Click here for related orders http://ranjithkumarak.webs.com/downloads.htm  
************************
22.4.2014 ലെ 1052 - നമ്പ്ര് ഗസറ്റ് പ്രകാരം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരുന്ന 2014 ജൂലൈ ലെ വകുപ്പ്തല പരീക്ഷകള്‍ രാവിലെ 7.30 ന് ആരംഭിക്കും എന്നാണ് ടൈം ടേബിളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യായന സമയം രാവിലെ 9 മണി മുതല്‍ എന്നു പുനഃക്രമീകരിച്ച സാഹര്യത്തില്‍ വകുപ്പ്തല പരീക്ഷകള്‍ അതാത് ദിവസം രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ബഹു.കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികള്‍ പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് അര മണിക്കൂര്‍ മൂമ്പ് പരീക്ഷാഹാളില്‍ ഹാജാരാവേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.Dt.23/7/2014
************************
ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സേവനം ഇപ്പോള്‍ അവകാശം എന്ന പുസ്തകം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങള്‍, അവ ലഭ്യമാക്കേണ്ട സമയപരിധി, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍, സമയബന്ധിതമായി സേവനം ലഭ്യമായില്ലെങ്കില്‍ പരാതി നല്‍കേണ്ട അപ്പീല്‍ അധികാരി ആര്, വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചുമത്തുന്ന പിഴ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്നതാണ് പുസ്തകം. വീഴ്ച വരുത്തുന്ന നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു ദിവസം 250 രൂപ നിരക്കില്‍ 5000 രൂപയില്‍ കവിയാത്ത പിഴ ചുമത്താം. ഒന്നാം അപ്പീല്‍ അധികാരി വീഴ്ചവരുത്തുന്നപക്ഷം 500 രൂപയില്‍ കുറയാത്തതും 5000 രൂപയില്‍ കവിയാത്തതുമായ പിഴ ചുമത്താമെന്ന് നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. റവന്യൂ, പഞ്ചായത്ത്, സിവില്‍ സപ്ലൈസ്, പോലീസ്, എക്‌സൈസ്, കൃഷി തുടങ്ങിയ 46 പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. 2012 ലെ കേരള സംസ്ഥാന സേവന അവകാശം ആക്ടും അനുബന്ധമായുണ്ട്.Dt.23/7/2014
************************
നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സി.ക്കു വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതും എന്നാല്‍ ഇതിനാവശ്യമായ ചട്ടങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ബോര്‍ഡുകള്‍, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികള്‍ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങള്‍ എത്രയും വേഗം രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്‌ക്കാര വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സമയബന്ധിതമായി ചട്ടങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തരണം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അടിയന്തിര തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിതലത്തില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപന മേധാവികള്‍ക്ക് കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കേണ്ടതും ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്‌ക്കാര വകുപ്പില്‍ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നും സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.Dt.23/7/2014
************************
മുസ്ലീം ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള ജൂലൈ മാസത്തെ ശമ്പളം 24 മുതല്‍ വിതരണം ചെയ്യും. ഫുള്‍ടൈം, പാര്‍ട്ട്‌ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാര്‍ക്കും വര്‍ക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് സ്റ്റാഫിനും എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെയും എന്‍.എം.ആര്‍. തൊഴിലാളികള്‍ക്കും എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലേയും പോളിടെക്‌നിക്കുകളിലേയും മുസ്ലീം ജീവനക്കാര്‍ക്കും ജൂലൈ 24 മുതല്‍ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യും.Dt.23/7/2014
************************
ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍-പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'സേവനം ഇപ്പോള്‍ അവകാശം' എന്ന പുസ്തകം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ സാനു പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.സി.ജോസഫ് സന്നിഹിതനായിരുന്നു. സേവനാവകാശനിയമം-2012 പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളുമാണ് പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം.Dt.23/7/2014
************************
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നതിന് മുന്നോക്ക സമുദായക്ഷേമ കോര്‍പ്പറേഷന് ഭരണാനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവായി. 800 ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിരുദതലത്തിലും ബിരുദാനന്തര തലത്തിലും 265 ലക്ഷം രൂപ വീതവും ദേശീയ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയും സി.എ/ഐ.സി.ഡബ്ല്യു.എ/സി.എസ് കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സിന് പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 40 ലക്ഷം രൂപയും ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി തലത്തില്‍ 90 ലക്ഷം രൂപയും ഹൈസ്‌കൂള്‍ തലത്തില്‍ 80 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Dt.23/7/2014
************************
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍/ അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കായി എല്‍.ബി.എസ്. സെന്റര്‍ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന വിഷയത്തില്‍ 15 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് നല്‍കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം പാളയത്തുളള കേന്ദ്ര ഓഫീസിലാണ് ട്രെയിനിങ്. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് ആറ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്www.lbscentre.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലോ 2560333, 2324396 എന്നീ നമ്പറുകളിലോ ബന്ധപ്പെടുക.Dt.21/7/2014
************************
ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ ഏതാനും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്ലസ് വണ്‍, സേ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ ഈ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ആഗസ്റ്റ് നാലിന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്ലസ് വണ്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്നതിന് സോപാധികം അനുമതി നല്‍കി. ഇവര്‍ ഈ മാസം 25 -ന് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മുമ്പാകെ ഫീസടച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.Dt.21/7/2014
************************
ഈ അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ സ്‌കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് നടത്തും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍www.education.kerala.gov.in ല്‍ ലഭ്യമാണ്. Dt.21/7/2014
************************
ഒന്നാംവര്‍ഷ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. പ്രവേശനത്തിനായി നല്‍കിയ അപേക്ഷയില്‍ വിവരങ്ങള്‍ തെറ്റായി നല്‍കിയത് കാരണം പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ വന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള കറക്ഷന്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. വെബ്‌സൈറ്റായwww.vhscap.kerala.gov.inല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കറക്ഷന്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ജൂലൈ 23 വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് മുമ്പായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളില്‍ സ്ഥിര അഡ്മിഷന്‍ നേടേണ്ടതാണെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.21/7/2014
************************
സ്റ്റേറ്റ് ഭാരത് സ്‌കൗട്‌സ് ആന്റ് ഗൈഡ്‌സില്‍ പുതുതായി അംഗങ്ങളായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള യൂണിഫോം വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ 21-ന് രാവിലെ 9.30-ന് സ്‌കൗട്‌സ് ആന്റ് ഗൈഡ്‌സ് സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തില്‍ (കന്റോണ്‍മെന്റ് ഹൗസിന് സമീപം, പി.എം.ജി) നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ് നിര്‍വ്വഹിക്കും. Dt.18/7/2014
************************
കേരള സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സുബ്രതോ മുഖര്‍ജികപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ജൂലൈ 22 മുതല്‍ 25 വരെ തൊടുപുഴ, മുതലക്കുടം സെന്റ് ജോര്‍ജ്ജ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ നടക്കും. 14 വയസിന് താഴെയുള്ള ആണ്‍കുട്ടികള്‍, 17 വയസിന് താഴെയുള്ള ആണ്‍കുട്ടികള്‍, 17 വയസിന് താഴെയുള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗത്തില്‍ റവന്യൂ ജില്ലാ മത്സരങ്ങളില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ സ്‌കൂള്‍ ടീമുകള്‍, പ്രഥമാധ്യാപകന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച എലിജിബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, വയസ് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനല്‍ മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജനനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് എന്നീ രേഖകള്‍ സഹിതം ജൂലൈ 21-ാം തീയതി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുതലക്കുടം സെന്റ്‌ജോര്‍ജ്ജ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.18/7/2014
************************
ലോക സാക്ഷരതാ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷന്‍ അതോറിറ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും സാക്ഷരതാ-തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രബന്ധമത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും.. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങളാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പ്, വിഷയം ചുവടെ. കോളേജ്/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍-സാക്ഷരതാ/തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍-സാക്ഷരതാ/തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഗ്രാമങ്ങളെ ദത്തെടുക്കല്‍ സ്‌കൂളുകളുടെ പങ്ക്, സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍-സമൂഹത്തിലെ ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷരത/തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസം എപ്രകാരം പ്രാപ്യമാക്കാം, ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍-സാക്ഷരതാ തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള പങ്ക്, പ്രേരക്/തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍-തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസം ശാക്തീകരിക്കുന്നതില്‍ നൂതന തന്ത്രങ്ങള്‍ എപ്രകാരം സ്വീകരിക്കാം, പത്താംതരം തുല്യത പഠിതാക്കള്‍-തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുത്തതിലൂടെ എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടായ മാറ്റം. പ്രബന്ധങ്ങള്‍ മലയാളത്തിലായിരിക്കണം, 2500 വാക്കുകളില്‍ കവിയരുത്. പ്രബന്ധങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 16. ഒന്നാം സമ്മാനം 5000 രൂപയും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും. രണ്ടാം സമ്മാനം 3000 രൂപയും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അധ്യാപകരും സ്‌കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതവും കോളേജ്/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍/വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതവുമാണ് അയക്കേണ്ടത്. പ്രേരക്/തുല്യത പഠിതാക്കള്‍/തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവര്‍ അതത് ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതമാണ് പ്രബന്ധം അയക്കേണ്ടത്. പ്രബന്ധങ്ങള്‍ എ4 സൈസ് പേപ്പറില്‍ ഒരു പുറത്ത് മാത്രം എഴുതുക (നീല/കറുപ്പ്) മഷി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതണം. പ്രബന്ധകര്‍ത്താവിന്റെ പേരും വിലാസവും മൊബൈല്‍ നമ്പറും പ്രത്യേക പേപ്പറില്‍ എഴുതി പ്രബന്ധത്തോടൊപ്പം പിന്‍ ചെയ്യണം. പ്രബന്ധത്തില്‍ പേരോ മേല്‍വിലാസമോ എഴുതുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. പ്രബന്ധങ്ങള്‍ ചുവടെയുള്ള വിലാസത്തില്‍ ആഗസ്റ്റ് 16 വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കണം. നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കാത്ത പ്രബന്ധങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കില്ല. വിലാസം: ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്‍ അതോറിറ്റി, ബൃന്ദാവന്‍, ഗാന്ധാരി അമ്മന്‍ കോവില്‍ സ്ട്രീറ്റ്, പുത്തന്‍ ചന്ത, തിരുവനന്തപുരം-695001. Dt.18/7/2014
************************
പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പിന് കീഴില്‍ വിവിധ ജില്ലകളിലായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂളുകുള്‍, പ്രീമെട്രിക്/പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകള്‍ എന്നിവയിലെ അന്തേവാസികളായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വ്യക്തിത്വ വികസനം, സ്വഭാവരൂപീകരണം, പഠനശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ കൗണ്‍സിലിംഗ് നല്‍കുന്നതിനും കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് നല്‍കുന്നതിനും കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരെ നിയമിക്കുന്നു. എം.എ. സൈക്കോളജി/എം.എസ്.ഡബ്ല്യൂ സ്റ്റുഡന്റ് കൗണ്‍സിലിംഗ് പരിശീലനം നേടിയവരായിരിക്കണം.. കൗണ്‍സിലിംഗില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡിപ്ലോമ നേടിയവര്‍ക്കും, സ്റ്റുഡന്റ് കൗണ്‍സിലിംഗ് രംഗത്ത് മുന്‍പരിചയം ഉള്ളവര്‍ക്കും മുന്‍ഗണന. പ്രതിമാസം 15,000 രൂപ ഓണറേറിയം, യാത്രാപ്പടി പരമാവധി രണ്ടായിരം രൂപ എന്നിവ ലഭിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ വെള്ളക്കടലാസില്‍ എഴുതിയ അപേക്ഷ, യോഗ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസല്‍ (പകര്‍പ്പുകള്‍ സഹിതം) രണ്ട് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, പ്രവൃത്തി പരിചയം കാണിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റികാര്‍ഡ് എന്നിവ സഹിതം താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വാക്-ഇന്‍-ഇന്റര്‍വ്യൂവിനായി നേരില്‍ ഹാജരാകണം. ജൂലൈ 18 രാവിലെ 10.30 ന് - ട്രൈബല്‍ ഡവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസ്, കോഴിക്കോട്, ് ഫോണ്‍ ; 0495-2376364 (കാസര്‍ഗോഡ്, കണ്ണൂര്‍, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാര്‍). ജൂലൈ 21 രാവിലെ 10.30 ന് ട്രൈബല്‍ ഡവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസ് മൂവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം ഫോണ്‍ : 0485-2814957 (തൃശൂര്‍, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാര്‍). ജൂലൈ 24 രാവിലെ 10.30 ന് ഐ.റ്റി.ഡി.പി, നെടുമങ്ങാട്, തിരുവനന്തപുരം ഫോണ്‍ : 0472-2812557 (തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാര്‍).Dt.17/7/2014
************************
സബോര്‍ഡിനേറ്റ് സര്‍വ്വീസില്‍ ഒരു വകുപ്പില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു വകുപ്പിലേക്കോ ഒരു വകുപ്പിലെ ഒരു ഓഫീസില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓഫീസിലേയ്‌ക്കോ പരസ്പരമുളള സ്ഥലം മാറ്റങ്ങള്‍ക്കും ഇന്റര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റല്‍ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങള്‍ക്കും ശിപായിമാരൊഴികെയുളള ജീവനക്കാര്‍ക്കുളള വ്യവസ്ഥകള്‍ പുതുക്കി ഉത്തരവായി. ഇതനുസരിച്ച് 2013 ഫെബ്രുവരി ആറിലെ അഞ്ചാം നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിയമനാധികാരികളുടെ പരസ്പര സമ്മതപ്രകാരം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇന്റര്‍ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റല്‍ സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിക്കും. ജീവനക്കാരുടെ സീനിയോറിറ്റി സബോര്‍ഡിനേറ്റ് സര്‍വീസസ് ചട്ടങ്ങളിലെ രണ്ടാം പാര്‍ട്ടിലെ ചട്ടം 27 സി. പ്രകാരം നിലനിര്‍ത്തും.Dt.16/7/2014
************************
മാര്‍ച്ച് 2014 ലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഒന്നാം വര്‍ഷ സ്‌കോറുകള്‍ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും 2010 മര്‍ച്ച് മുതല്‍ 2014 മാര്‍ച്ച് വരെയുളള രണ്ടാം വര്‍ഷ പരീക്ഷകളിലോ തുടന്നുളള സേവ് എ ഇയര്‍ പരീക്ഷകളിലോ കണ്ടിന്യൂവസ് ഇവാല്യൂവേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ഗ്രേഡിംഗ് പരിഷ്‌കരിച്ച സ്‌കീമില്‍ രണ്ടാം വര്‍ഷ പരീക്ഷ എഴുതിയ വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ഡി പ്ലസ് ഗ്രേഡോ അതിന് മുകളിലുളള ഗ്രേഡുകളോ വൊക്കേഷണല്‍ പ്രാക്ടിക്കലിന് സി ഗ്രേഡോ അതിന് മുകളിലുളള ഗ്രേഡുകളോ ലഭിക്കാത്തവര്‍ 2014 ആഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി മുതലാരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുളള തീയതി ജൂലൈ 17 (ഇന്ന്) വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. Dt.16/7/2014
************************
പുതുക്കിയ കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാന്വല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ വെബ്‌പോര്‍ട്ടലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിലാസം :www.kerala.gov.in>updates>what’s newഅല്ലെങ്കില്‍www.kerala.gov.in>reports>Reports & Manual Dt.16/7/2014
************************
ഏകജാലകരീതിയിലൂടെ മെരിറ്റ് ക്വാട്ടയിലും സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്വാട്ടയിലും പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റത്തിനും സ്‌കൂള്‍ മാറ്റത്തിനും കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റത്തോട് കൂടിയ സ്‌കൂള്‍ മാറ്റത്തിനും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ജൂലൈ 17 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. സ്‌കൂള്‍ /കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ അനുവദിച്ച ശേഷമുളള ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ജൂലൈ 18 -ന് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സി.ബി.എസ്.ഇ. യുടെ സ്‌കൂള്‍തല പരീക്ഷയില്‍ യോഗ്യത നേടിയവര്‍ക്കും നേരത്തേ അപേക്ഷ നല്‍കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന മറ്റ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കാം. അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്കും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും പ്രവേശനം നേടാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്കും വീണ്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിന് അപേക്ഷ പുതുക്കി നല്‍കാം. ഒപ്പം നിലവിലുളള ഒഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓപ്ഷനുകളും പുതുക്കി നല്‍കാം. അപേക്ഷ പുതുക്കുന്നതിനുളള ഫാറവും സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പിന്നീട് പുറപ്പെടുവിക്കും.Dt.16/7/2014
************************
2014-15 ലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പ്രവേശനത്തിന് പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ ഇന്നുമുതല്‍ (ജൂലൈ 17) 22 വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. പ്രവേശനത്തിന് ഇതുവരെ അപേക്ഷ നല്‍കാത്തവര്‍ക്ക് പുതിയ അപേക്ഷാഫോറം സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും വാങ്ങാം. നിലവില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുള്ളവരില്‍ ഇതുവരെ മുഖ്യ അലോട്ട്‌മെന്റുകളില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ട് പ്രവേശനം നേടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവര്‍ക്ക് സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിന് പരിഗണിക്കുന്നതിന് സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫോറം ഏഴ് ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷ പുതുക്കി നല്‍കാം.Dt.16/7/2014
************************
മാര്‍ച്ച് 2014 ലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഒന്നാം വര്‍ഷ സ്‌കോറുകള്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനും 2010 മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ 2014 മാര്‍ച്ച് വരെയുള്ള രണ്ടാംവര്‍ഷ പരീക്ഷകളിലോ തുടര്‍ന്നുള്ള സേവ് എ ഇയര്‍ പരീക്ഷകളിലോ കണ്ടിന്യൂവസ് ഇവാല്യുവേഷന്‍ ആന്റ് ഗ്രേഡിംഗ് പരിഷ്‌കരിച്ച സ്‌കീമില്‍ രണ്ടാംവര്‍ഷ പരീക്ഷ എഴുതിയ വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ഡി+ ഗ്രേഡോ അതിന് മുകളിലുള്ള ഗ്രേഡുകളോ വൊക്കേഷണല്‍ പ്രാക്ടിക്കലിന് സി ഗ്രേഡോ അതിന് മുകളിലുള്ള ഗ്രേഡുകളോ ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്കു ആഗസ്റ്റ് നാലുമുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇന്നുവരെ (ജൂലൈ 17) രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.Dt.16/7/2014
************************
ദേശീയോദ്ഗ്രഥനവും മതസൗഹാര്‍ദ്ദവും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്‌കൂള്‍, കോളേജ്/സര്‍വകലാശാല തലങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടത്തുന്ന ഉപന്യാസ മത്സരപരിപാടിക്കായി മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജില്ലാതല സമിതികള്‍ക്ക് ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍ രൂപം നല്‍കണം. ദേശീയോദ്ഗ്രഥനവും മതസൗഹാര്‍ദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തീരുമാനിക്കണം. കോളേജ്/സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിനുള്ള വിഷയം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുമായും ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുമായും കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണം. സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ജില്ലാതല മത്സരങ്ങളുടെ വിഷയം ജില്ലാതല സമിതികള്‍ തീരുമാനിക്കണം. ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ മത്സരങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കണം. സ്‌കൂള്‍/കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഉപന്യാസ മത്സരങ്ങള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്താം. ഇതിനുള്ള സ്ഥലം (venue) ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍/കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ എന്നിവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കളക്ടര്‍ തീരുമാനിക്കണം. മത്സരത്തിന്റെ ചെലവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കണക്കുകള്‍ (നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍) എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാരും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും 2014 ഒക്ടോബര്‍ 20 നു മുമ്പ് പൊതുഭരണ (സര്‍വ്വീസസ് - ഡി) വകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് അയയ്ക്കണം. സമ്മാനാര്‍ഹമാവുന്ന ഉപന്യാസങ്ങള്‍ പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് കളക്ടര്‍മാര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. കോളേജ്/സര്‍വകലാശാലതല മത്സരങ്ങളിലെ സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലേഖനങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിച്ച് പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കുന്നതിന് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. 2005-06 മുതലുള്ള വര്‍ഷങ്ങളിലെ യൂട്ടിലൈസേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.അതിനാല്‍ 2005-06 മുതല്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ യൂട്ടിലൈസേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്‌സ്‌പെന്‍ഡിച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് അയച്ചുതന്നിട്ടില്ലാത്ത ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍ അത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കണം. മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധികാരികളും കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതും മത്സരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് പൊതുഭരണവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.Dt.16/7/2014
************************
ആറാം പ്രവര്‍ത്തി ദിവസത്തെ UID/EID സംബന്ധിച്ച വെബ് സൈററിലെ ഡാറ്റ സമ്പൂര്‍ണ്ണയുമായി sync ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യമുള്ള സ്കൂളുകള്‍ tvmitschool@gmail.com എന്ന മെയിലിലേയ്ക്ക് സ്കൂളിന്റെ പേരും, കോഡും അയയ്ക്കണമെന്ന് IT@School ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.14/7/2014
************************
ഏകജാലകരീതിയിലൂടെ മെരിറ്റ് ക്വാട്ടയിലും സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്വാട്ടയിലും പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റത്തിനും സ്‌കൂള്‍ മാറ്റത്തിനും കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റത്തോട് കൂടിയ സ്‌കൂള്‍ മാറ്റത്തിനും അപേക്ഷിക്കാം. സ്‌കൂള്‍/ കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി നിവിലുളള ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇന്ന് (ജൂലൈ 15) രാവിലെ 10 മണിക്ക് അഡ്മിഷന്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ജൂലൈ 16 ന് വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ സ്‌കൂള്‍/ കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കുളള നിര്‍ദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുളള അപേക്ഷ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുളള സ്‌കൂളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം. സ്‌കൂള്‍ /കോംബിനേഷന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ അനുവദിച്ച ശേഷമുളള ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ജൂലൈ 18 ന് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സി.ബി.എസ്.ഇ. യുടെ സ്‌കൂള്‍തല പരീക്ഷയില്‍ യോഗ്യത നേടിയവര്‍ക്കും നേരത്തേ അപേക്ഷ നല്‍കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന മറ്റ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കാം. അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്കും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും പ്രവേശനം നേടാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്കും വീണ്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിന് അപേക്ഷ പുതുക്കി നല്‍കാം. ഒപ്പം നിലവിലുളള ഒഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓപ്ഷനുകളും പുതുക്കി നല്‍കാം. അപേക്ഷ പുതുക്കുന്നതിനുളള ഫാറവും സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പിന്നീട് പുറപ്പെടുവിക്കും.Dt.14/7/2014
************************
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറിയിലെ ഒന്നാംവര്‍ഷ ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അലോട്ട്‌മെന്റ് ഇന്ന് (ജൂലൈ 15) അഡ്മിഷന്‍ വൈബ്‌സൈറ്റായwww.vhscap.kerala.gov.in ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ജൂലൈ 15, 16, 17 തീയതികളില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രവേശനം നേടാം. മുന്‍ അലോട്ട്‌മെന്റുകളില്‍ താല്കാലിക പ്രവേശനം നേടുകയും ഇപ്പോള്‍ താല്കാലികമായി തുടരുന്നതുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെന്റില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളുകളില്‍ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. അല്ലാത്തപക്ഷം താല്കാലിക പ്രവേശനം എടുത്തവരുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടും.Dt.14/7/2014
************************
കേരള അലക്ക് തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാന്റിന് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. 2014-15 അദ്ധ്യായന വര്‍ഷത്തില്‍ പ്ലസ്‌വണ്‍/വി.എച്ച്.എസ്.സി./ടി.ടി.സി/സാനിട്ടറി കോഴ്‌സ്/എസ്.എസ്.എല്‍.സി.യ്ക്കുശേഷമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ (സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നു മാത്രം) ബി.എ/ബി.എസ്.സി/ബികോം/പി.ജി.ഡി.സി.എ/ബി.എഡ്/പോളിടെക്‌നിക്/എഞ്ചിനീയറിംഗ്/മെഡിസിന്‍/അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍/വെറ്റിനിറി/എം.ഫില്‍/എം.സി.എ/എം.എസ്.സി/എം.കോം/എം.എഡ് (സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരമുള്ളതോ, അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരമുള്ളതോ, മാത്രം) തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകളില്‍ ഒന്നാം വര്‍ഷം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഡ്മിഷന്‍ ലഭിച്ച് 60 ദിവസത്തിനകം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ പദ്ധതികളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ആഫീസര്‍മാരുടെ കാര്യാലങ്ങളില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കണം. അപേക്ഷാഫോറം തപാല്‍മാര്‍ഗം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ സ്വന്തം മേല്‍വിലാസമെഴുതി അഞ്ചുരൂപ സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിച്ച 22 X 10 സെന്റീമീറ്റര്‍ വലിപ്പമുള്ള കവര്‍സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ കേരള അലക്ക് തൊഴിലാളി ക്ഷേമപദ്ധതി, കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് ബില്‍ഡിംഗ്, റ്റി.സി.28/2857(1), കുന്നുംപുറം റോഡ്, വഞ്ചിയൂര്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കും. ഫോണ്‍: 0471-2463769. Dt.14/7/2014
************************
കായിക യുവജന കാര്യാലയത്തിന്റെ സ്‌മൈല്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഷട്ടില്‍ കോര്‍ട്ട്, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്വിമ്മിംഗ്പൂള്‍, സിന്തറ്റിക് റണ്ണപ്പോടുകൂടിയ ലോംഗ് ജംപ് ആന്റ് ട്രിപ്പിള്‍ ജംപ് പിറ്റ്, കബഡി ഫ്‌ളോര്‍, സിന്തറ്റിക് ഫുട്‌ബോള്‍ ടര്‍ഫ്, ഫുട്‌സാള്‍, മാപ്പിള്‍വുഡ് ഫ്‌ളോറിങ് എന്നിവ നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കുന്നു. ഇതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് കായിക ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘടനകള്‍/ക്ലബുകള്‍/ഗവണ്‍മെന്റ്/എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍/കോളേജുകള്‍/റെസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷനുകള്‍, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവകളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകള്‍ ആഗസ്റ്റ് 25 വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് മുമ്പ് ഡയറക്ടര്‍, കായിക യുവജന കാര്യാലയം, ജിമ്മി ജോര്‍ജ്ജ് ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം, വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം-695033 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കണം. അപേക്ഷയും നിബന്ധനയും കായിക യുവജനകാര്യാലയത്തില്‍ നിന്നും നേരിട്ടോwww.dsya.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. 2013-14 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഇതേ ആവശ്യത്തിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0471-2326644 എന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടാം.Dt.14/7/2014
************************
പത്താംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷയുടെ ഓള്‍ഡ് സ്‌കീം സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ നാലുവരെ നടത്തും പുതുക്കിയ ടൈംടേബിള്‍ പരീക്ഷാഭവന്റെwww.keralapareekshabhavan.inല്‍ ലഭിക്കും. Dt.11/7/2014
************************
2014-15 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ക്ലാസുകള്‍ ജൂലൈ 14 തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും. പ്രവേശനം ലഭിച്ച കുട്ടികള്‍ അന്നേദിവസം രാവിലെ 8.30 ന് രക്ഷിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്‌കൂളില്‍ ഹാജരാകണം. Dt.11/7/2014
************************
ബാംഗ്ലൂരിലെ റീജിയണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്, പ്രൈമറി വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യപകര്‍ക്കായി ജൂലൈ 21 മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് 20 വരെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സിന്റെ (30 ദിവസം) രണ്ടാം ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താത്പര്യമുള്ള ഗവണ്മെന്റ്/ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം അധ്യാപകരും അധ്യാപക പരിശീലകരും അതത് ഉപജില്ല/ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ബയോഡാറ്റയും അപേക്ഷയും ജൂലൈ 15നു മുന്‍പ് ഡയറക്ടര്‍, എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി., പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം 12 വിലാസത്തില്‍ അയയ്ക്കണം. കവറിനു മുകളില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ലാഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം. ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് നേരിട്ട് അയയ്ക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിക്കില്ല. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി.യില്‍ നിന്നും ഉത്തരവ് പ്രകാരം അറിയിപ്പ് നല്‍കും. ഫോണ്‍ - 9496268605, 0471 2341883.Dt.10/7/2014
************************
ജീവനക്കാര്‍ ചെക്ക് മുഖേന ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന ചെക്ക് ഡ്രോയിംഗ് വകുപ്പുകളെ ഓഗസ്റ്റ് മാസ് മുതല്‍ ബില്‍ സമ്പ്രദായത്തിന്‍ കീഴിലാക്കി ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സെപ്തംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ചെക്ക് ഡ്രോയിംഗ് വകുപ്പുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ക്ലെയിമുകള അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പുതിയ രീതിയിലേക്കു മാറുന്നതിന് ആവശ്യമായ സഹായം നല്‍കുന്നതിനും ട്രഷറി ഡയറക്ടറോട് ഉത്തരവില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ചെക്ക് ഡ്രോയിംഗ് വകുപ്പുകളിലെ മേധാവികള്‍ അവര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശീര്‍ഷകങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ട്രഷറി ഡയറക്ടര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന വിശദാംശങ്ങള്‍ ബില്ലുകളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സമര്‍പ്പണത്തിന് പര്യാപ്തമാകുന്ന തരത്തില്‍ ട്രഷറി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും. എല്ലാ ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്‌ബേഴ്‌സിംഗ്, സെല്‍ഫ് ഡ്രോയിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറം പൂരിപ്പിച്ചു നല്‍കി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയില്‍ നിന്നും ഡിഡിഒ കോഡ് വാങ്ങണം. എല്ലാ സെല്‍ഫ് ഡ്രോയിംഗ് ഓഫീസര്‍മാരും അതത് ട്രഷറിയില്‍ നിന്നും ബില്‍ ബുക്കുകളും കൈപ്പറ്റുകയും കേരള ട്രഷറി കോഡില്‍ പറയും പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക ക്യാഷ് ബുക്കുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. ചെക്ക് ഡ്രോയിംഗ് വകുപ്പുകളിലെ ചീഫ് കണ്‍ട്രോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ശമ്പളേതര പേമെന്റുകള്‍ക്ക് അതത് ട്രഷറികളില്‍ ആവശ്യമായ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലെറ്ററുകള്‍ നല്‍കണം. സെല്‍ഫ് ഡ്രോയിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എല്‍.പി.സി.യും പേസ്ലിപ്പുകളും ഡ്രോയിംഗ് ആന്റ് ഡിസ്‌ബേഴ്‌സിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൗണ്ടര്‍ സൈന്‍ ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. എല്ലാ എസ്.ഡി.ഒ.മാരും ട്രഷറി/ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം. ഓരോ ട്രഷറി ഓഫീസറും അതത് ട്രഷറിയുടെയും കീഴില്‍ വരുന്ന ചെക്ക് ഡ്രോയിംഗ് വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ പട്ടിക അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനു നല്‍കുന്ന മുറയ്ക്ക് എ.ജി. പുതിയ പേസ്ലിപ്പുകള്‍ അനുവദിക്കും. ഇനി മുതല്‍ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ സ്‌കീമിലേക്കുള്ള തുക കുറവു ചെയ്യുന്നത്, മറ്റു ജീവനക്കാരുടെതെന്ന പോലെ ട്രഷറി ഓഫീസറായിരിക്കും. പെന്‍ഷന്‍ വിഹിതത്തിലെ കുടിശിക ഈടാക്കുന്നതായി പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും. ഇപ്പോള്‍ പൊതുമരാമത്ത്, ജലസേചന, വനം, ഹാര്‍ബര്‍ എഞ്ചിനിയറിംഗ് തുടങ്ങിയ സെല്‍ഫ് ഡ്രോയിംഗ് വകുപ്പുകളുടെ ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കുന്നത് ട്രഷറികളുടെ സ്‌ക്രൂട്ടിണി കൂടാതെയാണ്. പുതിയ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ട്രസ്റ്റി ബാങ്കിലേക്ക് പെന്‍ഷന്‍ വിഹിതം ഒടുക്കേണ്ടതിനുള്ള നോഡല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ട്രഷറി ഓഫീസറെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ചെക്ക് ഡ്രോയിംഗ് വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ട്രസ്റ്റി ബാങ്കിനും സെന്‍ട്രല്‍ റിക്കോര്‍ഡ് കീപ്പിംഗ് അതോറിറ്റിക്കും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രഷറികളിലൂടെയാവുകയും ബില്ലുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സമര്‍പ്പണം നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതിനാലും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല്‍, എല്‍.ഐ.സി, സംസ്ഥാന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് ഡിഡക്ഷനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലും അക്കൗണ്ടുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ സിംഗിള്‍ പോയിന്റിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. Dt.9/7/2014
************************
ജനുവരി 31 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 14 വരെ കേരളത്തില്‍ നടക്കുന്ന 35-ാമത് നാഷണല്‍ ഗെയിംസ് വോളന്റിയര്‍, ലീഡര്‍, ലെയ്‌സണ്‍ ഓഫീസര്‍ എന്നിങ്ങനെ സേവന മനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് സന്നദ്ധരായ കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കായികാധ്യാപകരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യമുള്ളവര്‍ തങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ, ഫോട്ടോ എന്നിവ സഹിതമുള്ള അപേക്ഷ ജൂലൈ 11 ന് മുമ്പായി dpisports@gmail.com t ലേക്ക് ഇ-മെയില്‍ വഴി സമര്‍പ്പിക്കണം. Dt.9/7/2014
************************
പി എസ്. സി യുടെ 2014 ജൂലൈ മാസത്തെ ‍ഡിപ്പാര്‍ട്ട് മെന്‍റല്‍ പരീക്ഷകളുടെ ടൈം ടേബിള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.പരീക്ഷകള്‍ ജൂലൈ 31 ന് ആരംഭിച്ച് ആഗസ്ത് 22 ന് അവസാനിക്കും.Dt.8/7/2014
************************
പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ മുഖ്യ അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രകിയയിലെ രണ്ടാമത്തേയും അവസാനത്തേതുമായ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ജൂലൈ 9 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. വിശദാംശങ്ങള്‍www.hscap.kerala.gov.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവേശനം ജൂലൈ 9, 10, 11 തീയതികളില്‍ തേടാം. താല്‍ക്കാലിക പ്രവേശനത്തില്‍ തുടരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഹയര്‍ ഓപ്ഷന്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇനി അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അതത് സ്‌കൂളുകളില്‍ ഫീസടച്ച് സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചവര്‍ അലോട്ട് ചെയ്ത സ്‌കൂളില്‍ നിര്‍ബന്ധമായി ജൂലൈ 11ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. ജൂലൈ 14ന് പ്ലസ് വണ്‍ ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ഈ അലോട്ട്‌മെന്റോടുകൂടി പ്രവേശനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയാകും. സി.ബി.എസ്.ഇ.യുടെ സ്‌കൂള്‍തല പരീക്ഷയില്‍ യോഗ്യത നേടിയവര്‍ക്കും, നേരത്തേ അപേക്ഷ നല്‍കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന മറ്റ് എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി പിന്നാലെ അറിയിക്കും. അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ അലോട്ട്‌മെന്റൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര്‍ക്ക് നിലവിലുള്ള അപേക്ഷ പുതുക്കി പുതിയ ഓപ്ഷനുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് നല്‍കാം.Dt.8/7/2014
************************
പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള 10 മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂളുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നവോദയ സ്‌കൂള്‍ മാതൃകയില്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പട്ടികജാതി പിന്നാക്ക ക്ഷേമവകുപ്പ് മന്ത്രി എ.പി.അനില്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടിയ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്‍മാരുടെയും അവലോകനയോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് മന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ഡയറക്ടര്‍ ടി.ഭാസ്‌കരന്‍ യോഗത്തില്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. Dt.8/7/2014
************************
ബി.എഡ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ക്വാട്ടയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 30. വെബ്‌സൈറ്റ്:www.education.kerala.gov.in Dt.8/7/2014
************************
ലഹരി വിരുദ്ധ ആശയങ്ങള്‍ പാഠ്യ പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായ കുട്ടികളെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കൗണ്‍സിലിംഗിന് വിധേയരാക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ക്ലീന്‍ കാമ്പസ് സേഫ് കാമ്പസ് പദ്ധതി വിപുലമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ദര്‍ബാര്‍ ഹാളില്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത യുവജന സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ യോഗത്തില്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സമൂഹത്തില്‍ ലഹരി വസ്തുക്കളും മയക്കുമരുന്നും വിപണനം നടത്തുന്ന ശൃംഖലകളെക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങള്‍ പോലീസിനെത്തിക്കാന്‍ യുവജനസംഘടനകള്‍ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കണം. ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനും യുവജനസംഘടനകള്‍ പരിപാടി തയ്യാറാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ക്ലീന്‍ കാമ്പസ് സേഫ് കാമ്പസ് പദ്ധതിയുടെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡറാകാന്‍ മമ്മൂട്ടി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാലോചിക്കാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഈ മാസം 21 ന് വിവിധ ഏജന്‍സികളുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ക്കും. യുവജന ക്ഷേമ ബോര്‍ഡിന്റെയും യുവജന കമ്മീഷന്റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ലഹരി വിരുദ്ധ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് മയക്കു മരുന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കണ്ണികള്‍ വളരെ ശക്തവും അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധമുളളതുമാണ്. മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിലെ പരിധി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര നാര്‍ക്കോട്ടിക് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥയില്‍ ഭേദഗതി വരുത്താന്‍ സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ ലഹരി മയക്കുമരുന്ന് മുക്തമാക്കുന്നതിന് കലാസാംസ്‌കാരിക സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെ കൂടി സഹകരണത്തോടെ അടുത്ത ഒരു വര്‍ഷക്കാലം കൂട്ടായ യത്‌നമുണ്ടകണം. സ്‌കൂള്‍ തലത്തില്‍ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റികള്‍ക്ക് സമാന്തരമായി താലൂക്ക്, ജില്ലാതലങ്ങളില്‍ യുവജന സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സമിതികള്‍ രൂപീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 8547346600 എന്ന നമ്പരില്‍ മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി വിപണന സംഘങ്ങളെപ്പറ്റി പോലീസിന് വിവരം നല്‍കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.Dt.7/7/2014
************************
കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ വരിക്കാരായവരുടെ എട്ടാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളില്‍ നിന്നും 2014-15 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാന്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷാ ഫോറവും പ്രോസ്‌പെക്ടസും സ്വന്തം വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ അഞ്ച് രൂപ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച 22X 10 സെ.മീ വലിപ്പമുള്ള കവര്‍ സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാല്‍ തപാല്‍ മാര്‍ഗ്ഗവും ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഓഫീസുകളില്‍ നേരിട്ടും ലഭിക്കും. അപേക്ഷകള്‍ രക്ഷകര്‍ത്താവ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ തൊഴിലുടമയുടെ ശുപാര്‍ശയോടുകൂടി കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂള്‍ മേധാവിയെക്കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി (ഏഴാം ക്ലാസില്‍ ലഭിച്ച മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേക കോപ്പി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്) ജൂലൈ 30-ാം തീയതിയ്ക്കകം അപേക്ഷകന്റെയോ രക്ഷകര്‍ത്താവിന്റെയോ ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കിന്റെ ഒന്നാം പേജിന്റെ പകര്‍പ്പു സഹിതം അതത് ജില്ലയിലെ ലേബര്‍ വെല്‍ഫയര്‍ ഫണ്ട് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരുടെ കാര്യാലയത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കണം. ഏഴാം സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡിലെ വര്‍ഷാവസാന പരീക്ഷയുടെ മാര്‍ക്കാണ് എട്ടാം സ്റ്റാന്റേര്‍ഡിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാന്റിനുള്ള അര്‍ഹത. 40% ത്തില്‍ കുറവ് മാര്‍ക്കുള്ള കുട്ടികള്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. എട്ടാം സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡില്‍ ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചവരും പാസായിട്ടുള്ളവരും ഒന്‍പതാം സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡിലേക്കും, ഒന്‍പതാം സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡില്‍ ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചവരും പാസായിട്ടുള്ളവരും 10-ാം സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡിലേക്കും ഗ്രാന്റ് പുതുക്കി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ നല്‍കണം. ജൂലൈ 30-നുശേഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കില്ല.Dt.7/7/2014
************************
2014 ആഗസ്റ്റില്‍ നടക്കുന്ന ഒന്നാംവര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ജൂലൈ എട്ട് വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.Dt.7/7/2014
************************
ലോക കപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ സെമിഫൈനല്‍, ഫൈനല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ കാണുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ബിഗ്‌സ്‌ക്രീന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒമ്പതിനു വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് കായിക മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ നിര്‍വഹിക്കും. സ്റ്റേറ്റ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ ജയ്ഹിന്ദ് ടി.വി. ചാനലുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്. Dt.5/7/2014
************************
ബാംഗ്ലൂര്‍ ആസഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റീജിയണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന സ്ഥാപനം 2014 -15 ല്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കായി നടത്തുന്ന 30 ദിവസത്തെ സൗജന്യ ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജൂലൈ 21 മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് 30 വരെയാണ് പരിശീലന കാലാവധി. 50 വയസ് കഴിയാത്ത പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിലെ അദ്ധ്യാപകര്‍ ജൂലൈ 11 ന് മുമ്പ് അതത് ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍മാരുടെ സമ്മത പത്രത്തോടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങള്‍www.riesielt.orgഎന്നവെബ്‌സൈറ്റില്‍. Dt.4/7/2014
************************
പ്ലസ് വണ്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്വാട്ട രണ്ടാമത്തേയും അവസാനത്തേതുമായ സ്‌പെഷ്യല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളുകളില്‍ ഫീസടച്ച് ജൂലൈ അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കുള്ളില്‍ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. മെരിറ്റ് ക്വാട്ടയിലെ മുഖ്യഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അലോട്ട്‌മെന്റ് റിസല്‍ട്ട് ജൂലൈ ഒന്‍പതിന് രാവിലെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.4/7/2014
************************
പത്താംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷ ആഗസ്റ്റ് 27 മുതല്‍ സെപ്തംബര്‍ നാലുവരെ നടത്തും. പരീക്ഷാഫീസ് ജൂലൈ 21 തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ 31 വ്യാഴാഴ്ച വരെയും പിഴയോടെ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനും രണ്ടിനും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സ്വീകരിക്കും. പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിവരവും പരീക്ഷാവിജ്ഞാപനവും അപേക്ഷാഫോറവുംwww.keralapareekshabhavan.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍.Dt.4/7/2014
************************
പ്ലസ് വണ്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്വാട്ട രണ്ടാമത്തേയും അവസാനത്തേതുമായ സ്‌പെഷ്യല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ഇന്ന് (ജൂലൈ നാല്) രാവിലെ 10 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. www.hscap.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ Sports Allotment Results എന്ന ലിങ്കിലൂടെ എട്ട് അക്കങ്ങളുളള സ്‌പോര്‍ട്‌സ് അപേക്ഷാ നമ്പരും ജനനതീയതിയും നല്‍കി ജില്ല സെലക്ട് ചെയ്ത് റിസള്‍ട്ട് പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് പേജുളള അലോട്ട്‌മെന്റ് ലെറ്ററിന്റെ പ്രിന്റൗട്ടെടുത്ത് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സിലില്‍ നിന്നും നല്‍കിയ സ്‌കോര്‍കാര്‍ഡ്, അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ (യോഗ്യത തെളിയിക്കന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിടുതല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍) എന്നിവ സഹിതം അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളില്‍ പ്രവേശനത്തിനായി ഹാജരാകണം. ഒന്നാം അലോട്ട്‌മെന്റില്‍ താത്ക്കാലിക പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഈ അലോട്ട്‌മെന്റില്‍ ഉയര്‍ന്ന ഓപ്ഷനില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ പുതിയ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലെറ്റര്‍ ആവശ്യമില്ല. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളുകളില്‍ ഫീസടച്ച് ജൂലൈ അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കുളളില്‍ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്നും ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.3/7/2014
************************
ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സിനുള്ള റിസോഴ്‌സ് അധ്യാപകരുടെ പാനലിലേക്ക് ജൂലൈ 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. മുമ്പ് അപേക്ഷിച്ചവര്‍ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും അപേക്ഷാഫാറത്തിനുംwww.minoritywelfare.kerala.gov.in സന്ദര്‍ശിക്കുക.Dt.3/7/2014
************************
ഒ.ബി.സി. പ്രീമെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക സ്‌കൂളുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്‍വലിച്ച് വിതരണം നടത്താന്‍ കഴിയാതിരുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ ഉടന്‍ തുക പിന്‍വലിച്ച് പട്ടിക പ്രകാരം അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യണം. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടികയും സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് വിതരണവും സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ http://scholarship.itschool.gov.in/prematric_obc2013-14/ എന്ന പോര്‍ട്ടലില്‍ ലഭിക്കും. പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.3/7/2014
************************
ന്യൂഡല്‍ഹി സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കള്‍ച്ചറല്‍ റിസോഴ്‌സസ് ആന്റ് ട്രയിനിംഗ് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കായി പരിശീലനം നല്‍കും. ഹൈദ്രാബാദ്, ഗുവാഹത്തി, ഉദയ്പൂര്‍, ന്യൂഡല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശീലനം. സാമൂഹ്യപാഠം, ഭാഷ, ശാസ്ത്രം, സംഗീതം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ തിരുവനന്തപുരം എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി. യില്‍ ലഭിക്കും. ഫോണ്‍ : 0471-2341883.Dt.2/7/2014
************************
ഒന്നാംവര്‍ഷ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. പ്രവേശനത്തിന്റെ രണ്ടാം അലോട്ട്‌മെന്റ് ജൂലൈ നാലിന് വി.എച്ച്.എസ്. പ്രവേശന വെബ്‌സൈറ്റായwww.vhscap.kerala.gov.in ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ജൂലൈ നാല് മുതല്‍ ഏഴ് വരെ അതത് സ്‌കൂളില്‍ പ്രവേശനം നേടാമെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.2/7/2014
************************
ക്ലീന്‍ കാമ്പസ് സേഫ് കാമ്പസ് പദ്ധതിയുടെ ഫലപ്രദമായ നടത്തിപ്പിനായി ത്രിതല നിരീക്ഷണ സമിതികള്‍ രൂപീകരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി . വിദ്യാലയ, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലാണ് നിരീക്ഷണ സമിതികള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ മേധാവി ചെയര്‍മാനും പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസര്‍ ജനറല്‍ കണ്‍വീനറും വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍/വാര്‍ഡ് അംഗം, എക്‌സൈസ്/മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പുകളിലെ പ്രതിനിധികള്‍, ജനമൈത്രി ബീറ്റ് പോലീസ് ഓഫീസര്‍, സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പ്രോജക്ടിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസ് ഓഫീസര്‍, പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റും രണ്ട് അംഗങ്ങളും, പി.ടി.എയുടെ അദ്ധ്യാപക കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍, സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റിലെ രണ്ട് പ്രതിനിധികള്‍ (ഒരു ആണ്‍കുട്ടിയും ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയും), ലഹരിവിരുദ്ധ ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രതിനിധി, റോഡ് സുരക്ഷാ ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രതിനിധി, ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ രണ്ട് പ്രതിനിധികള്‍, റസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രതിനിധികള്‍, വ്യാപാരികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍, ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്‌സ് യൂണിയന്‍ പ്രതിനിധികള്‍, രണ്ട് പ്രാദേശിക തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികള്‍, രണ്ട് അദ്ധ്യാപക പ്രതിനിധികള്‍ (അതിലൊന്ന് വനിതയാവണം.), പ്രാദേശിക സാംസ്‌കാരിക, വനിതാ സംഘടനകളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള്‍, സ്‌കൂള്‍ ലീഡര്‍, സ്‌കൂള്‍ ഹെല്‍ത്ത് നേഴ്‌സുമാര്‍, സ്‌കൂള്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളുമായിരിക്കും. ജില്ലാതല മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയില്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ -ചെയര്‍പേഴ്‌സണും ജില്ലാ പോലീസ് ചീഫ് -കണ്‍വീനറും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍, ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, ജില്ലാ എസ്.പി.സി. നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ എന്നിവര്‍ അംഗങ്ങളുമായിരിക്കും. സംസ്ഥാനതല കമ്മിറ്റിയില്‍ ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍, സംസ്ഥാന പോലീസ് ചീഫ് - ജനറല്‍ കണ്‍വീനര്‍, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി - കണ്‍വീനര്‍, ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, എക്‌സൈസ്, ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മീഷണര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ അംഗങ്ങളുമായിരിക്കും. സ്‌കൂള്‍തല നിരീക്ഷണ സമിതി സ്‌കൂള്‍ പരിസരങ്ങളില്‍ പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള്‍, മയക്കുമരുന്ന്, അശ്ലീല പ്രസിദ്ധീകരങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം നിരീക്ഷിക്കുകയും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികള്‍ക്കിടയിലെ കാരണമില്ലാതെ സ്‌കൂളില്‍ വരാതിരിക്കുന്ന പ്രവണതയും നിരീക്ഷിക്കും. കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും വികസനത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏജന്‍സികളും സംഘടനകളുമായും സമിതി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. കൂടാതെ ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ മൂലമുള്ള ശാരീരിക, മാനസിക, പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികള്‍ക്കും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, റോഡ് സുരക്ഷ, സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തുകയും ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി കൗണ്‍സിലിങ് ഉള്‍പ്പെടെ ഫലപ്രദമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വീട്ടില്‍ നിന്നും സ്‌കൂളില്‍ നിന്നുമുള്ള യാത്രകളില്‍ ട്രാക്കിങ് സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കും. സ്‌കൂള്‍ പരിസരങ്ങള്‍ ട്രാഫിക് സേഫ്ടി സോണുകളാക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുക, സ്‌കൂള്‍ പരിസരങ്ങളിലുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് കഫേകളിലും സി.ഡി.ഷോപ്പുകളിലും നിയമവിരുദ്ധമായ വില്പനയെപ്പറ്റി വിവരം ശേഖരിക്കുക, ശാരീരിക ലൈംഗിക വൈകാരിക പീഡനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്വമേധയാ വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുക, നാടിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നിവ സ്‌കൂള്‍തല നിരീക്ഷണ സമിതിയുടെ ചുമതലകളാണ്. സ്‌കൂള്‍ ജില്ലാതല നിരീക്ഷണ സമിതികള്‍ക്ക് അതത് ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാരും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന മേധാവികളും ജൂലൈ അഞ്ചിന് മുന്‍പ് രൂപം നല്‍കും. ഈ സമിതികള്‍ ഈ അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിശദമായ കര്‍മ്മ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പാക്കും. കര്‍മ്മപദ്ധതിക്കാവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ആരോഗ്യ- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി നല്‍കും. ജില്ലാതല സമിതികളുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പ് സംസ്ഥാനതല സമിതി ഉറപ്പാക്കും. സംസ്ഥാനതല സമിതി ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ യോഗം ചേരും. പദ്ധതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാലാകാലങ്ങളില്‍ ആഭ്യന്തര- വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യമന്ത്രിമാര്‍ അവലോകനം ചെയ്യും. ജില്ലാതല സമിതികള്‍, സ്‌കൂള്‍തല നിരീക്ഷണ സമിതികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാലാകാലങ്ങളില്‍ അവലോകനം ചെയ്യും. ജില്ലാതലസമിതികള്‍ മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ യോഗം ചേരുകയും നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സ്‌കൂളുകളില്‍ മിന്നല്‍പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യുക.Dt.2/7/2014
************************
ജൂണില്‍ നടന്ന രണ്ടാം വര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സേ/ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാഫലംwww.keralaresults.nic.in , www.dhsekerala.gov.inഎന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും, സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും, ഫോട്ടോകോപ്പി ലഭിക്കുന്നതിനും നിശ്ചിത ഫോറങ്ങളിലൂളള അപേക്ഷള നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫീസ് സഹിതം മാര്‍ച്ചിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത സ്‌കൂളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പാളിന് ജൂലൈ ഒന്‍പതിനകം സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇരട്ട മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തിയ ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, കണക്ക് ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയമോ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്നാല്‍ ഈ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പകര്‍പ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഫീസ് വിവരം പേപ്പര്‍ ഒന്നിന്: പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിന് 500 രൂപ, ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ ഫോട്ടോകോപ്പിയ്ക്ക് 300 രൂപ, സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് 100 രൂപ. അപേക്ഷകള്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കില്ല. അപേക്ഷാഫോറം സ്‌കൂളുകളിലും ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി പോര്‍ട്ടലിലും ലഭിക്കും. സ്‌കൂളുകളില്‍ ലഭിക്കുന്ന പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ പരീക്ഷാ സെക്രട്ടറി നല്‍കുന്ന സോഫറ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ജൂലൈ 11 നകം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. സ്‌കീം വിഭാഗത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 എന്നീ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ആദ്യമായി രണ്ടാം വര്‍ഷ പരീക്ഷയെഴുതിയവര്‍ 2014 ആഗസ്റ്റില്‍ നടക്കുന്ന ഒന്നാം വര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയില്‍, അവര്‍ക്ക് വിജയിക്കാനാവാത്ത വിഷയങ്ങളുടെ ഒന്നാം വര്‍ഷ പരീക്ഷയെഴുതിയാല്‍ മാത്രമേ, 2015 മാര്‍ച്ചിലെ രണ്ടാം വര്‍ഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ യോഗ്യത നേടൂ. Dt.1/7/2014
************************
ആഗസ്റ്റില്‍ നടക്കുന്ന ഒന്നാംവര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള തീയതി ജൂലൈ അഞ്ചുവരെ നീട്ടി. Dt.1/7/2014
************************
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തിയ സേവ് എ ഇയര്‍/ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.results.kerala.nic.in, www.vhsexaminationkerala.gov.inവെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ പരീക്ഷാഫലം ലഭിക്കും. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയവും, സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയും നടത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ജൂലൈ 15 വരെ ഏതെങ്കിലും ട്രഷറിയില്‍ നിശ്ചിത ഫീസൊടുക്കി അസല്‍ ചെലാന്‍ സഹിതം സെക്രട്ടറി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷാ വിഭാഗം, ഹൗസിംഗ് ബോര്‍ഡ് ബില്‍ഡിംഗ്, ശാന്തി നഗര്‍, തിരുവനന്തപുരം - 01 വിലാസത്തില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അയയ്ക്കാം. അപേക്ഷാഫോറത്തിന്റെ മാതൃക പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയം ചെയ്യുന്നതിന് പേപ്പറൊന്നിന് 500 രൂപയും, സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് 100 രൂപ പ്രകാരവും 0202-01-102-93 VHSE Feesഎന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ ഒടുക്കണം. സേവ് എ ഇയര്‍ പരീക്ഷയില്‍ യോഗ്യത നേടാത്തവര്‍ യോഗ്യത നേടാത്ത വിഷയങ്ങളുടെ ഒന്നാം വര്‍ഷ പേപ്പറിന് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തില്‍ നടത്തുന്ന ഒന്നാം വര്‍ഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. ഒന്നാംവര്‍ഷ പേപ്പറുകള്‍ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്തവര്‍ക്ക് മാര്‍ച്ച് 2015-ലെ രണ്ടാം വര്‍ഷ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക്www.vhsexaminationkerala.gov.in സന്ദര്‍ശിക്കാം.Dt.1/7/2014
************************
മാര്‍ച്ചില്‍ നടത്തിയ എസ്.എസ്.എല്‍.സി, ഗവണ്‍മെന്റ് റീജിയണല്‍ ഫിഷറീസ് ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹൈസ്‌ക്കൂളിലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പ്‌ളസ്2, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ പരീക്ഷകളില്‍ ഉയര്‍ന്ന മാര്‍ക്ക് നേടിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ/ അനുബന്ധത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നല്‍കും. എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ+ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് 5000 രൂപയും, 9 എ+ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് 4000 രൂപയും, 8 എ+ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് 3000 രൂപയുമാണ് സമ്മാനം. പ്‌ളസ് 2 വിനും വി.എച്ച്.സി.ഇ ക്കും എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ+ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 5000 രൂപ ലഭിക്കും. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി ജൂലൈ 30 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ. Dt.1/7/2014
************************
തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയില്‍ അനാക്കൊണ്ടയെ കാണാം. ഇന്നലെ രാവിലെ ഒമ്പതിന് അനാക്കൊണ്ടയെ മൃഗശാലയിലെ റെപ്‌റ്റൈല്‍ ഹൗസില്‍ സജ്ജീകരിച്ച പ്രത്യേക കണ്ണാടി മുറിയിലേക്ക് മാറ്റി. വാവാ സുരേഷ്, സീനിയര്‍ വെറ്റിറിനറി സര്‍ജന്‍ ഡോ.ജേക്കബ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് മൂന്ന് വയസ് പ്രായമുള്ള അരുന്ധതി എന്ന പച്ച അനാക്കൊണ്ടയെ പ്രദര്‍ശനമുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. കോഴിയിറച്ചിയാണ് പാമ്പിന് ഭക്ഷണമായി നല്‍കുന്നത്. ഒരിക്കല്‍ ഭക്ഷിച്ചാല്‍ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് അടുത്ത ഭക്ഷണം. ചെറിയ അനാക്കൊണ്ടകള്‍ക്ക് വെള്ള എലികളെയാണ് ഭക്ഷിക്കാന്‍ നല്‍കുക. ശ്രീലങ്കയില്‍ നിന്നെത്തിയ അതിഥികളില്‍ ആറ് പേര്‍ ഇപ്പോഴും പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ്. അരുന്ധതിയെ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം പുതിയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായി തോന്നിയാല്‍ മറ്റുള്ളവയേയും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് കാണാനായി മാറ്റുമെന്നും ഡോ.ജേക്കബ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ പറഞ്ഞു. Dt.1/7/2014
************************
മത്സ്യബോര്‍ഡില്‍ അംഗത്വമുള്ളവരുടെ മക്കളില്‍ ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും നടക്കുന്ന വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് കായിക മത്സരങ്ങളില്‍ 2013-14 അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് വിജയിച്ചവര്‍ക്ക് മത്സ്യബോര്‍ഡ് ക്യാഷ് അവാര്‍ഡും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും നല്‍കും. ദേശീയതലത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് 10,000 രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാര്‍ക്ക് 8,000രൂപയും മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാര്‍ക്ക് 5,000 രൂപയും ദേശീയ മത്സരങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 5,000 രൂപയും ദേശീയതലത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് 8,000 രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് 5,000രൂപയും മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് 3,000 രൂപയും സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് 5,000 രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് 3,000രൂപയും മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് 2,000 രൂപയും ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് 3,000 രൂപ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് 2,000 രൂപയും മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് 1,000 രൂപയും നല്‍കും. ഒരാള്‍ക്ക് ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ക്യാഷ് അവാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് യോഗ്യത നേടാനായാലും ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ക്യാഷ് അവാര്‍ഡിനു മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുളളൂ. വെളളക്കടലാസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷയോടൊപ്പം മത്സ്യബോര്‍ഡ് ഫിഷറീസ് ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പും, മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പാസ് ബുക്ക്, വിഹിതമടച്ച പേജിന്റെ പകര്‍പ്പ്, വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണെങ്കില്‍ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതം ഫിഷറീസ് ഓഫീസര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണം. അപേക്ഷികേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 30 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ. Dt.1/7/2014
************************
ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും ഫോട്ടോകോപ്പില്‍ ലഭിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ ഏഴ് വരെ നീട്ടി. അപേക്ഷാഫോറം സ്‌കൂളുകളിലും ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി പോര്‍ട്ടലിലും ലഭിക്കും. അപേക്ഷകള്‍ ഫീസടച്ച് മാര്‍ച്ചിലെ പരീക്ഷക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത സ്‌കൂളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പാളിന് സമര്‍പ്പിക്കണം. അപേക്ഷകള്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. Dt.30/6/2014
************************
2014 ആഗസ്റ്റില്‍ നടക്കുന്ന ഒന്നാംവര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള തീയതി ജൂലൈ രണ്ട് വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.Dt.30/6/2014
************************
നിയമന പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് പി.എസ്.സി.ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ട നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഒഴിവുകളും അടിയന്തരമായി പി.എസ്.സി.ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ എല്ലാ വകുപ്പുമേധാവികള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ഇതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തുന്നതവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകള്‍ കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതില്‍ നിയമനാധികാരികള്‍ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതായി സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്.Dt.30/6/2014
************************
സര്‍ക്കാര്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുതല ചര്‍ച്ചകളിലും സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ അംഗീകൃത പൊതുസര്‍വീസ് സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികള്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം നല്കി സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും.Dt.30/6/2014
************************
സംസ്ഥാനത്ത് പോളിടെക്‌നിക് ഡിപ്ലോമാ കോഴ്‌സ് എന്ന പേരില്‍ കോഴ്‌സ് നടത്തുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും കോഴ്‌സുകള്‍ക്കും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെയോ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയോ അംഗീകാരം ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. അംഗീകാരമില്ലാത്ത കോഴ്‌സുകള്‍ പഠിക്കുകയാണങ്കില്‍ തുല്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുകയില്ലെന്നും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും, കോഴ്‌സുകളുടെയും പൂര്‍ണ്ണ വിവരം www.polyadmission.org, www.tekerala.org, www.dtekerala.gov.in എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും, സമീപത്തുള്ള സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ്, പോളിടെക്‌നിക് കോളേജുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. ഇത്തരം കോഴ്‌സുകളില്‍ ചേരുന്നതിനുമുമ്പ് കോഴ്‌സുകളുടെ അംഗീകാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും ഉറപ്പാക്കണം. സംസ്ഥാനത്ത് ചില സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പോളിടെക്‌നിക് ഡിപ്ലോമാ എന്ന പേരില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ കോഴ്‌സുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരസ്യങ്ങള്‍ പത്രമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴിയും വഴിയോര പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും വരുന്നതായി സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിശദീകരണം.Dt.30/6/2014
************************
2014-15 അധ്യയന വര്‍ഷം പരീക്ഷാഭവന്‍ നടത്തുന്ന എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷകള്‍ക്കാവശ്യമായ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെയും, സി.വി. കവറുകളുടെയും വിവരം പരീക്ഷാഭവനില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട സര്‍ക്കുലറും പ്രഫോര്‍മയും പരീക്ഷാഭവന്‍ വെബ്‌സൈറ്റായ www.keralapareekshabhavan.in-ല്‍ ലഭിക്കും. എല്ലാ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍മാരും ജൂലായ് 25 ന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നല്‍കണമെന്ന് പരീക്ഷാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. Dt.30/6/2014
************************
പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ ആദ്യ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ജൂണ്‍ 30 ന് രാവിലെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ആദ്യ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുളള വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രവേശനം ജൂണ്‍ 30, ജൂലൈ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളില്‍ നടക്കും. അലോട്ട്‌മെന്റ് വിവരങ്ങള്‍ ംംം.വരെമു.സലൃമഹമ.ഴീ്.ശി വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെല്ലാം നിര്‍ബന്ധമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന സ്‌കൂളില്‍ ജൂലൈ രണ്ടിന് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് പ്രവേശനം നേടണം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും താല്കാലിക പ്രവേശനം നേടാതിരിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ തുടര്‍ന്നുളള അലോട്ട്‌മെന്റുകളില്‍ പരിഗണിക്കില്ല. ആദ്യ അലോട്ട്‌മെന്റില്‍ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നവര്‍ ഫീസടച്ച് സ്ഥിര പ്രവേശനം നേടണം. മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളില്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം താല്കാലിക പ്രവേശനമോ സ്ഥിരപ്രവേശനമോ നേടാം. താതാക്കാലിക പ്രവേശനത്തിന് ഫീസടക്കേണ്ടതില്ല. താത്ക്കാലിക പ്രവേശനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് ആവശ്യമെങ്കില്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏതാനും ഉയര്‍ന്ന ഓപ്ഷനുകള്‍ മാത്രമായി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതിനുളള അപേക്ഷയും പ്രവേശനം നേടുന്ന സ്‌കൂളിലാണ് നല്‍കേണ്ടത്. ആദ്യ അലോട്ട്‌മെന്റില്‍ ഇടം നേടാത്തവര്‍ അടുത്ത അലോട്ട്‌മെന്റുകള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കണം. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ അപേക്ഷിച്ച ഓരോ സ്‌കൂളിലെയും കാറ്റഗറി തിരിച്ചുളള അവസാന റാങ്ക് വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെല്ലാം നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രവേശനത്തിന് ഹാജരാകണമെന്നും ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ഇക്കൊല്ലം ഏകജാലകരീതിയിലൂടെ പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ആകെ 4,87,366 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി പഠനത്തിന് ആകെ ലഭ്യമായ 3,26980 സീറ്റുകളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളിലും എയിഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലുമുളള 2,16,191 മെരിറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഏകജാലകരീതിയിലൂടെ പ്രവേശനം നടത്തുന്നത്. ബാക്കിയുളള സീറ്റുകള്‍ എയിഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ മാനേജ്‌മെന്റ്/ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്വാട്ട സീറ്റുകളും അണ്‍ എയിഡഡ് സ്‌കൂളിലെ സീറ്റുകളുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ അലോട്ട്‌മെന്റിനുശേഷം ഇതുവരെ അപേക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിനായി പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കും. ഇക്കൊല്ലം പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിനപേക്ഷിച്ച വിഭാഗത്തിലുളള എല്ലാ അപേക്ഷകര്‍ക്കും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട ആദ്യ ഓപ്ഷനില്‍ തന്നെ അലോട്ട്‌മെന്റ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ആവശ്യമുളള സ്‌കൂളുകളില്‍ അധിക സീറ്റുകള്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്വാട്ട ഒന്നാം സ്‌പെഷ്യല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് റിസല്‍റ്റ് ജൂലൈ ഒന്നിന് രാവിലെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അഡ്മിഷന്‍ ജൂലൈ ഒന്നിനും രണ്ടിനും ആയിരിക്കും നടക്കുക. വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ പ്രവേശനനടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.28/6/2014
************************
വെള്ളയാണി ശ്രീ അയ്യന്‍കാളി മെമ്മോറിയല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂളില്‍ 2014-15 അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ ഒഴിവുള്ള ഫിസിക്കല്‍ സയന്‍സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ബയോളജി (ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം), ഇംഗ്ലീഷ് (ജൂനിയര്‍)(ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി വിഭാഗം), മാനേജര്‍ -കം-റസിഡന്റ് ട്യൂട്ടര്‍, സ്‌പെഷ്യല്‍ മ്യൂസിക് ടീച്ചര്‍ (പൊതുവിഭാഗം) തസ്തികകളിലേക്ക് കരാര്‍ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വെള്ളപേപ്പറിലുള്ള വിശദമായ രേഖകള്‍ സഹിതമുള്ള വിശദമായ അപേക്ഷ ജൂലൈ 10 ന് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്‍, അയ്യന്‍കാളി ഭവന്‍, കനകനഗര്‍, കവടിയാര്‍ പി.ഒ., വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം-695003 വിലാസത്തില്‍ നല്‍കണം. ഫോണ്‍ 0471-2314238. Dt.28/6/2014
************************
അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്നു വിരുദ്ധ ദിനമായ ജൂണ്‍ 26-ന് മദ്യ നിരോധന (ഡ്രൈ ഡേ) പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറച്ചു കൊണ്ടു വരിക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന മദ്യാസക്തിക്കെതിരെ ശക്തമായ മദ്യവിരുദ്ധ-ബോധവല്‍ക്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപം നല്‍കുകയും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബ്ബുകള്‍ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും യുവജനങ്ങളുടെയും ഇടയില്‍ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള പരിപാടികള്‍ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തുവരികയാണ്. കൂടാതെ കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി യോജിച്ച് സമൂഹത്തിലൊട്ടാകെ ബോധവല്‍ക്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്നു വിരുദ്ധ ദിനമായ ജൂണ്‍ 26-ന് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യശാലകള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് അനുചിതമായി സര്‍ക്കാര്‍ കരുതുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജൂണ്‍ 26 ഡ്രൈഡേയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.Dt.28/6/2014
************************
പരീക്ഷാഭവന്‍ നടത്തിയ ഡി.എല്‍.ഇ.ഡി. പരീക്ഷയുടെ പുനര്‍മൂല്യ നിര്‍ണയത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ജൂലായ് 11 വെള്ളിയാഴ്ച അഞ്ച് മണിയ്ക്ക് മുമ്പ് നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ അനുബന്ധരേഖകള്‍ സഹിതം പരീക്ഷാഭവന്‍ സെക്രട്ടറിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണം. Dt.28/6/2014
************************
ക്ലീന്‍ കാമ്പസ് സേഫ് കാമ്പസ് പദ്ധതിയനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസുവരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ജൂണ്‍ 30 ന് സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കും. എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ-ഡയറക്ടര്‍മാരും, ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരും, ഉപ-ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരും തങ്ങളുടെ പരിധിയിലുള്ള സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുകയും പ്രതിജ്ഞയില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും വേണമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. പ്രതിജ്ഞ ചുവടെ. പ്രതിജ്ഞ സമൂഹത്തിലെ തിന്മകളും ദുര്‍വാസനകളും ഇല്ലാതാക്കാനും നന്മയും സദ്ഗുണങ്ങളും പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിലെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്ലീന്‍ കാമ്പസ്-സേഫ് കാമ്പസ് പദ്ധതിയില്‍ പങ്കാളിയാകുന്നതിന് ഞാന്‍ സന്നദ്ധനാണ്. സ്‌കൂളിലും പരിസരങ്ങളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ പങ്കാളിയാകും. ഞാന്‍ നിയമത്തിനു വിധേയമായി സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്‌കൂള്‍ പരിസരം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും നല്‍കുന്നതിനും ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. Dt.28/6/2014
************************
സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍/ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമാണ്.www.education.kerala.gov.inവെബ്‌സൈറ്റില്‍ school employees details എന്ന ലിങ്കില്‍ ജില്ല, വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല, വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല, സ്‌കൂള്‍തലത്തിലുളള ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭിക്കുക.Dt.27/6/2014
************************
ആഗസ്റ്റില്‍ നടക്കുന്ന ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ജൂലൈ രണ്ടുവരെ നീട്ടി.Dt.27/6/2014
************************
ഒന്നാം വര്‍ഷ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ പ്രവേശനത്തിന്റെ ആദ്യ അലോട്ട്‌മെന്റ് 27-ന് www.vhscap.kerala.gov.in-ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 27 മുതല്‍ 30 വരെ അതത് സ്‌കൂളില്‍ പ്രവേശനം നേടാം.Dt.26/6/2014
************************
കേരളത്തിലെ കാമ്പസുകളെ ലഹരിമുക്തമാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ആന്റി നാര്‍ക്കോട്ടിക് ആക്ഷന്‍ സെന്റര്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (അനാസി)ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍-പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, സംസ്ഥാന യൂത്ത് വെല്‍ഫയര്‍ ബോര്‍ഡ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ തിരുവനന്തപുരം വിജെടി ഹാളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ലഹരിവിരുദ്ധ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തിലെ കാമ്പസുകളില്‍ നിന്നും ലഹരിയുടെ കൈകളെ തുടച്ചുനീക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ക്ലീന്‍ ക്യാമ്പസ്, സേഫ് കാമ്പസ് എന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു കേരളത്തില്‍ ഒരു പുതുതലമുറ മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമാകും.ഈ മാസം 30-ന് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ലഹരി വിമുക്ത പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തില്‍ പുതിയ തലമുറയാണ് കൂടുതലും ലഹരിക്കടിപ്പെടുന്നത്. ഇവരില്‍ ബോധവത്ക്കരണവും അവബോധവും വളര്‍ത്തിയെടുത്ത് ലഹരിയില്‍ നിന്നും മുക്തരാക്കണം. നിരോധിക്കപ്പെട്ട പുകയില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും മയക്കുമരുന്നുകളും വില്‍ക്കുന്നവരെ തുറുങ്കിലടയ്ക്കാന്‍ പോലീസിന് ജനങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. മരണവ്യാപാരികളെ നിലയ്ക്കു നിര്‍ത്താനും തച്ചുതകര്‍ക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.Dt.26/6/2014
************************
സംസ്ഥാന പാര്‍ലമെന്ററികാര്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എയ്ഡഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളുകള്‍ക്കായി നടത്തിയ യൂത്ത് പാര്‍ലമെന്റ് മത്സരഫലം മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലെ ചേമ്പറില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത 28 സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങള്‍ നേടിയവ : ഒന്നാം സ്ഥാനം - മുസ്ലീം ഗേള്‍സ് എച്ച്.എസ്.എസ്, ഈരാറ്റുപേട്ട, കോട്ടയം (92 പോയിന്റ്). രണ്ടാം സ്ഥാനം - ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കണിയാമ്പറ്റ, വയനാട് (86 പോയിന്റ്), മൂന്നാം സ്ഥാനം - സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍സ് എച്ച്.എസ്.എസ്, ചീന്തലാര്‍, ഇടുക്കി (85 പോയിന്റ്), നാലാം സ്ഥാനം - ഗവ. മോഡല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ്, പാലക്കുഴ, എറണാകുളം (84 പോയിന്റ്), അഞ്ചാം സ്ഥാനം - ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍, കുണ്ടാംകുഴി, കാസര്‍ഗോഡ് (84 പോയിന്റ്). 260 സ്‌കൂളുകള്‍ പങ്കെടുത്ത ജില്ലാതല മത്സരങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി 14 ജില്ലകളില്‍ നിന്നായി തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്‌കൂളുകളാണ് സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ജില്ലാതല മത്സരങ്ങളിലെ വ്യക്തിഗത മികവിനുള്ള അംഗീകാരമായ ബെസ്റ്റ് പാര്‍ലമെന്റേറിയന്‍ അവാര്‍ഡിന് ഈ വര്‍ഷം 28 വിദ്യര്‍ത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.Dt.26/6/2014
************************
ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളുകളിലെ പ്രവൃത്തിദിനം സര്‍ക്കാരിന് യാതൊരുവിധ അധിക സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യതയും ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ലന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായി ജൂലൈ ഒന്ന് മുതല്‍ ശനിയാഴ്ച ഒഴിവാക്കി ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ച് ദിവസമാക്കി അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായി. തിങ്കള്‍ മുതല്‍ വ്യാഴം വരെയുളള സമയക്രമം ചുവടെ. രാവിലെ ഒമ്പത് മണിമുതല്‍ 9.45 വരെ 45 മിനിട്ട്, രണ്ടാം പിരീഡ് 9.45 മുതല്‍ 10.25 വരെയും മൂന്നാം പിരീഡ് 10.25 മുതല്‍ 11.05 വരെയും നാലാം പിരീഡ് 11.10 മുതല്‍ 11.50 വരെയും അഞ്ചാം പിരീഡ് 11.50 മുതല്‍ 12.30 വരെയും 40 മിനിട്ടുവീതമായിരിക്കും. 12.30 മണിമുതല്‍ 1.05 വരെ 35 മിനിട്ട് (ലഞ്ച്‌ബ്രേക്ക്). ആറാം പിരീഡ് 1.05 മുതല്‍ 1.45 വരെയും ഏഴാം പിരീഡ് 1.45 മുതല്‍ 2.25 വരെയും എട്ടാം പിരീഡ് 2.25 മുതല്‍ 3.05 വരെയും 40 മിനിട്ട് വീതവും ഒമ്പതാം പിരീഡ് 3.10 മുതല്‍ 3.45 വരെ 35 മിനിട്ടും പത്താം പിരീഡ് 3.45 മുതല്‍ 4.30 വരെ 45 മിനിട്ടുമായിരിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നാം പിരീഡ് ഒമ്പത് മണിമുതല്‍ 9.55 വരെ 55 മിനിട്ടും രണ്ടാം പിരീഡ് 9.55 മുതല്‍ 10.45 വരെ 50 മിനിട്ടും മൂന്നാം പിരീഡ് 10.50 മുതല്‍ 11.40 വരെയും നാലാം പിരീഡ് 11.40 മുതല്‍ 12.30 വരെയും 50 മിനിട്ട് വീതവും. 12.30 മുതല്‍ രണ്ട് മണിവരെ 90 മിനിട്ട് (ലഞ്ച്‌ബ്രേക്ക്). അഞ്ചാം പിരീഡ് രണ്ട് മണിമുതല്‍ 2.50 വരെയും ആറാം പിരീഡ് 2.50 മുതല്‍ 3.40 വരെയും 50 മിനിട്ട് വീതവും. ഏഴാം പിരീഡ് 3.45 മുതല്‍ 4.30 വരെ 45 മിനിട്ടുമായിരിക്കും. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പഠിച്ച് ശുപാര്‍ശ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് പ്രൊഫ. പി.ഒ.ജെ.ലബ്ബയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നാലംഗ സമിതിയെ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിച്ചിരുന്നു. ലബ്ബ കമ്മിറ്റി സമര്‍പ്പിച്ച ശുപാര്‍ശകളിലൊന്ന് ശനിയാഴ്ച ഒഴിവാക്കി പ്രവൃത്തി ദിവസം അഞ്ചായി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. ആഴ്ചയില്‍ ആറ് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലായി 47 പിരീഡുകളാണ് അധ്യയനത്തിനായി നിലവില്‍ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തിദിനം ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ചാകുമ്പോള്‍ ശനിയാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയം തിങ്കള്‍ മുതല്‍ വെള്ളിവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിമുതല്‍ വൈകുന്നേരം 4.30 വരെയായി ക്രമീകരിക്കാമെന്ന ശുപാര്‍ശ ഇതു സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥതല സമിതിയും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശനിയാഴ്ച ഒഴിവാക്കി പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങള്‍ അഞ്ചാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.Dt.25/6/2014
************************
തിരുവനന്തപുരം കോട്ടണ്‍ഹില്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ജി.എച്ച്.എസ്. വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റതായി പറയപ്പെടുന്ന സംഭവത്തില്‍ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി.Dt.25/6/2014
************************
സംസ്ഥാന പാര്‍ലമെന്ററി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 2013-14 വര്‍ഷം സര്‍ക്കാര്‍ എയ്ഡഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളുകളില്‍ നടത്തിയ യൂത്ത് പാര്‍ലമെന്റ് മത്സരഫലം മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭാമന്ദിരത്തിലെ ചേമ്പറില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 260 സ്‌കൂളുകള്‍ പങ്കെടുത്ത ജില്ലാതല മത്സരങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി 14 ജില്ലകളില്‍ നിന്നായി തെരഞ്ഞെടുത്ത 28 സ്‌കൂളുകള്‍ സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. 92 പോയിന്റോടെ കോട്ടയം ഈരാറ്റുപേട്ട മുസ്ലീം ഗേള്‍സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഒന്നാം സ്ഥാനവും 86 പോയിന്റോടെ വയനാട് കണിയാമ്പറ്റ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രണ്ടാം സ്ഥാനവും 85 പോയിന്റോടെ ഇടുക്കി ചീന്തലാര്‍ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. മൂന്നാം സ്ഥാനവും 84 പോയിന്റോടെ എറണാകുളം പാലക്കുഴ ഗവ.മോഡല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ്. നാലാം സ്ഥാനവും 83 പോയിന്റോടെ കാസര്‍ഗോഡ് കുണ്ടാംകുഴി ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂള്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. Dt.24/6/2014
************************
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് അപകടമുണ്ടാകാതിരിക്കാനായി മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതായി ഗതാഗത മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ അറിയിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികള്‍, പി.റ്റി.എ, റോഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സ്‌കൂളുകളുടെ സമയക്രമമനുസരിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് ബോര്‍ഡുകള്‍, റോഡ് ക്രോസിംഗ്, ഫൂട്ട്ഓവര്‍ ബ്രിഡ്ജ് എന്നിവ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതും പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. ഓരോ സ്‌കൂളിലും നോഡല്‍ വോളന്ററി ഓഫീസറെ നിയമിക്കും. അതത് സ്‌കൂളുകളിലെ വാഹനങ്ങളുടെയും യാത്രചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെയും പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങള്‍ ഈ ഓഫീസറുടെ കൈയ്യില്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്‌കൂള്‍ വാഹനങ്ങളുടെ പുതിയ നിറം ഗോള്‍ഡന്‍ യെല്ലോ ആയിരിക്കും. നിലവില്‍ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ നിറം മാറ്റുന്നതിനായി സാവകാശം അനുവദിയ്ക്കും. വാഹനങ്ങളുടെ മുന്നിലും പിറകിലും ഓണ്‍ സ്‌കൂള്‍ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്‌സ്, ഹൊറിസോണ്ടല്‍ ഗ്രില്‍, അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവ കരുതാന്‍ വേണ്ട നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.Dt.24/6/2014
************************
സംസ്‌കൃത വിദ്യാഭ്യാസ ദിനാചരണം ആഗസ്റ്റ് 11 ന് സ്‌കൂള്‍ തലത്തിലും ആഗസ്റ്റ് 13 ന് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ തലത്തിലും ആഗസ്റ്റ് 20 ന് ആലപ്പുഴയില്‍ സംസ്ഥാനതല ദിനാചരണവും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.24/6/2014
************************
ഏകജാലക പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ജൂണ്‍ 24 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും വെരിഫിക്കേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അപേക്ഷകളും അവയുടെ സാധ്യതയുളള ഓപ്ഷനുകളുമാണ് അലോട്ട്‌മെന്റിനായി പരിഗണിച്ചിട്ടുളളത്.www.hscap.kerala.gov.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ അപേക്ഷാ നമ്പരും ജനനത്തീയതിയും നല്‍കി ട്രയല്‍ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാം. ട്രയല്‍ ലിസ്റ്റ് ജൂണ്‍ 25 വരെ പരിശോധിക്കാം. അപേക്ഷാവിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനും തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനുമായി ജൂണ്‍ 17 വരെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കിയിരുന്നു. ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റിനു ശേഷവും ഓപ്ഷനുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുളള അവസാന തിരുത്തലുകള്‍ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ വരുത്താം. തിരുത്തലിനുളള അപേക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ 25 ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് ആദ്യം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച സ്‌കൂളുകളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി ലഭിക്കുന്ന അലോട്ട്‌മെന്റ് റദ്ദാക്കും. അപേക്ഷയില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്താനുള്ള അവസാന അവസരമാണിത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ക്കുള്ള വിശദമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. ഇനിയും കൗണ്‍സിലിങിന് ഹാജരാകാത്ത വിഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വൈകല്യം തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാതല കൗണ്‍സലിങ് സമിതിക്ക് മുന്നില്‍ ജൂണ്‍ 25 നകം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി. റഫറന്‍സ് നമ്പര്‍ വാങ്ങി അപേക്ഷയിലുള്‍പ്പെടുത്തണം. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ അന്തിമമായി സമര്‍പ്പിച്ച ശേഷം വെരിഫിക്കേഷനായി അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാത്തവര്‍ക്ക് അവ ഏതെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ /എയ്ഡഡ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ വെരിഫെക്കേഷനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് അവസാന അവസരം ജൂണ്‍ 25 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയാണ്. അപേക്ഷകര്‍ അനുബന്ധരേഖകള്‍ സഹിതം അപേക്ഷകള്‍ വെരിഫിക്കെഷനായി സമര്‍പ്പിക്കണം. എല്ലാ അപേക്ഷകരും ട്രയല്‍ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കണമെന്നും ഇതിനായി ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളുകളിലെ ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.24/6/2014
************************
മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യന്‍, സിഖ്, ബുദ്ധ, പാഴ്‌സി, ജൈനര്‍ തുടങ്ങിയ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിലുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി സൗജന്യ കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അധ്യയന വര്‍ഷം എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പ്ലസ് ടൂ, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വിദ്യാര്‍ത്ഥി കഴിഞ്ഞ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയില്‍ ചുരുങ്ങിയത് 60 ശതമാനം മാര്‍ക്ക് നേടിയിരിക്കണം. ഈ വര്‍ഷം പത്താം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒമ്പതില്‍ ലഭിച്ച മാര്‍ക്കും പ്ലസ് ടൂ, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച മാര്‍ക്കുമാണ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം. മുപ്പത് ശതമാനം സീറ്റ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബി.പി.എല്‍ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ജൂലൈ 31 നകം അതത് ജില്ലകളിലെ ഡപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍) ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ സെക്ഷന്‍, ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് വിലാസത്തില്‍ നല്‍കണം. അപേക്ഷാഫോറം ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലെ ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ സെക്ഷന്‍, മുസ്ലീം യുവജനതയ്ക്കായുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നോ നേരിട്ടുംwww.minoritywelfare.kerala.gov.in - ല്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31.Dt.24/6/2014
************************
പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ജൂണ്‍ 24 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും വെരിഫിക്കേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അപേക്ഷകളും അവയുടെ സാധ്യതയുളള ഓപ്ഷനുകളുമാണ് അലോട്ട്‌മെന്റിനായി പരിഗണിച്ചിട്ടുളളത്.www.hscap.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ അപേക്ഷാ നമ്പരും ജനനത്തീയതിയും നല്‍കി ട്രയല്‍ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാം. ട്രയല്‍ ലിസ്റ്റ് ജൂണ്‍ 25 വരെ പരിശോധിക്കാം. ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റിനു ശേഷവും ഓപ്ഷനുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുളള അവസാന തിരുത്തലുകള്‍ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ വരുത്താവുന്നതാണ്. തിരുത്തലിനുളള അപേക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ 25 ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് ആദ്യം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച സ്‌കൂളുകളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി ലഭിക്കുന്ന അലോട്ട്‌മെന്റ് റദ്ദാക്കപ്പെടും. ഇനിയും കൗണ്‍സലിങിന് ഹാജരാകാത്ത വിഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വൈകല്യം തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ജില്ലാതല കൗണ്‍സലിങ് സമിതിക്ക് മുന്നില്‍ ജൂണ്‍ 25 നകം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി. റഫറന്‍സ് നമ്പര്‍ വാങ്ങി അപേക്ഷയിലുള്‍പ്പെടുത്തണം. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ അന്തിമമായി സമര്‍പ്പിച്ച ശേഷം വെരിഫിക്കേഷനായി അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് അവസാന അവസരം ജൂണ്‍ 25 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയാണ്.Dt.23/6/2014
************************
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളായ അധ്യാപകര്‍ക്ക് എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.Dt.23/6/2014
************************
സംസ്ഥാനത്തെ ഗവണ്‍മെന്റ് / എയിഡഡ് സ്വാശ്രയ മേഖലകളിലെ 2014-16 വര്‍ഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ (ഡിഎഡ്) കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂണ്‍ 28 വരെ നീട്ടി.Dt.22/6/2014
************************
സ്‌കൂള്‍ പരിസരങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് സിഗരറ്റ,് പാന്‍മസാല, മദ്യം, മയക്കുമരുന്നുകള്‍ തുടങ്ങിയവ വില്പന നടത്തുന്നതു കണ്ടെത്തി തടയാന്‍ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം പോലീസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ ശനിയാഴ്ച 13 പേര്‍ അറസ്റ്റിലായി. 145 റെയ്ഡുകളിലായി 16 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ മെയ് 30 മുതല്‍ നടന്നു വരുന്ന റെയ്ഡില്‍ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 1600 ആയി. ആകെ 9587 റെയ്ഡുകളിലായി 1686 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ റെയ്ഡുകള്‍ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരും. സ്‌കൂള്‍ പരിസരങ്ങളില്‍ മദ്യം, മയക്കുമരുന്നുകള്‍, പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവ വില്പന നടത്തുന്നതു ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടാല്‍ പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കണമെന്ന് സ്‌കൂള്‍ അധികാരികളോടും പൊതുജനങ്ങളോടും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. Dt.21/6/2014
************************
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുളള 2013 ലെ പ്രൊഫസര്‍ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക അവാര്‍ഡിന് അദ്ധ്യാപകരില്‍ നിന്നും രചനകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. 2008 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ 2012 ഡിസംബര്‍ 31 വരെയുളള കാലയളവില്‍ മലയാളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുളള ആദ്യ പതിപ്പായിരിക്കണം. സര്‍ഗ്ഗാത്മക സാഹിത്യം, വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം, ബാലസാഹിത്യം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേകം രചനകള്‍ അയക്കാം. 10,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്‍പവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാര്‍ഡ്. രചനകളുടെ അഞ്ച് പകര്‍പ്പുകളും ഇപ്പോഴും സര്‍വ്വീസില്‍ തുടരുന്നുവെന്ന മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാക്ഷ്യപത്രവും ജൂലൈ 25 ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് ഒഫീസര്‍ക്ക് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയക്കണംDt.21/6/2014
************************
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെയും അഖിലേന്ത്യാ സര്‍വീസ് ഓഫീസര്‍മാരുടെയും 2013-14 വര്‍ഷത്തെ ജനറല്‍ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് വാര്‍ഷിക കണക്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്www.agker.cag.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബസൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വരിക്കാര്‍ക്ക് പിന്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സൈറ്റില്‍ നിന്നും ജനറല്‍ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് വാര്‍ഷിക കണക്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് എടുക്കാം. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയ നിവാരണത്തിന് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല്‍ ഓഫീസിലെ 0471 2330311, എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ 600 നമ്പരുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടാം.Dt.21/6/2014
************************
ഒരേ ദിവസം അധ്യാപക സേവനത്തിനുള്ള വേതനവും പഞ്ചായത്തിലെ സിറ്റിംഗ് ഫീസും യാത്രാ ബത്തയും കൈപ്പറ്റിയ പാലക്കാട് അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ. നഫീസയെ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ കെ. ശശിധരന്‍ നായര്‍ അയോഗ്യയാക്കി. പാലക്കാട് പനമണ്ണയിലെ നാരായണവിലാസം എയ്ഡഡ് യു.പി സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപികയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കെ. നഫീസ സ്‌കൂള്‍ സേവന സമയത്തു തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഔദേ്യാഗിക യോഗങ്ങളിലും പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ആ ദിവസങ്ങളില്‍ രണ്ടിടത്തുനിന്നും സാമ്പത്തികാനുകൂല്യങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റിയതായും കമ്മീഷന്‍ കണ്ടെത്തി. ഇക്കാരണത്താല്‍ പഞ്ചായത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തിയതിനാണ് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷന്‍ പ്രകാരം അയോഗ്യയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുഴുവന്‍ സമയ ചുമതലയുള്ള പദവിയെന്ന നിലയില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുമ്പോള്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സര്‍വീസിലുള്ളവര്‍ അവധിയെടുത്തിരിക്കണമെന്നും അവധിശമ്പളവും ഹോണറേറിയവും മാത്രമേ ഇക്കാലത്ത് കൈപ്പറ്റാവൂവെന്നും നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നിലവിലുള്ള കാര്യവും കമ്മീഷന്‍ വിധിയില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകരായിരിക്കെ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.മുരളീധരനും അംഗമായ സെയ്ദലവിയും പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും യാത്രാ ബത്തയും, സിറ്റിംഗ് ഫീസും വാങ്ങിയതായുള്ള ഹര്‍ജിക്കാരന്റെ മറ്റ് പരാതികളില്‍ നിയമവിരുദ്ധമായൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ കമ്മീഷന്‍ തള്ളി. പനമണ്ണ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകരായ ഇവര്‍ ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും ഉത്തരവുകളും പ്രകാരം സ്‌കൂളില്‍ നിന്നും അവധിയെടുത്താണ് പഞ്ചായത്തിലെ ചുമതലകള്‍ നിര്‍വഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അയതിനാല്‍ പഞ്ചായത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തുന്ന നിലയില്‍ തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ പരാതിക്കാരന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞു.Dt.21/6/2014
************************
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഒന്നാം വര്‍ഷപരീക്ഷയുടെ സ്‌കോറുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.results.kerala.nic.in, www.vhsexaminationkerala.gov.inഎന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ സ്‌കോറുകള്‍ ലഭിക്കും. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണത്തിനും, സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കുമുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ജൂലൈ ഏഴുവരെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും ട്രഷറിയില്‍ നിശ്ചിത ഫീസൊടുക്കി അസല്‍ ചെലാന്‍, വെബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സ്‌കോര്‍ ഷീറ്റ് എന്നിവ സഹിതം സെക്രട്ടറി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാ വിഭാഗം, ഹൗസിംഗ് ബോര്‍ഡ് ബില്‍ഡിംഗ്, ശാന്തിനഗര്‍, തിരുവനന്തപുരം - 1 വിലാസത്തില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അയക്കാം. അപേക്ഷാ ഫോറ മാതൃക പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിന് പേപ്പറൊന്നിന് 500 രൂപയും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് 100 രൂപ പ്രകാരവും 0202-01-102-93-VHSE Fees എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ ഒടുക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.Dt.21/6/2014
************************
മുന്നാക്ക സമുദായക്കാരില്‍ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍/ എഞ്ചിനീയറിങ്, സിവില്‍ സര്‍വീസ്, ബാങ്ക്/ പി.എസ്.സി. കോച്ചിങ്ങിന് ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി നല്‍കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. 970 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പതിനായിരം രൂപ വാര്‍ഷിക നിരക്കില്‍ എന്‍ട്രന്‍സ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിന് 97 ലക്ഷം രൂപയും 40 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 25000 രൂപ നിരക്കില്‍ സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപയും 600 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 5000 രൂപ നിരക്കില്‍ പി.എസ്.സി./ബാങ്ക്/ മറ്റ് പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയില്‍ പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 30 ലക്ഷം രൂപയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പത്ത് പേര്‍ക്ക് സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഇന്റര്‍വ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് 30000 രൂപ വീതം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും ഉള്‍പ്പെടെ 140 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിക്കാണ് മുന്നാക്ക കോര്‍പ്പറേഷന് ഭരണാനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.Dt.21/6/2014
************************
ഒന്നാം വര്‍ഷ വിഎച്ച്എസ്ഇ പ്രവേശനത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് ജൂണ്‍ 23നും സ്‌കൂള്‍ തലത്തില്‍ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ 24, 25 തീയതികളിലും നടത്തുമെന്ന് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.21/6/2014
************************
ഇക്കൊല്ലത്തെ വായനാവാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും വായനാ ക്ലബ്ബുകള്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമന്ത്രി പി. കെ. അബ്ദുറബ്ബ് അറിയിച്ചു. വായന പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും കുട്ടികള്‍ പുസ്തകങ്ങളുമായി കൂടുതല്‍ പരിചയപ്പെടാനും ഉദ്ദേശിച്ചാണിത്.Dt.17/6/2014
************************
സ്‌കൂള്‍ പരിസരങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് സിഗരറ്റ,് പാന്‍മസാല, മദ്യം, മയക്കുമരുന്നുകള്‍ തുടങ്ങിയവ വില്പന നടത്തുന്നതു കണ്ടെത്തി തടയാന്‍ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം പോലീസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തിങ്കളാഴ്ച നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ 21 പേര്‍ അറസ്റ്റിലായി. 211 റെയ്ഡുകളിലായി 21 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ മെയ് 30 മുതല്‍ നടന്നു വരുന്ന റെയ്ഡില്‍ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 1358 ആയി. ആകെ 8359 റെയ്ഡുകളിലായി 1430 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.Dt.16/6/2014
************************
ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനങ്ങള്‍ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലൂടെ ഗസറ്റഡ് തസ്തികയില്‍ നിയമിതരാകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പി.എസ്.സി. വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന ഭേദഗതിയാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.Dt.16/6/2014
************************
പത്താംതരം തുല്യതാ കോഴ്‌സിന്റെ ഒന്‍പതാം ബാച്ചിന്റെ (2014-15)) രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ജൂണ്‍ 18 ന് ആരംഭിക്കും. 17 വയസ് പൂര്‍ത്തിയായവര്‍ക്കും സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഏഴാം ക്ലാസോ സാക്ഷരതാ മിഷന്‍ നടത്തുന്ന ഏഴാംതരം തുല്യതാ കോഴ്‌സോ പാസായ ഏവര്‍ക്കും എസ്.എസ്.എല്‍.സി.ക്ക് തുല്യമായ ഈ കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷിക്കാം. 2006-07-ല്‍ ആരംഭിച്ച പത്താംതരം തുല്യതാ കോഴ്‌സിന്റെ ആദ്യ ബാച്ചില്‍ 2819 പേരാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് പഠനം ആരംഭിച്ചത്. ഏഴ് ബാച്ച് പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ 1,66,565 പേര്‍ കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി. എട്ടാം ബാച്ചില്‍ 37,244 പേര്‍ കേരളത്തിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപിലും മാഹിയിലും ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളായ യു.എ.ഇ, ദോഹ-ഖത്തറിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ പൊതുപരീക്ഷ ആഗസ്റ്റ്-സെപ്റ്റംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ നടക്കും. അപേക്ഷാഫോറങ്ങളും പ്രോസ്‌പെക്ടസും സംസ്ഥാന-ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷന്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും തുടര്‍-വികസന വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. കൂടാതെ സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെwww.literacymissionkerala.org വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. പത്താംതരം തുല്യതാ കോഴ്‌സിന്റെ ഒന്‍പതാം ബാച്ച് (2014-15) രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ജൂണ്‍ 17 ന് വൈകുന്നേരം 4.30 ന് തിരുവനന്തപുരം സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി മ്യൂസിയം മിനി ഹാളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിര്‍വഹിക്കും.Dt.14/6/2014
************************
ഒന്നാം വര്‍ഷ തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പ്രവേശനത്തിന് എസ്.എസ്.എല്‍.സി. സേ പരീക്ഷ പാസായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ജൂണ്‍ 17 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.Dt.13/6/2014
************************
പത്താംതരം തുല്യതാകോഴ്‌സിന്റെ ഒന്‍പതാംബാച്ച് രജിസ്‌ട്രേഷന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ജൂണ്‍ 17 നു വൈകുന്നേരം 4.30ന് തിരുവനന്തപുരം സയന്‍സ് & ടെക്‌നോളജി മ്യൂസിയം മിനിഹാളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് മന്ത്രി അബ്ദുറബ്ബ് നിര്‍വ്വഹിക്കും. ചടങ്ങില്‍ ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും. തുല്യതാ കോഴ്‌സിന്റെ അപേക്ഷാഫോറവും പ്രോസ്‌പെക്ടസും സംസ്ഥാന-ജില്ലാ സാക്ഷരതാമിഷന്‍ ഓഫീസുകളില്‍നിന്നും തുടര്‍-വികസനവിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. www.literacymissionkerala.org ലും ലഭിക്കും. 17 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായവര്‍ക്കും സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഏഴാം ക്ലാസോ സാക്ഷരതാമിഷന്‍ നടത്തുന്ന ഏഴാംതരം തുല്യതാകോഴ്‌സോ ജയിച്ചവര്‍ക്കും എസ്.എസ്.എല്‍.സി.ക്ക് തുല്യമായ പത്താംതരം തുല്യതാകോഴ്‌സില്‍ ചേരാം. 2006-07 ല്‍ ആരംഭിച്ച പത്താംതരം തുല്യതാകോഴ്‌സിന്റെ ആദ്യബാച്ചില്‍ 2819 പേരാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് പഠനം ആരംഭിച്ചത്. ഏഴ് ബാച്ച് പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ 1,66,565 പേര്‍ കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി. എട്ടാംബാച്ചില്‍ 37,244 പേരാണ് പഠിക്കുന്നത്.Dt.12/6/2014
************************
കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ലജിസ്ലേറ്റീവ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ വിഭാഗത്തില്‍ രണ്ട് എല്‍.ഡി.ക്ലര്‍ക്കുമാരുടെ ഒഴിവുണ്ട്. അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയില്‍ ജൂലൈ 16 നുള്ളില്‍ അപേക്ഷിക്കണം. ഫോണ്‍ : 011 23389014. Dt.12/6/2014
************************
എസ്.എസ്.എല്‍.സി.പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും ബി+ ല്‍ കുറയാത്ത ഗ്രേഡുകള്‍ നേടിയവരും സയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പെടുത്ത് പ്ലസ് വണ്‍-ന് പഠിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും കുടുംബ വാര്‍ഷികവരുമാനം 4.50 ലക്ഷം രൂപയില്‍ അധികരിക്കാത്ത പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥി/വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് 2016 ലെ മെഡിക്കല്‍/എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്‍ട്രന്‍സ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ ജൂണ്‍ 30-ന് മുമ്പ് വെള്ളയമ്പലത്ത് കനക നഗറില്‍ അയ്യങ്കാളി ഭവനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കണം. ഫോണ്‍ : 0471-2314238. Dt.12/6/2014
************************
എസ്.എസ്.എ പ്രോജക്ട് ഓഫീസില്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് കരാര്‍ നിയമനം നടത്തും. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂണ്‍ 30. അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിലാസം സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര്‍, എസ്.എസ്.എ, സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസ്, നന്ദാവനം, വികാസ് ഭവന്‍ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695 033. വെബ്‌സൈറ്റ് : www.keralassa.org.Dt.11/6/2014
************************
ഒന്നാം വര്‍ഷ തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറവും പ്രോസ്‌പെക്ടസും വി.എച്ച്.എസ്.ഇ.സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ 16 വരെ സ്വീകരിക്കും.Dt.11/6/2014
************************
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകള്‍ കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതില്‍ നിയമനാധികാരികള്‍ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതായി സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമന പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പി.എസ്.സി.ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യേണ്ടതായ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഒഴിവുകളും അടിയന്തിരമായി പി.എസ്.സിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ എല്ലാ വകുപ്പുമേധാവികള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്‌കാര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.Dt.11/6/2014
************************
ഈ അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത സ്കൂളുകള്‍ ഐ.ടി.അറ്റ് സ്കൂള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിച്ച് Sixth Working Day statement ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സമ്പൂര്‍ണ്ണയുടെ യൂസര്‍ നെയിമും പാസ്‌വേര്‍ഡും നല്‍കി ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് , പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെരിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം കണ്‍ഫേം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം ജൂണ്‍ 11 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചതായി ഐടി സ്കൂള്‍ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.Dt.10/6/2014
************************
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടാംവര്‍ഷ പരീക്ഷയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഇതിനകം ലഭിക്കാത്ത പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.Dt.10/6/2014
************************
മെഡിക്കല്‍/എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്‍ട്രന്‍സ് കോച്ചിംഗിന് 20,000 രൂപ അനുവദിക്കും. എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയില്‍ ബി.പ്ലസില്‍ കുറയാത്ത ഗ്രേഡ് നേടിയവരില്‍ സയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പെടുത്ത് പ്ലസ് - 1, ന് പഠിക്കുന്നവരും, വാര്‍ഷികവരുമാനം 4.5 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയാത്ത രക്ഷകര്‍ത്താക്കളുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രമുഖ കോച്ചിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ എന്‍ട്രന്‍സ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിനാണ് തുക അനുവദിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ, ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം അതത് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസുകളില്‍ ജൂണ്‍ 20 ന് മുമ്പ് നല്‍കണം.Dt.10/6/2014
************************
കേന്ദ്ര തൊഴില്‍-ഉദ്യോഗമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് തൈക്കാട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കോച്ചിംഗ്-കം-ഗൈഡന്‍സ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ എസ്.സി./എസ്.ടി, പട്ടികജാതി/വര്‍ഗക്കാരായ യുവതിയുവാക്കള്‍ക്കായി 11 മാസം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള സൗജന്യ പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നു. ടൈപ്പ്‌റൈറ്റിംഗ്, ഷോര്‍ട്ട്ഹാന്റ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ഇംഗ്ലീഷ്, കണക്ക്, ജനറല്‍ നോളജ്, സ്‌പോക്കണ്‍ ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയങ്ങളിലാണ് പരിശീലനം. സ്റ്റൈപന്റും, പഠനസാമഗ്രികളും സൗജന്യമായി നല്‍കും. കോഴ്‌സിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രതിമാസം 500 രൂപ ട്യൂഷന്‍ ഫീസ് നിരക്കില്‍ കോഴ്‌സ് നടത്തുന്നതിന് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജൂണ്‍ 13 അഞ്ച് മണിക്കു മുമ്പായി അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്-സബ്‌റീജിയണല്‍ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഓഫീസര്‍, കോച്ചിംഗ്-കം-ഗൈഡന്‍സ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ എസ്.സി/എസ്.ടി, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുര-14. ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 0471-2332113 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടാം.Dt.10/6/2014
************************
പ്രവര്‍ത്തി സമയങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലെ ആഘോഷങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ നടത്തുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്‌ക്കാര വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വരുന്ന പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ആഘോഷങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത തരത്തില്‍ നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നതെന്ന് സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Dt.9/6/2014
************************
ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂണ്‍ 12 -ല്‍ നിന്ന് ജൂണ്‍ 16 ലേക്ക് നീട്ടി. അച്ചടിച്ച അപേക്ഷാഫാറവും പ്രോസ്‌പെക്ടസും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളുകളിലും ലഭിക്കും. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ അന്തിമമായി സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ ജില്ലയിലെ സൗകര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷാഫോറവും പ്രോസ്‌പെക്ടസും 25 രൂപ നല്‍കി വാങ്ങി ജൂണ്‍ 16 നകം പൂരിപ്പിച്ച് തിരികെ നല്‍കണം. സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്വാട്ടയില്‍ പ്രവേശനം തേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ജൂണ്‍ 10-മുതല്‍www.hscap.kerala.gov.inല്‍ APPLY ONLINE-SPORTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ചെയ്യാം. കൂടുതല്‍ വിവരം വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും.Dt.9/6/2014
************************
കാഷ്വല്‍ സ്വീപ്പര്‍മാരുടെ പ്രതിഫലം 2,000 രൂപയില്‍ നിന്നും നാലായിരം രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തി. 2014 ജൂണ്‍ ഏഴ് മുതലാണ് പുതിയനിരക്ക് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരിക.Dt.9/6/2014
************************
കീമോതെറാപ്പി, റേഡിയേഷന്‍ ചികിത്സകള്‍ക്ക് വിധേയരാകുന്ന കെ.എസ്.ആര്‍.ബാധകമാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ സ്‌പെഷ്യല്‍ കാഷ്വല്‍ ലീവ് 45 ദിവസത്തില്‍ നിന്നും ആറ് മാസമാക്കി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ലീവ് അനുവദിക്കുന്ന കാലയളവില്‍ ഈ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് പകരം നിയമനം നടത്താന്‍ പാടില്ലെന്നും ഈ ജോലി പുന:ക്രമീകരണം വഴി ചെയ്യുമെന്നുമുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്Dt.9/6/2014
************************
ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനങ്ങള്‍ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലൂടെ ഗസറ്റഡ് തസ്തികയില്‍ നിയമിതരാകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പി.എസ്.സി. വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന ഭേദഗതിയാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. Dt.7/6/2014
************************
പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിയ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ഐഡന്റിറ്റി തെളിയിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സര്‍വ്വീസ് പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് ട്രഷറി മുഖേന തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവായി. പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് കാര്‍ഡ് ഒന്നിന് എട്ടുരൂപ നിരക്കില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത് പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. (ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്) വിഭാഗമായിരിക്കും. നിലവില്‍ പെന്‍ഷനായ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഇത് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.(ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്) വിഭാഗത്തിന് നല്‍കുന്നതുമുള്‍പ്പെടെയുള്ള ചുമതല ട്രഷറി ഡയറക്ടറെ ഏല്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. Dt.7/6/2014
************************
തിരുവനന്തപുരത്തെ ജി.വി.രാജാ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂള്‍ , കണ്ണൂര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഡിവിഷന്‍ (ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്., കണ്ണൂര്‍) സ്‌കൂളുകളില്‍ ഒന്‍പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളില്‍ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളില്‍ പ്രവേശനത്തിന് കായികതാരങ്ങളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നിലവില്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍ കീഴില്‍ ഒന്‍പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്നവരും കായികരംഗത്ത് മികവ് തെളിയിച്ചവരുമായ കായികതാരങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളില്‍ ലഭിച്ച മെരിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോ പതിച്ച എലിജിബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും സഹിതം അപേക്ഷകര്‍ ജൂണ്‍ 21 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒന്‍പത് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജി.വി.രാജാ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂളില്‍ ഹാജരാകണം. അന്നുനടക്കുന്ന കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുമാണ്. വിശദാംശങ്ങള്‍ 0471-2580534 എന്ന ഫോണ്‍ നമ്പരില്‍ ലഭ്യമാണ്.Dt.6/6/2014
************************
മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം പദ്ധതി പ്രകാരം അഞ്ചാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിന് നാലാം ക്ലാസ് അവസാന പരീക്ഷയില്‍ ഉയര്‍ന്ന മാര്‍ക്കില്‍ ജയിച്ച തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ (കോര്‍പ്പറേഷന്‍, മുന്‍സിപ്പാലിറ്റികള്‍ ഒഴികെ) ജനറല്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതല്‍ 12-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പഠനം താമസം, ഭക്ഷണം, യൂണിഫോം, ഫീസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ചെലവുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വഹിക്കും. വെള്ളപേപ്പറില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ പരീക്ഷയില്‍ ലഭിച്ച മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് ജാതി, വരുമാനം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം എഴുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകണം. വിദ്യാത്ഥികള്‍ ജൂണ്‍ ഒമ്പതിന് രാവിലെ പകല്‍ 10.30 പട്ടത്തുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തില്‍ എഴുത്ത് പരീക്ഷയും കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തും. Dt.6/6/2014
************************
മേയില്‍ നടത്തിയ എസ്.എസ്.എല്‍.സി. സേ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാഫലംwww.keralapareekshabhavan.in ല്‍ ലഭിക്കും.Dt.6/6/2014
************************
സംസ്ഥാനത്തെ മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യന്‍, സിഖ്, ബുദ്ധിസ്റ്റ്, പാഴ്‌സി വിഭാഗങ്ങളിലെ ഒന്നു മുതല്‍ പത്ത് വരെ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ 2013-14 ലെ പ്രീ മെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക വിതരണത്തിനായി തയ്യാറായി. ഓരോ സ്‌കൂളിനുമുളള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക അതത് സ്‌കൂളധികാരിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും, അര്‍ഹരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പട്ടികwww.scholarship.itschool.gov.inല്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അര്‍ഹത നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അവരുടെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളും ബന്ധപ്പെട്ട സ്‌കൂളധികാരിയില്‍ നിന്നും തുക കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. Dt.5/6/2014
************************
ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് വരുംതലമുറകളുടെ നിലനില്പിനായി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി 10 ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരുമരം മതി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. ഈ സന്ദേശം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിലും ജീവനക്കാരിലും എത്തിക്കുന്നതിന് ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് രാവിലെ 10.15-ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അവര്‍ക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനമേധാവികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഇതിനുള്ള ഉത്തരവില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. Dt.4/6/2014
************************
ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കള്‍ച്ചറല്‍ റിസോഴ്‌സസ് & ട്രെയിനിങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓറിയന്റേഷന്‍ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അധ്യാപകര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 50 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവരും എട്ടാംക്ലാസോ അതിനു മുകളിലെ ക്ലാസുകളിലോ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമായ അധ്യാപകര്‍ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. സി.സി.ആര്‍.ടി.യുടെ ഓറിയന്റേഷന്‍ കോഴ്‌സുകളില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ വീണ്ടും പരിശീലനത്തിനയയ്ക്കാന്‍ പാടില്ല. ഒരു സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം അധ്യാപകരെ പരിശീലനത്തിനയയ്ക്കരുത്. ജൂണ്‍ 10 മുതല്‍ ജൂലായ് ഒന്നുവരെ സിസിആര്‍ടി റീജിയണല്‍ സെന്റര്‍, 3ബി, അംബാവ്ഗാര്‍ഹ്, സ്വരൂപ്‌സാഗര്‍, ഉദയ്പൂര്‍, രാജസ്ഥാന്‍, ജൂണ്‍ 11 മുതല്‍ ജൂലായ് രണ്ട് വരെ സിസിആര്‍ടി റീജിയണല്‍ സെന്റര്‍, സി.ഐ.ഐ.ക്ക് എതിര്‍വശം, ഗൂഗിള്‍ ഓഫീസിനുസമീപം, മധപൂര്‍, ഹൈദരാബാദ്, ജൂലായ് എട്ട് മുതല്‍ 28 വരെ ശ്രീമന്ത ശങ്കരദേവ കലാക്ഷേത്ര, പഞ്ചാബാരി, ഗുവാഹതി, ആസാം, ജൂലായ് 18 മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് അഞ്ച് വരെ സിസിആര്‍ടി ആസ്ഥാനം, പ്ലോട്ട് നമ്പര്‍ 15എ, സെക്ടര്‍ 7, ദ്വാരക, ന്യൂഡല്‍ഹി എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓറിയന്റേഷന്‍ കോഴ്‌സുകള്‍. Dt.3/6/2014
************************
ഹയര്‍ക്കെണ്ടറി പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിനായി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച ഫോക്കസ് പോയിന്റുകളുടെ (ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക്കുകള്‍) സേവനം ജൂണ്‍ 10 വരെ നീട്ടി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങള്‍ ദൂരികരിക്കാനും വിവിധ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനുകള്‍, ഓരോ വിഷയത്തിന്റേയും ഉപരി പഠന - തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍, എന്നിവയില്‍ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച വിദഗ്ദ്ധരായ അദ്ധ്യാപകര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഫോക്കസ് പോയിന്റുകള്‍. പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളില്‍ രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് നാല് വരെ രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഫോക്കസ് പോയിന്റുകളില്‍ നിന്നും സേവനം ലഭിക്കും. ഫോക്കസ് പോയിന്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്‌കൂളിന്റെ വിവരം എല്ലാ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിലും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ആയാസ രഹിതമായി പ്രവേശന നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനും അഭിരുചികള്‍ക്കനുസരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിനും ഫോക്കസ് പോയിന്റുകള്‍ സഹായകമാകും.Dt.3/6/2014
************************
അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയല്‍ ടാലന്റ് സെര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സ്‌കീം പ്രകാരം നാല്, ഏഴ് ക്ലാസുകളില്‍ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അഞ്ച്, എട്ട് ക്ലാസുകളിലേയ്ക്കുളള വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യത്തിന് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വെളളപേപ്പറില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയും മറ്റു രേഖകളും ജൂണ്‍ 20 നകം ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക്/ മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി/ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്‍ക്ക് നല്‍കണം.Dt.3/6/2014
************************
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബിനോട് ഓണ്‍ലൈനില്‍ സംവദിക്കാന്‍ അവസരം. ഇന്ന് (04.06.2014) വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിമുതല്‍ ഒന്‍പത് വരെ ഫേസ് ബുക്കിലും ഗൂഗിള്‍ എര്‍ത്തിലും മന്ത്രിയെ ലഭിക്കും. www.facebook.com/PK.Abdu.Rabb എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്കില്‍ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉന്നയിക്കാം.Dt.3/6/2014
************************
സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ കോഴ്‌സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സിവില്‍ സര്‍വീസ് അക്കാഡമി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജൂണ്‍ എട്ടിന് ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കും. 2015 മാര്‍ച്ച് വരെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 1.30 മുതല്‍ 4.30 വരെയാണ് ക്ലാസ് സമയം. 5400 രൂപയും 12.36 ശതമാനം സര്‍വീസ് ടാക്‌സും 250 രൂപ കോഷന്‍ ഡെപ്പോസിറ്റും ഉള്‍പ്പെടെ 6317 രൂപയാണ് കോഴ്‌സ് ഫീസ്. സീറ്റുകള്‍ പരിമിതമാണ്. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ചുവടെയുള്ള വിലാസത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടണം. ഡയറക്ടര്‍, സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കണ്ടിന്യൂയിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ കേരള, ആനത്തറ ലെയിന്‍, ചാരാച്ചിറ, കവടിയാര്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം-695003. ഫോണ്‍: 0471-2313065, 2311654. വെബ്‌സൈറ്റ്:www.ccek.org.Dt.3/6/2014
************************
ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സമഗ്രശേഷി വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തുന്ന ടാലന്റ് ഡവലപ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സിലേക്ക് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കണ്ടിന്യൂയിങ് എജ്യുക്കേഷന്‍ കേരളയുടെ തിരുവനന്തപുരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവില്‍ സര്‍വീസ് അക്കാദമി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എട്ട്, ഒന്‍പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കോഴ്‌സില്‍ ചേരാം. ജൂണ്‍ എട്ടിന് ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കും. ഞായറാഴ്ചകളില്‍ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിവരെയാണ് സമയം. 4295 രൂപയാണ് ഒരു വര്‍ഷത്തെ കോഴ്‌സ് ഫീസ്. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഡയറക്ടര്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കണ്ടിന്യൂയിങ് എജ്യുക്കേഷന്‍ കേരള, ആനത്തറ ലെയിന്‍, ചാരാച്ചിറ, കവടിയാര്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം - 695 003 വിലാസത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടാം. ഫോണ്‍ : 0471-2313065, 3211654. വെബ്‌സൈറ്റ് :www.ccek.orgDt.3/6/2014
************************
ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിച്ചവര്‍ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അനുബന്ധ രേഖകളും വെരിഫിക്കേഷനായി സ്‌കൂളുകളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. സ്‌കൂളുകള്‍ വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തുന്ന അപേക്ഷകള്‍ മാത്രമേ അലോട്ട്‌മെന്റിന് പരിഗണിക്കുകയുളളു. അപേക്ഷകരുടെ പരിചയക്കുറവ് മൂലം ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുളള തെറ്റുകള്‍ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവ സ്‌കൂളില്‍ നിന്നുളള വെരിഫിക്കേഷന്‍ സമയത്ത് തിരുത്താം. അപേക്ഷയില്‍ തെറ്റുകള്‍ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കൂടുതല്‍ ഓപ്ഷനുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെങ്കിലും അപേക്ഷ വെരിഫിക്കേഷനായി നല്‍കുന്ന അവസരത്തില്‍ സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാളിന് രേഖാമൂലം വെളളപേപ്പറില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയാല്‍ മതി. അപേക്ഷാസമര്‍പ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയ നിവാരണത്തിനും അപേക്ഷകര്‍ക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍/ എയ്ഡഡ് ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിലും ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക്കുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ജില്ലകളില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക്, അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് ജില്ലയിലെ ഏതെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍/ എയ്ഡഡ് ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളില്‍ നേരിട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ ഇമവെ ജമശറ ീേ ടരവീീഹ എന്ന രീതിയില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. സ്‌കൂളില്‍ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് നേരിട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ ജില്ലയുടെ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാളിന് (സ്‌കൂള്‍ വിലാസം ഉള്‍പ്പെടെ) ഡിമാന്‍ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തശേഷം ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച് പ്രിന്റൗട്ടും അനുബന്ധരേഖകളും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റും തപാലില്‍ അയച്ച് നല്‍കണം. വിഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുളള ജില്ലാതല കൗണ്‍സിലിങ് ജൂണ്‍ ഒന്‍പത് മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനാല്‍ ഈ വിഭാഗത്തിലുളള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ജില്ലാതല കൗണ്‍സിലിങ് കഴിഞ്ഞശേഷം മാത്രം ഏകജാലക അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതിയാകും. സ്‌കൂളുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബ്/ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യവും വേണ്ടുന്ന മറ്റു മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശവും അപേക്ഷകര്‍ക്കു നല്‍കാന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച ശേഷം അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടും അനുബന്ധരേഖകളും സ്‌കൂളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍, സ്‌കൂള്‍ തല ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക്കിലുളളവര്‍ അവ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. അപേക്ഷയില്‍ തെറ്റുകള്‍ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അപേക്ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും, ഓപ്ഷനുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഏതു തരത്തിലുളള തിരുത്തലുകള്‍ക്കുമുളള അപേക്ഷ വെളളപേപ്പറില്‍ പ്രത്യേകമായി രക്ഷകര്‍ത്താവിന്റെ ഒപ്പോടുകൂടി കൈപ്പറ്റി ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ പ്രിന്റിനൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അവ വെരിഫിക്കേഷന്‍ സമയത്ത് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. Dt.2/6/2014
************************
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചവരും, മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥി- വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ഒറ്റത്തവണയായി 5,000 രൂപയാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നത്. അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന്റെ മാതൃക ംംം.സയെരറര.രീാ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ, രേഖകള്‍ സഹിതം ജൂണ്‍ 30 നകം മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍, സെന്റിനല്‍, മൂന്നാം നില, പാറ്റൂര്‍, വഞ്ചിയൂര്‍ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695 035 എന്ന വിലാസത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.Dt.2/6/2014
************************
സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ജൂണ്‍ രണ്ടിന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തൃക്കളം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ അങ്കണത്തില്‍ വ്യവസായ ഐ.ടി. വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിര്‍വ്വഹിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ പരീക്ഷയുടെ പാഠങ്ങള്‍ എന്ന കൈപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദ് നിര്‍വ്വഹിക്കും. പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം ടൂറിസം പിന്നാക്കക്ഷേമ മന്ത്രി എ.പി.അനില്‍ കുമാറും ഗ്രാന്റ് വിതരണം ന്യൂനപക്ഷ നഗരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലിയും നിര്‍വ്വഹിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും.Dt.1/6/2014
************************
2014 - 15 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ സ്‌കൂള്‍ ടൈംടേബിള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുളള എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി യുടെ ശുപാര്‍ശ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള ക്യു.ഐ.പി. മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്തശേഷം ആവശ്യമായ ഭേദഗതികളോടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ടൈംടേബിള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ മാത്രമേ നിലവില്‍ വരുകയുളളുവെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് മാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത തെറ്റായിട്ടുളളതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.Dt.1/6/2014
************************

Click here for related orders http://ranjithkumarak.webs.com/downloads.htm  
************************

*********End***************
Ranjith Kumar A.K