറുമുതല്‍ മെയ് ആറു വരെയാണ് സമ്മര്‍ സ്‌കൂള്‍. ആറിന് പകല്‍ 12 ന് കവിതയുടെ ചൊല്ലിയാട്ടം, രണ്ടിന് നാടന്‍ ഗാന വിരുന്ന് , ഏഴിനും എട്ടിനും രാവിലെ 10.30 ന് നാടക പരിശീലന പരിപാടി എല്ലാ ദിവസവും 10.15നും, പകല്‍ 2 മണിക്കും സാഹിത്യകാരന്‍മാരെ അറിയുക തുടങ്ങിയ വിഞ്ജാന വിനോദ പരിപാടികള്‍ നടക്കും.Dt.4.4.2016.
************************
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പൊതുപരീക്ഷയുടെ കേന്ദ്രീകൃത മൂല്യനിര്‍ണയ ക്യാമ്പുകള്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (ഏപ്രില്‍ അഞ്ച്) മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. എല്ലാ മേഖലാ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍മാരും അതത് മേഖലകളില്‍ ഉള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും സേവനം മൂല്യനിര്‍ണയ ക്യാമ്പുകളില്‍ വിനിയോഗിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഉത്തരവും മേഖലാ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് നല്‍കേണ്ടതാണ്. മതിയായ കാരണങ്ങളാല്‍ ക്യാമ്പുകളില്‍ ഹാജരാകാത്ത അധ്യാപകരുടെ മേല്‍ കര്‍ശന അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. ഹാജരാകാത്ത അധ്യാപകരുടെ വിവരം പരീക്ഷാ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കണം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അധ്യാപകര്‍ തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഗവണ്‍മെന്റ് ഗേള്‍സ് വി.എച്ച്.എസ്. സ്‌കൂളില്‍ നടക്കുന്ന മൂല്യനിര്‍ണയ ക്യാമ്പിലും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അധ്യാപകര്‍ കൊല്ലം ഉളിയകോവില്‍ ടി.കെ.ഡി.എം.ഗവ. വി.എച്ച്.എസ് സ്‌കൂളില്‍ നടത്തുന്ന മൂല്യനിര്‍ണയ ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റു ജില്ലകളിലെ അധ്യാപകര്‍ അവരവരുടെ മേഖലാ പരിധിയില്‍ വരുന്ന മൂല്യനിര്‍ണയ ക്യാമ്പുകളില്‍ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ.യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. Dt.4.4.2016.
************************
വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനലില്‍ സമ്പൂര്‍ണ ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് മാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനാല്‍ ഏപ്രില്‍ നാല്, അഞ്ച്, ആറ് തീയതികളില്‍ സംപ്രേഷണം ഭാഗികമായി തടസപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. നവീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതോടെ വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനല്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തതയോടെയും സാങ്കേതിക തികവോടെയും വീക്ഷിക്കാനാകുമെന്നും ഐ.ടി.@സ്‌കൂള്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.2.4.2016.
************************
സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഗണിത അഭിരുചിയുളളവരെ കണ്ടെത്തി പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്‍കി ഭാവി ഗണിതപ്രതിഭകളാക്കി മാറ്റാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയും എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി യുടെയും നൂതന പദ്ധതിയായ ന്യൂമാറ്റ്‌സിന്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ഇന്ന് (ഏപ്രില്‍ മൂന്ന്) മുതല്‍ 12 വരെ തിരുവനന്തപുരം മൈലം ജി.വി.രാജാ സ്‌കൂളില്‍ നടക്കും. ഗണിത മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുമായുളള സംവാദങ്ങള്‍, മികച്ച അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസുകള്‍, പഠനയാത്രകള്‍, സര്‍ഗസായാഹ്നം എന്നിവയും ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും. ഈ വര്‍ഷത്തെ ക്യാമ്പ് ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ബിജു പ്രഭാകര്‍ നിര്‍വഹിക്കും.Dt.2.4.2016.
************************
വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ പ്രതിവാര ശാസ്ത്ര പരിപാടി സയന്‍സ് വീക്കില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലെ പുതിയ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന സയന്‍സ് വീക്ക് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കും വൈകുന്നേരം 5.30 സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. പുനഃ സംപ്രേഷണം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറിനും ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിനും.Dt.1.4.2016.
************************
എം.മുകുന്ദന്റെ ആര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന കഥയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം ഇന്ന് (ഏപ്രില്‍ രണ്ട്) വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനലില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. സ്‌കൂള്‍ ക്ലാസുകളിലെ മലയാള പാഠാവലിയിലെ ഗദ്യഭാഗത്തെ ദൃശ്യവത്കരിക്കുന്ന അക്ഷരനിറവ് പരമ്പരയില്‍ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 നും രാത്രി 08.30 നുമാണ് ആര്‍ട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ സംപ്രേഷണം. Dt.1.4.2016.
************************
ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ ഈ അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ എട്ടാം ക്‌ളാസ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഏഴാം ക്‌ളാസോ തത്തുല്യ പരീക്ഷയോ ജയിച്ചവര്‍ക്കും പരീക്ഷാ ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാ ഫോറവും പ്രോസ്‌പെക്ടസും www.ihrd.ac.in ല്‍ ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട സ്‌കൂളില്‍ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഏപ്രില്‍ 22. Dt.1.4.2016.
************************
എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടിയുടെ ന്യൂമാറ്റ്‌സ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുളള കുട്ടികളുടെ അവധിക്കാല പരിശീലനം ഏപ്രില്‍ മൂന്ന് മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെ തിരുവനന്തപുരം മൈലത്തുളള ജി.വി.രാജാ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂളില്‍ നടത്തും. ക്യാമ്പ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. Dt.1.4.2016.
************************
സര്‍ക്കാര്‍ ഔദ്യോഗിക വാര്‍ത്തകള്‍, അറിയിപ്പുകള്‍ ഉത്തരവുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള PRD LIVE മൊബൈല്‍ ആപ് വാര്‍ത്തകള്‍ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ആറിന് കേള്‍ക്കാം. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് വേര്‍ഷനിലുള്ള എല്ലാ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലും പ്‌ളേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നും PRD LIVE മൊബൈല്‍ ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. PRD തയ്യാറാക്കുന്ന മുഴുവന്‍ വാര്‍ത്തകളും മൊബൈല്‍ ആപിലൂടെ ലോകമെങ്ങും ലഭിക്കും.Dt.31.3.2016.
************************
സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുളള വൈലോപ്പിളളി സംസ്‌ക്യതിഭവന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അവധിക്കാലക്കൂട്ടായ്മയായ മാമ്പഴക്കാലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്പര്യമുളള വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മെയ് അഞ്ച് മുതല്‍ 11 വരെ നടക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയില്‍ ഭാഷ, സംഗീതം. സാഹിത്യം, നാടകം, കുട്ടികളുടെ സിനിമ (രചന, അഭിനയം, നിര്‍മ്മാണം) ചിത്രകല, സംസ്‌കാരത്തിന്റെ മറ്റ് മേഖലകള്‍, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ക്ലാസുകളും അതത് മേഖലകളിലെ വിദഗ്ദ്ധര്‍ അവതരിപ്പിക്കും. ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാ സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സന്ദര്‍ശനം, പ്രഗത്ഭരുമായുളള അഭിമുഖം എന്നിവയുമുണ്ടാകും. ദിവസവും രാവിലെ 8.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെയാണ് പരിപാടി. ഏഴ് മുതല്‍ 10-ാം ക്ലാസുവരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ് പ്രവേശനം. 500 രൂപ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ്. ഭക്ഷണവും താമസവും സൗജന്യം. മാമ്പഴക്കാലം ക്യാമ്പില്‍ ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. പരമാവധി 80 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ് പ്രവേശനം. വിലാസം മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി, വൈലോപ്പിളളി സംസ്‌ക്യതിഭവന്‍, നാളന്ദ, കവിടിയാര്‍ പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം -3, ഫോണ്‍ 0471 - 2311842 Dt.31.3.2016.
************************
SCERT എട്ടാം ക്ലാസിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുവേണ്ടി 2015 നവംബറില്‍ നടത്തിയ മീന്‍സ്‌കം മെറിറ്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. www.education.kerala.gov.in, www.itschool.gov.inഎന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ഫലം അറിയാം. വിജയികള്‍ അതാത് സ്‌കൂള്‍ അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അയിയിച്ചു. Dt.31.3.2016.
************************
സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് ഗ്രാന്റ് - ഇന്‍ - എയ്ഡ് ലഭിക്കുന്ന സഥാപനങ്ങളും/ ഏജന്‍സികളും ഗ്രാന്റ് - ഇന്‍ -എയ്ഡ് ബില്ലുകള്‍ നേരിട്ട് ട്രഷറിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. കണ്‍ട്രോളിംഗ് ഓഫീസറുടെ കൗണ്ടര്‍ സിഗ്നേച്ചറോടുകൂടി വേണം ബില്ലുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫിനാന്‍സ് മാനേജ്‌മെന്റ് സംവിധാനത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ബില്ലുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുളള സൗകര്യം അംഗീക്യത ഡ്രോയിംങ്ങ് ആന്റ് ഡിസ്‌ബേഴ്‌സിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളതിനാല്‍ ഗ്രാന്റ് എന്‍ എയ്ഡ് ബില്ലുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് പുതിയ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 22 ലെ ജി.ഒ(പി) 42/2016/ഫിന്‍. ഉത്തരവില്‍ Dt.31.3.2016.
************************
ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് ട്രഷറികളില്‍ പണമിടപാട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.Dt.30.3.2016.
************************
ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 31ന് തീയതി നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന്റെ (സെറ്റ് ഡിസംബര്‍ 2015) ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇത് പി.ആര്‍.ഡിയിലും www.lbscentre.org, ww.lbskerala.com എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും ലഭിക്കും. ആകെ 20183 പേര്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയതില്‍ 3691 പേര്‍ വിജയിച്ചു. ആകെ വിജയശതമാനം 18.29. പാസായവരുടെ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുളളവര്‍ അവരുടെ സെറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുളള അപേക്ഷാ ഫോറം എല്‍.ബി.എസ് സെന്ററിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് ചുവടെപറയുന്ന രേഖകളുടെ ഗസറ്റ് ആഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പുകളും 30 രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് സ്വന്തം മേല്‍വിലാസം എഴുതിയ എ4 വലിപ്പത്തിലുളള കവര്‍ സഹിതം ഡയറക്ടര്‍ എല്‍.ബി.എസ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം 33 വിലാസത്തില്‍ അയക്കണം. എസ്.എസ്.എല്‍.സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ പേര് ഉള്‍പ്പെടുന്ന പേജ്. ബിരുദാനന്തര സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും, മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റും ബി.എഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അംഗീകാര സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (കേരളത്തിനു പുറത്തുളള ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ബി.എഡും) പ്രോസ്‌പെക്ടിലെ ഖണ്ഡിക 2.2 ല്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വിഷയത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയവര്‍ തങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുടെ തുല്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്. SC/ST,OBC(നോണ്‍ ക്രിമീലെയര്‍) വിഭാഗത്തില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി വിജയിച്ചവര്‍ അവരുടെ ജാതി/നോണ്‍ ക്രിമീലെയര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (നോണ്‍ ക്രിമീലെയര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ 2014 ഡിസംബര്‍ എട്ട്,മുതല്‍ 2015 ഡിസംബര്‍ ഏഴ് വരെയുളള കാലയളവില്‍ ലഭിച്ചതായിരിക്കണം). PH/VH വിഭാഗത്തില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി വിജയിച്ചവര്‍ അവരുടെ വൈകല്യം തെളിയിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ പകര്‍പ്പും ഹാജരാക്കണം. മുന്‍പ് ഹാജരാക്കിയവര്‍ക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ജൂലൈ മുതല്‍ വിതരണം ചെയ്യും. സമ്പര്‍ക്ക നമ്പര്‍ 0471 2560311, 312313.Dt.30.3.2016.
************************
സീമാറ്റ്-കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 30) വിദ്യാഭ്യാസ മാനേജ്‌മെന്റില്‍ സെമിനാറും ശില്‍പശാലയും സംഘടിപ്പിക്കും സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാവിലെ 10 മണിക്ക് സീമാറ്റ്-കേരള കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ എ. സുകുമാരന്‍ നായര്‍ നിര്‍വഹിക്കും. ചടങ്ങില്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി. എസ് സെന്തില്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും. എം. എസ് ജയ കെ. വി. മോഹന്‍കുമാര്‍ ഡോ. ഇ. പി മോഹന്‍ദാസ്, ഡോ പി. എ ഫാത്തിമ കെ വിക്രമന്‍ നായര്‍, ഡോ. എ ഫിറോസ്, ഡോ. മേത്തര്‍ എന്നിവര്‍ സെമിനാറിന്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ അവതരണത്തിലും ചര്‍ച്ചയിലും പങ്കെടുക്കും. സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്റ്, മാനേജ്‌മെന്റ് ഓഫ് കരിക്കുലം ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍, സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മാനേജ്‌മെന്റിലെ ശാക്തീകരണം എന്നീ മേഖലകളിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ അവതരണവും തുടര്‍ന്ന് ചര്‍ച്ചയും അവയുടെ ക്രോഡീകരണവും നടക്കും. ഡി. ഐ. ജി ഇന്റലിജന്‍സും എസ്. പി. സി നോഡല്‍ ഓഫീസറുമായ പി വിജയന്‍ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വി. എച്ച് . എസ്. ഇ ഡയറക്ടര്‍ കെ. പി. നൗഫല്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടു പഠനത്തിനും അവയുടെ അവതരണത്തിനുമുള്ള സമ്മാനം യോഗത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സീ മാറ്റ്- കേരള ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. ഇ വല്‍സലകുമാര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.29.3.2016.
************************
വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനലില്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സംസ്‌കാരം, ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഭാഷ, ജനജീവിതം തുടങ്ങിയവ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന 'രാഷ്ട്രങ്ങളെ അറിയാന്‍' എന്ന പരിപാടിയില്‍ ഈ ആഴ്ച 'ഡെന്‍മാര്‍ക്കി'നെക്കുറിച്ചുള്ള എപ്പിസോഡ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഒന്‍പത് മണിക്കും വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 09.30 നുമാണ് സംപ്രേഷണം. പുനഃസംപ്രേക്ഷണം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 7.30 നും രാത്രി 7.30 നും. Dt.29.3.2016.
************************
എട്ടാം ക്‌ളാസിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ നാഷണല്‍ മീന്‍സ് കം മെറിറ്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിച്ച് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. www.education.kerala.gov.in, www.itschool.gov.in എന്നി വെബ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ഫലം അറിയാം. വിജയികള്‍ അതത് സ്‌കൂള്‍ അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.29.3.2016.
************************
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കായി സംസ്ഥാന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുളള ഗ്രൂപ്പ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതിയിലേക്കുളള അംഗത്വം നല്‍കലും ക്ലെയിം തീര്‍പ്പാക്കലും ഏപില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ലഭിക്കുമെന്ന് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയില്‍ അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാരന്റെ ആദ്യ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും പ്രതിമാസ വരി സംഖ്യയുടെ ആദ്യ ഗഡു കിഴിവ് നടത്തണം. ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്‌ബേഴ്‌സിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ www.insurance.kerala.keltron.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്ത ശേഷം ഓരോ മാസവും തങ്ങളുടെ ഓഫീസില്‍ പുതുതായി അംഗത്വം ആരംഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇതേ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നു തന്നെ അപേക്ഷയുടെ തല്‍സ്ഥിതി വിവരവും, ജില്ലാ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഓഫീസര്‍ അംഗത്വം അനുവദിച്ചതിനുശേഷം, അംഗത്വ നമ്പരും അറിയാം . അംഗ്വത്വ നമ്പര്‍ അനുവദിച്ച ശേഷം പാസ് ബുക്ക് ജീവനക്കാരന്റെ മേല്‍വിലാസത്തില്‍ തപാല്‍ മാര്‍ഗം അയച്ചുകൊടുക്കും. സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നിനുശേഷം ആദ്യ വരിസംഖ്യ അടച്ച ജീവനക്കാരുടെ അപേക്ഷകള്‍ മാത്രമേ ഓണ്‍ലൈനായി സ്വികരിക്കുകയുളളു. ഈ തീയതിക്ക് മുന്‍പ് വരിസംഖ്യ കിഴിക്കല്‍ ആരംഭിക്കുകയും എന്നാല്‍ ഫാറം സി സമര്‍പ്പിച്ച് അംഗത്വം നേടിയിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഇത്തരം ജീവനക്കാര്‍ നിലവിലുളള രീതിയില്‍ ഫാറം സി സമര്‍പ്പിച്ച് അംഗത്വം നേടണം. ഗ്രൂപ്പ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും അവസാന തുക പിന്‍വലിക്കുന്നതിനുളള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനും ഈ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ സൗകര്യമേര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും വിരമിച്ച/ പുറത്തുപോയ ജീവനക്കാരന്റെ അപേക്ഷ ഫാറം 3 -ല്‍ (ജീവനക്കാരന്‍ മരണപ്പെട്ടാല്‍ അവകാശികളുടെ അപേക്ഷ ഫാറം 5 ല്‍) ലഭിച്ച ശേഷം ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്‌ബേഴ്‌സിംഗ് ഓഫീസര്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ജി.ഐ.എസ്.ക്ലെയിം എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രവേശിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സമര്‍പ്പിച്ച് അപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രിന്റ് എടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഫാറം 3/5 ലുളള അപേക്ഷ, ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍ ലഭിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പകര്‍പ്പും പാസ് ബുക്കും സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഓഫിസര്‍ക്ക് നല്‍കണം. അപേക്ഷയുടെ തല്‍സ്ഥിതി വിവരം ഈ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നു തന്നെ അറിയാന്‍ കഴിയും. ഈ സംവിധാനം സ്പാര്‍ക്കുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനുളള പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍, ഡി.ഡി.ഒമാര്‍ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ക്ലെയിം ബില്ലുകളും സ്പാര്‍ക്കു മുഖേന തയ്യാറാക്കി ട്രഷറിയിലേക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കാം. ട്രഷറി മുഖന ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് നിലവില്‍ ഈ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുളളത്. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ നിലവിലുളള രീതിയില്‍ തന്നെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.29.3.2016.
************************
വിക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ ബുക്‌സ് ഓണ്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ ലൂയിസ് കരോള്‍ളിന്റെ നോവലായ 'ആലീസ് ഇന്‍ വണ്ടര്‍ലാന്റി'ന്റെ ദൃശ്യ പരിഭാഷ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ചലച്ചിത്രമായി മാറിയ ലോകപ്രശസ്ത കൃതികളെ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബുക്‌സ് ഓണ്‍ സ്‌ക്രീന്‍ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ പത്തുമണിക്കും രാത്രി എട്ടിനും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. പുനഃ സംപ്രേഷണം ബുധനാഴ്ചകളില്‍ രാത്രി പത്തിനും വ്യാഴാഴ്ചകളില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിനും.Dt.26.3.2016.
************************
വിദ്യാഭ്യാസാവകാശനിയമത്തിലെ സ്‌കൂളുകളുടെ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്‌കൂളും അടുത്ത അധ്യയനവര്‍ഷം മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസസെക്രട്ടറിക്കും ഡയറക്ടര്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ഇതിനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശം വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍മാര്‍, ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍, ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് നല്‍കണമെന്നും കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍ പേഴ്‌സണ്‍ ശോഭാ കോശി, അംഗം സന്ധ്യ.ജെ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്‌കൂളുകളില്‍ കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചാരണം നടത്തണമെന്നും കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു. അതത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്‌കൂളുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പരിശോധിക്കാനായി എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയോടും ഡയറക്ടറോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂളിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിദ്യാഭ്യാസാവകാശ നിയമത്തിന് എതിരാണെന്ന് കാട്ടി ലഭിച്ച പരാതിയിലാണ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നിയമം അനുസരിച്ചുളള അംഗീകാരം ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തില്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തി മേല്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. Dt.26.3.2016.
************************
ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ലാഗ്വേജ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ (ഹിന്ദി, അറബിക്, ഉറുദു ) ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ക്വോട്ടയില്‍ പ്രവേശനത്തിനുളള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വെബ് സൈറ്റ് www.education.kerala.gov.in Dt.26.3.2016.
************************
സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുളള സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ ടെക്‌നോളജി മെഡിക്കല്‍, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്‍ട്രന്‍സ് പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എസ്.ഐ.ഇ.ടിയില്‍ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്‌സ് എന്നീ നാലു വിഷയങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും, സൊല്യൂഷന്‍സും ഉള്‍കൊളളുന്നതാണ് ഈ ഇ-ലേണിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍. വെബ്‌സൈറ്റ് www.sietkerala.gov.in സമ്പര്‍ക്ക നമ്പര്‍: 0471-2338541 Dt.22.3.2016.
************************
വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സംശയനിവാരണം നടത്താനുളള ലൈവ് ഫോണ്‍ -ഇന്‍ പരിപാടി തത്സമയം പത്താംക്ലാസില്‍ ഇന്ന്(മാര്‍ച്ച് 22) വൈകുന്നേരം ആറു മുതല്‍ എട്ടുവരെ ബയോളജി സംപ്രക്ഷണം ചെയ്യും. 18004259877 എന്ന ടോള്‍ഫ്രീ നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് സംശയനിവാരണം നടത്താം പുന:സംപ്രേഷണം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 06.30 മുതല്‍ 08.30 വരെ Dt.20.3.2016.
************************
സിബിഎസ്‌സി നടത്തിയ പ്ലസ് ടു കണക്ക് പരീക്ഷ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അഗ്നിപരീക്ഷയായി മാറിയതിനാല്‍ പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി കേന്ദ്ര മാനവവികസന മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് കത്തെഴുതി. കഠിനമായ ചോദ്യങ്ങളായതിനാല്‍ മികച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പോലും ഉത്തരമെഴുതാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് കുട്ടികളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുകയും തുടര്‍ന്നുള്ള പരീക്ഷകളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വകാര്യ പ്രസാധകരുടെ പുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങളെന്ന് കുട്ടികള്‍ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിലും പിഴവുള്ളതായി മുഖ്യമന്ത്രി ചുണ്ടിക്കാട്ടി.Dt.19.3.2016.
************************
കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി , പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി , പഞ്ചായത്ത്, ക്യഷി, ഹോമിയോപതി, ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ പി.എഫ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഗവണ്‍മെന്റ് എയ്ഡഡ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷന്‍സ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (GAINPF) സംവിധാനം ബാധകമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ഇത്തരം ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ഗെയിന്‍ പി.എഫ് സംവിധാനത്തില്‍ മാത്രമെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകു. Dt.19.3.2016.
************************
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിന് പുറമെയുളള ബില്ലുകളും ട്രഷറിയില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ശമ്പള ബില്ലുകള്‍ പോലെ ഇവയും ഡി.ഡി.ഒ മാര്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിലേക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി നല്‍കണം. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത പകര്‍പ്പും ഇലക്ട്രോണിക് ബില്ലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. മാര്‍ച്ച് 31 ന് ശേഷം ഫിസിക്കല്‍ ബില്ലുകള്‍ ട്രഷറികളില്‍ സ്വീകരിക്കില്ല. പുതിയ സംവിധാനം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ആറ് മാസത്തേക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ബില്ലുകള്‍ക്കൊപ്പം ഫിസിക്കല്‍ ബില്ലുകളും സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. Dt.19.3.2016.
************************
തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ ഏപ്രില്‍ ആറ് മുതല്‍ മെയ് ആറ് വരെ നടത്തുന്ന സമ്മര്‍ സ്‌കൂള്‍ 2016 ലേക്കുളള പ്രവേശനം മാര്‍ച്ച് 21 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ രണ്ട് വരെ നടത്തും. അപേക്ഷാഫോറം മാര്‍ച്ച് 21 മുതല്‍ സമ്മര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്നും 10 മണി മുതല്‍ അഞ്ച് മണി വരെ ലഭിക്കും. നാലു മുതല്‍ ഒമ്പതാം ക്ലാസുവരെ പരീക്ഷയെഴുതി നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് പ്രവേശനം. സമ്പര്‍ക്ക നമ്പര്‍ 2322895, 9446353511 Dt.19.3.2016.
************************
2016 എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ മൂല്യനിര്‍ണയം ചെയ്യുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സാമിനര്‍, അഡീഷണല്‍ ചീഫ് എക്‌സാമിനര്‍ എന്നിവരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ നിയന ഉത്തരവുകള്‍ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ www.keralapareekshabhavan.in -ല്‍ പ്രവേശിച്ച് HM LOGIN Click ചെയ്ത് സ്‌കൂള്‍ കോഡും പാസ്‌വേര്‍ഡും നല്‍കി പോസ്റ്റിംഗ് ഓര്‍ഡര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് അടിയന്തിരമായി നല്‍കേണ്ടതാണെന്ന് പരീക്ഷസെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.Dt.18.3.2016.
************************
വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനലില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സംശയനിവാരണം നടത്താനുള്ള ലൈവ് ഫോണ്‍-ഇന്‍ പരിപാടി തത്സമയം പത്താം ക്ലാസില്‍ ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 19) വൈകുന്നേരം ആറു മുതല്‍ എട്ടു വരെ ഹിസ്റ്ററിയും, ജ്യോഗ്രഫിയും നാളെ (മാര്‍ച്ച് 20 ഞായറാഴ്ച്ച) വൈകുന്നേരം സോഷ്യല്‍സയന്‍സും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.18004259877 എന്ന ടോള്‍ ഫ്രീനമ്പറില്‍ വിളിച്ച് സംശയനിവാരണം നടത്താം. പുനഃസംപ്രേഷണം തൊട്ടടൂത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ രാവിലെ 06.30 മുതല്‍ 08.30 വരെ.Dt.18.3.2016.
************************
വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സംശയനിവാരണം നടത്താനുളള ലൈവ് ഫോണ്‍ -ഇന്‍ പരിപാടി തത്സമയം പത്താം ക്ലാസില്‍ ഇന്ന് (17.03.2016) വൈകുന്നേരം ആറു മുതല്‍ എട്ടു വരെ കെമിസ്ട്രി സപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും . 18004259877 എന്ന ടോള്‍ ഫ്രീനമ്പറില്‍ വിളിച്ച് സംശയനിവാരണം നടത്താവുന്നതാണ് പുന:സംപ്രേഷണം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 06.30 മുതല്‍ 08.30 വരെ Dt.16.3.2016.
************************
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍/ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍/സമാന തസ്തികയില്‍പ്പെട്ടവരില്‍ നിന്നും 2016 - 17 അധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ യൂസര്‍ നെയിമും പാസ് വേര്‍ഡും ഉപയോഗിച്ച് www.transferandposting.in വെബ്‌സൈറ്റില്‍ അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏപ്രില്‍ ഏഴ് മുതല്‍ 20 വരെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം.Dt.16.3.2016.
************************
തിരുവനന്തപുരം ഐക്കോണ്‍സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പഠനത്തില്‍ പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നതും പഠനവൈകല്യവുമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കായി ഒരു പഠന/പരിശീലന ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു. ഏപ്രില്‍ നാല് മുതല്‍ മേയ് 27 വരെയാണ് ക്യാമ്പ്. സൈക്കോളജി, സ്പീച്ച് ലംഗ്വേജ് പാത്തോളജി, ലിംഗ്വിസ്റ്റ്, റിസോഴ്‌സ് ടീച്ചേഴ്‌സ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം വിദഗ്ദ്ധര്‍ ആയിരിക്കും പരിശീലനം നടത്തുക. താത്പര്യമുള്ള രക്ഷിതാക്കള്‍ മാര്‍ച്ച് 28 ന് മുമ്പ് പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. ഫോണ്‍ : 0471 - 6066061.Dt.16.3.2016.
************************
വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനലില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സംശയനിവാരണം നടത്താനുള്ള ലൈവ് ഫോണ്‍-ഇന്‍ പരിപാടി തത്സമയം പത്താം ക്ലാസില്‍ ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 16 ന് ) വൈകുന്നേരം ആറു മുതല്‍ എട്ടു വരെ ഫിസിക്‌സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. 18004259877 എന്ന ടോള്‍ ഫ്രീനമ്പറില്‍ വിളിച്ച് സംശയനിവാരണം നടത്തും . പൂനഃസംപ്രേഷണം തൊട്ടടൂത്ത ദിവസം രാവിലെ 06.30 മുതല്‍ 08.30 വരെ Dt.15.3.2016.
************************
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടാന്‍ അര്‍ഹതയുളള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനവും സ്ഥലംമാറ്റവും നടത്താന്‍ പാടില്ല എന്ന് എല്ലാ സെക്രട്ടറിമാരോടും വകുപ്പ് മേധാവികളോടും കര്‍ശനമായി നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് പരിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു. കേന്ദ്ര ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെഡേറ്റാ ബേസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍സ്പാര്‍ക്ക് സിസ്റ്റത്തില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച് അതത് ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റാബേസില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ട്രെയിനിംഗ് നല്‍കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. Dt.15.3.2016.
************************
സ്‌പെഷ്യല്‍ സയന്‍സ് എക്‌സിബിഷന്‍ ട്രെയിന്‍ മാര്‍ച്ച് 17 മുതല്‍ 20 വരെ ചങ്ങനാശേരിയിലും 22, 23 തീയതികളില്‍ പാലക്കാട് റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനിലും പ്രദര്‍ശനം സംഘടിപ്പിക്കും. രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെ സൗജന്യമായി പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രദര്‍ശനം കാണാം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച അവബോധം സ്യഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുളള എക്‌സിബിഷന്‍ പ്രധാനമായും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും അദ്ധ്യാപകരെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുളളത്. 2015 ഒക്ടോബറില്‍ ആരംഭിച്ച പ്രദര്‍ശനം 64 സ്റ്റേഷനുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മെയ് ഏഴിന് അവസാനിക്കും. 19800 കിലോമീറ്റര്‍ പിന്നിടുന്ന ഈ പ്രദര്‍ശനം 16 എസി കോച്ചുകളിലായാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുളളത്. മാര്‍ച്ച് 25 മുതല്‍ 28 വരെ മംഗലാപുരത്തും മാര്‍ച്ച് 30 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ രണ്ടു വരെ അശോകപുരത്തും നാല്, അഞ്ച് തീയതികളില്‍ ഹോസ്‌പെറ്റ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലും പ്രദര്‍ശനം നടത്തും. കേന്ദ്രശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പാണ് പ്രദര്‍ശനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുളളത്. വിശദാംശം www.sciencexpress.in ല്‍ ലഭിക്കും.Dt.14.3.2016.
************************
എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സംശയനിവാരണം നടത്താനുള്ള ലൈവ് ഫോണ്‍-ഇന്‍ പരിപാടി തത്സമയം പത്താം ക്ലാസില്‍ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറു മുതല്‍ എട്ടു വരെ ഗണിതശാസ്ത്രം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.18004259877 എന്ന ടോള്‍ ഫ്രീനമ്പറില്‍ വിളിച്ച് സംശയനിവാരണം നടത്താം പൂനഃസംപ്രേഷണം തൊട്ടടൂത്ത ദിവസം രാവിലെ 06.30 മുതല്‍ 08.30 വരെ Dt.14.3.2016.
************************
കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം , സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ഏപ്രില്‍ - മെയ് മാസങ്ങളില്‍ ജൂനിയര്‍, സീനയര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലായി അവധിക്കാല ശാസ്ത്രക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. അപേക്ഷാ ഫാറം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മാര്‍ച്ച് 19. സ്‌ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റിനായി മാര്‍ച്ച് 11 മുതല്‍ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും അപേക്ഷാ ഫാറം സൗജന്യമായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് മ്യൂസിയം ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫോണ്‍ 0471 -2306024, 2306025 വെബ്‌സൈറ്റ് www.kstmuseum.comDt.14.3.2016.
************************
പുനലൂര്‍ എസ്. എന്‍ ട്രസ്റ്റ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളില്‍ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മാറ്റിക്കൊടുത്ത സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി പരീക്ഷാ വിഭാഗം അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരായ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിനേയും ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിനേയും തല്‍സ്ഥാനത്തു നിന്നും അടിയന്തിരമായി നീക്കം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. തുടരന്വേഷണം നടത്തി സര്‍വീസ് ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള അനന്തര നടപടികള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപകര്‍ക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി പരീക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി എക്‌സാമിനേഷന്‍ ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. Dt.11.3.2016.
************************
പരീക്ഷാഭവന്‍ ഏപ്രില്‍ മാസം നടത്തുന്ന ട്രെയിന്‍ഡ് ടീച്ചേഴ്‌സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് (ടി.ടി.സി) പ്രൈവറ്റ് പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം www.keralapareekshabhavan.in-ല്‍ ലഭിക്കും. പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികള്‍ മാര്‍ച്ച് 17 ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷ നിശ്ചിത ഫീസ് സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട ടി.ടി.ഐ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിക്കണം.Dt.11.3.2016.
************************
സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍ അടുത്ത അധ്യയനവര്‍ഷം മുതല്‍ ഒരു സ്‌കൂളിന് ഒരുതരത്തിലുളള യൂണിഫോം എന്ന തത്വം പൂര്‍ണമായും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ഇതുസംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശം അടുത്തമാസം തന്നെ എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്കും നല്‍കണമെന്നും കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു. ചില സ്‌കൂളുകളില്‍ ഓരോ ദിവസവും ഓരോതരത്തിലുളള യൂണിഫോം വേണമെന്ന രീതിയുണ്ടെന്നും ഇത് വിദ്യാഭ്യാസചെലവ് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് കുട്ടികളില്‍ വളരെയേറെ മാനസിക സംഘര്‍ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കമ്മീഷന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. യൂണിഫോം തെറ്റായി ധരിച്ചത് മനസ്സിലായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വീട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങാനായി ധൃതിയില്‍ ബസ്സിറങ്ങി റോഡ് മുറിച്ചുകടന്ന വിദ്യാര്‍ഥി വാഹനമിടിച്ച് മരിച്ച സംഭവവും പരാതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത യൂണിഫോം നിഷ്‌ക്കര്‍ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ പലപ്പോഴും യൂണിഫോം മാറി ധരിക്കുന്നതിനിടയാകുന്നുവെന്നും ഇതുമൂലം കുട്ടികള്‍ മാനസികപിരിമുറുക്കത്തിന് വിധേയരാകുന്നുണ്ടെന്നും വിവിധ ജില്ലകളില്‍ കമ്മീഷന്‍ കുട്ടികളുമായി നടത്തിയ സംവാദം പരിപാടിയില്‍ പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളില്‍ വ്യത്യസ്ത യൂണിഫോം ധരിക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് നിലവിലില്ലെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് കമ്മീഷന്‍ സര്‍ക്കാരിന് ശുപാര്‍ശ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. Dt.11.3.2016.
************************
വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലില്‍ എസ്. എസ്. എല്‍ .സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സംശയനിവാരണം നടത്താനുള്ള ലൈവ് ഫോണ്‍ -ഇന്‍ പരിപാടി തല്‍സമയം പത്താം ക്‌ളാസില്‍ ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് പത്ത്) വൈകുന്നേരം ആറു മുതല്‍ എട്ടു വരെ ഗണിതശാസ്ത്രം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. വിക്ടേഴ്‌സില്‍ 18004259877 എന്ന ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് സംശയനിവാരണം നടത്താം. പുനസംപ്രേക്ഷണം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 6-30 മുതല്‍ 8-30 വരെ Dt.9.3.2016.
************************
മാര്‍ച്ച് 10 വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് മാറ്റമില്ലെന്ന് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.9.3.2016.
************************
പരീക്ഷാ ഭവന്‍ ആഗസ്റ്റില്‍ നടത്തുന്ന സംസ്‌കൃതം / അറബിക് / ഉര്‍ദു അധ്യാപക പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് www.keralapareekshabhavan.in -ല്‍ ലഭിക്കും Dt.8.3.2016.
************************
കാഴ്ചവൈകല്യമുളള കുട്ടികള്‍ക്ക് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രാക്റ്റിക്കല്‍ ആവശ്യമുളള സയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ അടുത്ത അധ്യയനവര്‍ഷം മുതല്‍ പ്രവേശനം നല്‍കുന്നതിന് ചട്ടം ഭേദഗതി അടക്കമുളള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ഇതിനായി കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയുടെ അടിയന്തിരയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടാന്‍ എസ്സ്.സി.ഇ.ആര്‍.റ്റി ഡയറക്റ്റര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കണമെന്നും കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ ശോഭാ കോശി, അംഗം എന്‍. ബാബു എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ എന്നിവയുടെ കീഴിലുളള സ്‌കൂളുകളില്‍ ഇത്തരം കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രാക്റ്റിക്കല്‍ ഉളള സയന്‍സ് വിഷയങ്ങളില്‍ പ്രവേശനം നല്‍കുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു കീഴിലെ സ്‌കൂളുകളില്‍ അവര്‍ക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നത് തുല്യാവസരം, തുല്യ പങ്കാളിത്തം, സംരക്ഷണാവകാശം എന്നിവയുടെ നിഷേധമാണെന്ന് കമ്മീഷന്‍ കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, ഭിന്നശേഷിയുളള കുട്ടികളുടെ പ്ലസ് ടൂ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാതലത്തില്‍ രൂപീകരിച്ചിട്ടുളള കമ്മിറ്റിയില്‍ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് പ്രാഗല്ഭ്യം തെളിയിച്ചവരെക്കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. കാഴ്ചവൈകല്യം ഉള്‍പ്പെടെയുളള ഭിന്നശേഷിയുളള കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകര്‍ക്കായി സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ പരിശീലനപരിപാടികള്‍ നടത്തണമെന്നും കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Dt.7.3.2016.
************************

 

Ranjith Kumar A.K